Dialogboksen Fastgør & klæb (fanen Generelt)

Disse indstillinger angiver, om funktionerne fastgøre og fastgørefastklæbe er aktive, og hvilke elementer figurerne fastgøres og fastklæbes til. Du kan altid ændre disse indstillinger, uden at det påvirker de figurer, der allerede er placeret eller fastklæbet.

Aktiv

Angiver, om fastgør og klæb er aktiveret.

Fastgør

Aktiverer fastgøring, så figurerne fastgøres til de elementer, der er valgt i sektionen Fastgør til.

Fastklæb

Aktiverer klæbefunktionen, så figurerne klæbes til de elementer, der er valgt i sektionen Fastklæb til.

Dynamisk gitter

Aktiverer punkterede streger, der viser den bedste placering for midtpunktet på den næste figur, du slipper på siden, ud fra de foregående figurers placering.

Tegnehjælpeværktøjer

Aktiverer punkterede streger, der viser det bedste sted at tegne en cirkel, en firkant eller en streg med en bestemt vinkel.

Når du tegner en figur med værktøjet Ellipse Knapflade eller Rektangel Knapflade , angiver denne indstilling, hvor du kan afslutte figuren langs en streg på 45, 135, 225 eller 315 grader for at oprette en cirkel eller et kvadrat.

Når du tegner en figur med værktøjet Streg Knapflade , udvides streger i intervaller på 45 grader (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315). Hvis du redigerer et stregsegment, gengiver Microsoft Office Visio stregen udvidet i intervaller på 45 grader og stregens oprindelige vinkel. Et stregsegment kan indeholde stregfigurer og streger, der bruges til at oprette siderne i en polygon.

Fastgør til

Når denne indstilling er valgt, kan du fastgøre til disse elementer.

Underinddelinger af lineal

Fastgør markøren til aksemærker på linealen.

Gitter

Fastgør til gitteret.

Boksen Justering

Fastgøres til en figurs justeringsboks. Den kan være forskellig fra figurens synlige kant, fordi justeringsboksen altid er firkantet, selvom figuren er rund.

Figurudvidelser

Angiver, om du kan fastgøre til de valgte indstillinger under Indstillinger for figurudvidelse under fanen Avanceret. Figurudvidelser er punkterede streger, der udgår fra en figur for at vise, hvordan en streg skal tegnes med et bestemt forhold til et geometrisk punkt.

Figurudvidelser fungerer med værktøjerne Streg Knapflade , Bue Button image , Kombinationstegning Knapflade , Blyant Knapflade , Ellipse Knapflade , Rektangel Knapflade og Forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X .

Figurgeometri

Fastgør markøren til figurens synlige kanter.

Hjælpelinjer

Fastgør til fastgørefastklæbehjælpelinje, hjælpelinjepunkt.

Figurgennemskæringer

Fastgør til det sted, hvor:

  • To figurer skærer hinanden.

  • Figurudvidelser og figurer skærer hinanden.

  • Figurkanter og gitter er placeret i en ret vinkel i forhold til hinanden.

Figurhåndtag

Fastgøres til figurens markeringshåndtag Billede af håndtag .

Figurknudepunkter

Fastgøres til figurens toppunkter Vertices handle image .

Forbindelsespunkter

Fastgøres til figurens forbindelsespunkter Billede af forbindelsespunkt – blåt X .

Du kan fastgøre til forbindelsespunkter af typen Indad og Indad & Udad, men du kan ikke fastgøre til forbindelsespunkter af typen Udad.

Fastklæb til

Når denne indstilling er valgt, kan du fastgørefastklæbe til disse elementer.

Figurgeometri

Fastklæber til figurens synlige kant.

Hjælpelinjer

Fastklæber til hjælpelinjer.

Figurhåndtag

Fastklæbes til figurens markeringshåndtag   Billede af håndtag .

Figurknudepunkter

Fastklæbes til figurens toppunkter   Vertices handle image .

Forbindelsespunkter

Fastklæbes til figurens forbindelsespunkter   Billede af forbindelsespunkt – blåt X .

Du kan fastklæbe til forbindelsespunkter af typen Indad og Indad & udad, men ikke til forbindelsespunkter af typen Udad.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×