Dialogboksen Filterdefinition

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge dialogboksen Filterdefinition til at oprette eller ændre et brugerdefineret filter. Du kan:

  • Definere de kriterier, herunder felt, testen og værdien, som opgaver eller ressesourcer skal opfylde for at kunne vises eller fremhæves af filteret.

  • Ændre det sæt filtre, der vises i undermenuen Filter.

Placering af dialogboks

Peg på Filter i menuen Projekt, og klik derefter på Flere filtre. Klik på Nyt

Detaljer

Feltet navn

Angiver et navn til det filter, der defineres.

Afkrydsningsfelter

Vis i menu     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have filterets navn vist i undermenuen Filter. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Vis tilhørende oversigtsrækker     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have vist oversigtsrækkerne for opgaver, ressourcer eller tildelinger, som opfylder de definerede kriterier. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Kommandoknapper

Klip række     Fjerner den markerede række fra tabellen filter definition og gemmer den midlertidigt i Udklipsholder.

Kopier række    Kopierer den række, der er valgt i filterets definitionstabel og gemmer den midlertidigt i Udklipsholder.

Indsæt række     Indsætter den række, gemmes midlertidigt i Udklipsholder over den markerede række i tabellen filter definition.

Ny række     Indsætter en tom række over den markerede række i filterets definitionstabel.

Slet række     Fjerner den markerede række permanent fra filterets definitionstabel.

Filtrere definitionstabel

Brug tabellen filter definition til at definere de kriterier, opgaver eller ressourcer skal opfylde for at blive vist eller fremhævet. Kriterierne, der indeholder de operatorer (og/eller), feltnavne, test og værdier.

Og/eller     Hvis filteret indeholder mere end én kriterierække, skal du angive en operator for hver række, dvs. Og eller Eller. Virkningen af en Og-operator er, at kriterierne for begge rækker skal opfyldes, for at opgaven eller ressourcen kan vises eller fremhæves som et resultat af dette filter. Virkningen af en Eller-operator er, at kriterierne for den ene eller anden række skal opfyldes. Hvis du ikke angiver en operator, bruges Og-operatoren som standard.

Ved at bruge Og- og Eller-operatorerne kan du oprette grupperede kriterier for et filter. I stedet for filtre for filtreret tekst kan du oprette én gruppe af filterkriterier i én række, indsætte Og- eller Eller-operatoren i den anden række og derefter oprette den anden gruppe af filterkriterier i den tredje række. Oplysninger for det første kriterium filtreres, og oplysningerne for det andet kriterium filtreres uafhængigt heraf. Derefter sættes de to sæt af oplysninger i relation til hinanden med Og eller Eller.

Feltnavn    Alle felter i Microsoft Office Project er medtaget på denne liste over feltnavne. Klik på det felt, hvis indhold du vil teste. Project kontrollerer indholdet af dette felt for alle opgaver eller ressourcer i den aktuelle visning. Hvis indholdet af feltet opfylder kravene i den test, du angiver, vises eller fremhæves opgaven eller ressourcen.

Test     Angiv en test, eller klik på en på listen. Testen bruges til at sammenligne den eller de værdier, du skriver i boksen Værdi(er), med feltoplysningerne for hver opgave eller ressource. Der vises en meddelelse, hvis en test ikke er gyldig for det felt, du har valgt.

Test

er lig med     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis feltindhold fuldstændigt svarer til værdien. Feltet må ikke indeholde andre værdier end den matchede værdi. Hvis du f.eks. filtrerer en opgavevisning for at få vist opgaver, hvis ressourcenavnfelt er lig med "Jane Clayton", viser Project alle opgaver, som kun "Jane Clayton" er tildelt til. Opgaver, som "Jane Clayton (tilsynsførende)" er tildelt til, eller som "Jane Clayton" og flere andre ressourcer er tildelt til, vises ikke.

er forskellig fra     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis feltindhold ikke svarer fuldstændigt til værdien.

er større end     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis feltindhold er større end værdien.

er større end eller lig med     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis feltindhold er større end eller lig med værdien.

er mindre end     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis feltindhold er mindre end værdien.

er mindre end eller lig med     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis feltindhold er mindre end eller lig med værdien.

er inden for     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis feltindhold falder inden for det område, der er angivet af de to værdier.

er ikke inden for     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis feltindhold falder uden for det område, der er angivet af de to værdier.

indeholder     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis feltindhold indeholder værdien. Hvis du f.eks. filtrerer for opgaver, hvis navnfelt indeholder "udvikl", vises "Udvikle dokumentation" foruden "Få udviklingsgruppe til at gennemse specifikationer".

indeholder ikke     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis feltindhold ikke indeholder værdien.

