Dialogboksen Fastgør & klæb (fanen Avanceret)

Disse indstillinger angiver fastklæbningsstyrken for forskellige objekter på siden og figurudvidelser for ekstra fastgøringspunkter (herunder de vinkler, som der vises figurudvidelsesstreger for).

Indstillinger for figurudvidelse

Brug disse indstillinger til at angive ekstra fastgørelsespunkter. Figurudvidelser fungerer med værktøjerne Streg Knapflade , Bue Button image , Kombinationstegning Knapflade , Blyant Knapflade , Ellipse Knapflade , Rektangel Knapflade og Forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X .

Udvidelse af boksen Justering

Fastgør markøren til en streg, der udgår fra en figurs justeringsboks.

Centreringsakser

Fastgør markøren til en streg, der udgår fra midten af en figurs justeringsboks.

Indvendig kurvetangent

Fastgør markøren til en stregtangent til en kurve. Træk markøren hen over et buesegment, indtil du ser en punkteret streg, der viser tangenten. Træk markøren langs den punkterede streg, indtil den streg, du tegner, bliver rød.

Slutpunkt for segment

Fastgør markøren til slutpunktet på et streg- eller buesegment. Et stregsegment kan omfatte stregfigurer og streger, der bruges som sider i en polygon.

Midtpunkt for segment

Fastgør markøren til et streg- eller buesegments midtpunkt. Et stregsegment kan omfatte stregfigurer og streger, der bruges som sider i en polygon.

Lineær udvidelse

Fastgør markøren til en streg, der udgår fra et stregsegments slutpunkt. Flyt markøren hen over stregsegmentet, indtil du ser en punkteret streg, der udgår fra det nærmeste slutpunkt, og træk derefter langs den punkterede streg. Et stregsegment kan omfatte stregfigurer og streger, der bruges som sider i en polygon.

Buet udvidelse

Fastgør markøren til en buet streg, der udgår fra et buesegments eller en kombinationskurves slutpunkt. Flyt markøren hen over buesegmentet, indtil du ser en punkteret streg, der viser, at buen ser ud som en ellipse, og træk derefter langs stregen. I forbindelse med kombinationsfigurers udgår kurven fra det slutpunkt, du er i nærheden af.

Vinkelret slutpunkt

Fastgør markøren til en streg, der er vinkelret i forhold til et streg- eller buesegments slutpunkt. Flyt markøren hen over et streg- eller buesegment, indtil du ser en punkteret streg, der udgår fra det nærmeste slutpunkt, og træk langs stregen. Et stregsegment kan omfatte stregfigurer og streger, der bruges som sider i en polygon.

Vinkelret midtpunkt

Fastgør markøren til en streg, der er vinkelret i forhold til et streg- eller buesegments midtpunkt. Flyt markøren hen over et streg- eller buesegment, indtil du ser en punkteret streg, der udgår fra midtpunktet, og træk langs stregen. Et stregsegment kan omfatte stregfigurer og streger, der bruges som sider i en polygon.

Vandret streg ved slutpunkt

Fastgør markøren til en vandret streg ved et streg- eller buesegments slutpunkt. Flyt markøren hen over et streg- eller buesegment, indtil du ser en punkteret streg, der udgår fra slutpunktet, og træk langs stregen. Den punkterede streg er vandret i forhold til skærmen, ikke i forhold til siden, så den påvirkes ikke af siderotation. Et stregsegment kan omfatte stregfigurer og streger, der bruges som sider i en polygon.

Lodret streg ved slutpunkt

Fastgør markøren til en lodret streg ved et streg- eller buesegments slutpunkt. Flyt markøren hen over et streg- eller buesegment, indtil du ser en lodret streg, der udgår fra slutpunktet, og træk langs stregen. Den punkterede streg er lodret i forhold til skærmen, ikke i forhold til siden, så den påvirkes ikke af siderotation. Et stregsegment kan omfatte stregfigurer og streger, der bruges som sider i en polygon.

Midterpunkt i ellipse

Fastgør markøren til en ellipses midtpunkt.

Isometrisk vinklede streger

Fastgør markøren til streger, der udgår fra et streg- eller buesegments slutpunkt i de isometriske vinkler, der er angivet i boksen Isometriske vinklinger (grader). Flyt markøren hen over et slutpunkt, indtil du ser en punkteret streg, der udgår fra knudepunktet, og træk langs den punkterede streg. Denne indstilling er mest nyttig, hvis du opretter en isometrisk tegning.

Isometriske vinklinger (grader)

Hvis Isometrisk vinklede streger er markeret under Indstillinger for figurudvidelse, angives de vinkler, som figurudvidelsesstregen vises for - f.eks. 30, 60 og 90 grader. Du kan angive op til 10 vinkler (i grader) adskilt med komma. Denne indstilling er mest nyttig, hvis du opretter en isometrisk tegning. Et stregsegment kan omfatte stregfigurer og streger, der bruges som sider i en polygon.

Fastgørelsesstyrke

Brug disse indstillinger til at angive den afstand i pixel, som linealer, gitter, hjælpelinjer, punkter (forbindelsespunkter, figurknudepunkter og figurhåndtag), figurgeometri eller figurudvidelsesstreger trækker, når fastgørelse er aktiveret.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×