Dialogboksen Egenskaber for UML-tilknytningsklasse (kategorien Tilknytningsklasse)

Brug kategorien Tilknytningsklasse til at vælge den tilknytningsafslutning, du vil redigere kendetegn for.

Navn

Indtast et navn for tilknytningsklasse.

Fuld sti

Skabelonen UML-modeldiagram indeholder automatisk alle oplysninger om elementets sti i systemmodellens hierarki. Disse oplysninger kan ikke redigeres, men hvis du flytter elementer, opdateres stien automatisk.

Stereotyp

Vælg den ønskede tilknytningsklassestereotyper på rullelisten. Hvis den ønskede stereotyp ikke findes på listen, kan du tilføje en ny stereotyp eller redigere en eksisterende ved at klikke på Stereotyper i menuen UML.

Afslutningstæller

En tilknytningsklasse har kun to afslutninger, så du kan ikke ændre afslutningstælleren her. Ved en n-ær tilknytningsklasse, kan du vælge det antal afslutninger, du ønsker.

Tilknytningsafslutninger

Viser en liste over tilknytningsafslutninger.

Klik på et felt på listen Tilknytningsafslutninger, og vælg eller indtast derefter en værdi, hvis du hurtigt vil redigere de hyppigst anvendte indstillinger for en tilknytningsafslutning.

Hvis du ønsker at få adgang til alle indstillingerne for en tilknytningsafslutning, skal du vælge tilknytningsafslutningen på listen og derefter klikke på Egenskaber.

  • Afslutningsnavn  Skriv et afslutningsnavn for tilknytningsafslutningen. Navnet angiver den rolle, som den klasse, der er knyttet til afslutningen, spiller.

  • Sammenlægning  Vælg den ønskede sammenlægning. Kun den ene tilknytningsafslutning kan være en sammenlægning.

  • Ingen betyder, at afslutningen ikke er en sammenlægning.

  • Med delt adgang betyder, at afslutningen er en sammenlægning, og at den anden afslutning er en del og skal have sammenlægningsværdien Ingen. Delen kan være med i andre sammenlægninger. Hvis du vælger denne indstilling, føjes en ikke-udfyldt rombe til afslutningen.

  • Sammensat betyder, at afslutningen er sammensat, og at den anden afslutning er en del og skal have sammenlægningsværdien Ingen. Delen kan være del i enhver anden sammensætning. Hvis du vælger denne indstilling, føjes en udfyldt rombe til afslutningen.

  • Synlighed  Vælg den type tilknytningsklassestereotypersynlighed(offentlig, privat eller beskyttet), som gælder for tilknytningsafslutningen.

  • Multiplicitet  Vælg en indstilling for at angive, hvor mange målinstanser der kan knyttes til en enkelt kildeinstans på tværs af hele tilknytningen.

  • ErNavigerbar  Vælg denne indstilling for at angive, at det er muligt at navigere til målinstansen. Hvis du vælger denne indstilling, føjes en pil til tilknytningsafslutningen. Fjern den for at angive, at der ikke kan navigeres. Muligheden for at navigere vises kun i særlige situationer for at gøre diagrammerne mindre komplekse.

Egenskaber

Når du har valgt en afslutning under Tilknytningsafslutninger, kan du klikke for at åbne dialogboksen Egenskaber for UML-tilknytningsafslutninger, som indeholder fire kategorier, du kan bruge til at tilføje egenskabsværdier for at definere en tilknytningsafslutning: Tilknytningsafslutning, Indikatorattributter, Begrænsninger og Etiketværdier.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×