indeholder netop     Viser eller fremhæver opgaver eller ressourcer, hvis oplysningerne i feltet indeholder en opgave eller ressource, der svarer nøjagtigt til værdien. Dette er adskiller sig fra testen er lig med, fordi indeholder netop testen kan bruges på felter som ressourcenavne eller foregående opgaver, som kan vise flere værdier på én gang. Antag f.eks., du opretter filteret: Ressourcenavne indeholder præcis Jane. Antag, at du har tildelt en ressource, Jane opgave 1, Jane Clayton tildelt opgave 2 og Jane og Jane Clayton tildelt opgave 3. Opgave 1 og opgave 3 opfylder kriterierne, der indeholder netop. Hvis du har oprettet filteret: Ressourcenavne er lig med Jane, kun opgave 1 ville opfylder kriterierne.

Værdi(er)     Skriv de tal, datoer eller den tekst, som feltindholdet skal testes imod. Du kan også klikke på et felt fra listen for at sammenligne dets indhold med indholdet af det felt, der er angivet i kolonnen Feltnavn. Værdier skal svare til den felttype, de testes imod. Hvis du f.eks. har valgt Omkostning for feltnavnet, kan du bruge Slutdato i feltet Værdi(er). Hvis der angives uegnede værdier i feltet Værdi(er), vises en meddelelse, når du forsøger at lukke dialogboksen.

At angive værdier

Hvis det angivne felt er knyttet til flere værdier, vises der en liste over de værdier, du kan vælge imellem, i feltet Værdi(er). Hvis f.eks. Begrænsningstype er det angivne felt, så præsenterer Værdi en liste over de forskellige begrænsningstyper. Hvis Booking er det angivne felt, så præsenterer Værdi en liste med de to bookingvalg: Foreslået og Bekræftet.Hvis dispositionskoder og andre brugerdefinerede felter som Dato1 eller Omkostning3 defineres med en liste over flere værdier, bliver disse brugerdefinerede lister også tilgængelige efter udført filtrering.

Adskille værdier for et område     Når du vil angive et område for er inden for- eller ikke inden for-testen, skal du adskille værdierne ved hjælp af listeseparatortegn. Hvis du f.eks. har valgt er inden for for kolonnen Test, kan du finde opgaver, som falder inden for to datoer, ved at skrive 1/1/00,2/1/00.

Brug af jokertegn     Du kan bruge jokertegn som en del af værdien, når en test er er lig med eller er ikke lig med. Jokertegnet spørgsmålstegn (?) og stjernejokertegnet (*) kan vises et vilkårligt sted i teksten. For eksempel alle af følgende er gyldige værdier: installere * Clock????-401 *

Hvis du vil filtrere ved hjælp af et tegn, der er reserveret til brug som et jokertegn, skal du skrive et indsætningstegn (^) foran tegnet. Hvis du f.eks. vil filtrere for opgaver, som indeholder en stjerne i navnet, skal du skrive ^*.

Definere interaktive filtre     Du kan oprette et interaktivt filter ved at skrive en meddelelse i anførselstegn efterfulgt af et spørgsmålstegn (?), f.eks. "Skriv dato:"? Når du anvender dette filter, åbnes der en dialogboks med en meddelelse. Du bruger denne dialogboks til at angive værdien eller værdiintervallet, som skal testes mod det felt, der er angivet i kolonnen Feltnavn.

Definere beregnede filtre     Du kan oprette et beregnet filter ved at skrive et feltnavn i kantede parenteser ([ ]) eller klikke på et feltnavn på listen. Når du anvender filteret, sammenligner Project værdien i det felt, du har angivet, med værdien i det felt, der er angivet i kolonnen Feltnavn.

Du kan ikke bruge jokertegn, når du angiver et beregnet filter.

Filtrere for ingen værdi     Hvis du i datofelter vil filtrere for felter, som ikke har nogen dato, kan du skrive - i feltet Værdi(er). Hvis du i tal- og valutafelter vil filtrere for intet nummer, skal du skrive 0. Hvis du vil filtrere for tekstfelter, hvori der ikke er angivet tekst, skal du lade feltet Værdi(er) stå tomt.

Bemærk: Filtrering genberegner ikke oplysninger baseret på de oplysninger, der vises i filteret. Antag f.eks., at Christian og Lene er tildelt til en opgave, for en ressourceomkostning på kr. 1000 for hver, i alt en omkostning på kr. 2000. Hvis du anvender et filter for at se Lenes opgaver, viser ressourceomkostningerne for opgaven fortsat kr. 2000, også selvom Lene er den eneste viste ressource. Hvis du vil have, at et filter skal foretage en genberegning, skal du kombinere filteret med en gruppe. Gruppeoversigtssøjlen viser genberegninger, som afspejler indholdet af gruppen.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×