Dialogboksen Eksporter til database

ODBC-datakilde

Navn

Vælg en datakilde, hvis du ikke allerede har oprettet en.

Opret

Hvis du vil oprette en ny datakilde, skal du klikke på Opret. Følg guiden Opret ny datakilde. Når du har klikket på Udfør, vises dialogboksen ODBC Installation. Derfra kan du vælge en eksisterende database eller oprette en ny. Du opretter tabellen i databasen senere.

tiplist

Hvis du bruger Microsoft Office Excel som en datakilde, kan du markere en eksisterende projektmappe, men du kan ikke oprette en fra guiden.

Hvis du vælger en Excel-projektmappe, skal du sørge for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet i dialogboksen Vælg projektmappe.

Gennemse

Hvis du har gemt en datakilde et andet sted end standardplaceringen, skal du klikke på Gennemse for at finde filen.

Operator

Vælg den database, der indeholder den tabel, du vil oprette en kæde til. Denne indstilling er kun tilgængelig for databaseprogrammer, som f.eks. Microsoft SQL Server, hvor du får adgang til flere databaser, når du opretter en kæde til en datakilde.

Ejer

Vælg Alle brugere eller navnet på en person, der har oprettet databasen. Hvis du vælger en bestemt person, begrænses det antal tabeller, der vises på listen Tabel/Visning. Denne tabel er kun tilgængelig for databaseprogrammer som Microsoft SQL Server, hvor du kan angive en person, der har oprettet objekter.

Tabel

Vælg den tabel, du vil eksportere data til. Skriv et navn til den nye tabel, hvis du vil oprette en ny tabel og eksportere data til den.

Detaljer om nøglefelt

Felt

Oprette et nøglefelt i databasetabellen, der som standard hedder ShapeKey. Hvis du vil omdøbe feltet, skal du indtaste et navn.

Type

Angiver værdierne for nøglefeltet.

  • Vælg ShapeID for at bruge et tal, som Microsoft Office Visio har knyttet til en figur i overensstemmelse med den rækkefølge, som figuren blev oprettet i på siden.

    Ingen figurer på det samme tegningsside har det samme Figur-id.

  • Vælg GUID for at bruge et entydigt 128-bit-nummer med null til sidst, der knyttes til hver figur, når du eksporterer dens data. Ingen figurer i det samme dokument har det samme GUID.

Laver nøglefeltet til den primære nøgle for tabellen

Ved at gøre nøglefeltet til et primært nøglefelt, kan databaseprogrammet få hurtigere adgang til feltet. Det er ikke alle ODBC-datakilder (Open Database Connectivity), der kan markere feltet som primære nøglefelter.

Celler til eksport

Celler til eksport

Viser de celler, der vil blive eksporteret.

Celle Navnet på den ShapeSheet-celler, der vil blive eksporteret.

Evaluer som Viser, hvordan dataene skal evalueres, når de kopieres fra cellen til databasefeltet.

Felt Navnet på det databasefelt, som figurens data vil blive kopieret til.

Type Datatypen for databasefeltet. De datatyper, du kan bruge, afhænger af, hvilket databaseprogram du opretter en kæde til.

Tip: Se dokumentationen til det program, du eksporterer dine data til, for at få yderligere oplysninger om tilgængelige datatyper.

Længde Indtast størrelsen i byte på et felt af variabel længde.

Decimal Indtast det antal decimalpladser, der understøttes af feltet. Dette gælder kun for numeriske felter, som ikke er heltal.

Tilføj

Klik her for at tilføje en ny celle på listen over eksporterede celler.

Rediger

Klik her for at redigere kæden mellem den markerede celle og et databasefelt.

Slet

Klik på denne knap for at fjerne den markerede ShapeSheet-celle på listen over eksporterede celler.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×