Dialogboksen Egenskaber for mærkatformat

Mærkatudtryk

Skriv en tekststreng for at definere komponentmærkaten. Strengen kan indeholder almindelig tekst, figurdata, der er indsat fra listen Egenskaber for tilgængelige figurdata, og tællere.

Værdi af prøvemærkat

Der vises en prøvemærkat, der er defineret af mærkatudtrykket og tælleregenskaberne.

Indsæt egenskab

Klik for at indsætte de figurdata, der er markeret på listen Egenskaber for tilgængelige figurdata, i mærkatudtrykket.

Der kan føjes figurdata til mærkatudtrykket flere gange.

Indsæt tæller

Klik for at indsætte en tæller i mærkatudtrykket.

Der kan føjes flere tællere til mærkatudtrykket. Tællerne er imidlertid ikke uafhængige, og de vil vise den samme værdi i komponentmærkaten.

Egenskaber for tilgængelige figurdata

Der vises en liste over etiketterne for alle kendte figurdata i dokumentet. Klik på et element på listen for at markere det, og klik derefter på Indsæt egenskab for at føje den til mærkatudtrykket.

Tællerens egenskaber

Skriv eller marker antallet af cifre for tælleren i boksen Format.

Tællerværdier, der er mindre end det tilladte antal cifre, indeholder foranstillede nuller.

Tællerværdier, der er større end det tilladte antal cifre, indeholder flere cifre.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×