Dialogboksen Egenskaber for UML-tilknytningsafslutning (kategorien Tilknytningsafslutning)

Navn

Indtast et afslutningsnavn for tilknytningsafslutningen. Navnet angiver den rolle, som den klasse, der er knyttet til afslutningen, spiller. Afslutningsnavnet er valgfrit.

Stereotyp

Vælg den ønskede stereotyper på rullelisten. Hvis den ønskede stereotyp ikke findes på listen, kan du tilføje en ny stereotyp eller redigere en eksisterende ved at klikke på Stereotyper i menuen UML.

Redigerbar

Vælg det omfang, i hvilket en instans i tilknytningen kan ændres fra kildeafslutningen.

  • Ingen betyder, at der ikke er nogen begrænsninger af ændringsmulighederne.

  • Fastlåst betyder, at det ikke er muligt at tilføje kæder efter oprettelse af kildeobjektet.

  • Kun tilføj betyder, at kæder til enhver tid kan tilføjes fra kildeobjektet, men ikke kan fjernes igen, før mindst et deltagende objekt er ødelagt.

Sammenlægning

Vælg den ønskede sammenlægning. Kun den ene tilknytningsafslutning kan være en sammenlægning.

  • Ingen betyder, at afslutningen ikke er en sammenlægning.

  • Med delt adgang betyder, at afslutningen er en sammenlægning, og at den anden afslutning er en del og skal have sammenlægningsværdien Ingen. Delen kan være med i andre sammenlægninger. Hvis du vælger denne indstilling, føjes en ikke-udfyldt rombe til afslutningen.

  • Sammensat betyder, at afslutningen er sammensat, og at den anden afslutning er en del og skal have sammenlægningsværdien Ingen. Delen kan være del i enhver anden sammensætning. Hvis du vælger denne indstilling, føjes en udfyldt rombe til afslutningen.

Målfokus

Vælg, om målene er stereotyperinstans eller stereotyperinstansklassificering.

  • Instans betyder, at hver linje i tilknytningen indeholder en reference til en instans i målklassificeringen.

  • Klassificering betyder, at hver kæde i tilknytningen indeholder en reference til selve målklassificeringen.

Synlighed

Vælg den type stereotyperinstansklassificeringsynlighed (offentlig, privat eller beskyttet), som gælder for tilknytningsafslutningen.

ErNavigerbar

Vælg denne indstilling for at angive, at det er muligt at navigere til målinstansen. Hvis du vælger denne indstilling, føjes en pil til tilknytningsafslutningen. Fjern filen for at angive, at det ikke er muligt at navigere. Muligheden for at navigere vises kun i særlige situationer for at gøre diagrammerne mindre komplekse.

Multiplicitet

Vælg en indstilling for at angive, hvor mange målinstanser der kan knyttes til en enkelt kildeinstans på tværs af hele tilknytningen.

ErSorteret

Hvis multipliciteten er større end en, kan samlingen af relaterede elementer være sorteret eller usorteret. Undlad at markere feltet for at angive, at elementerne er usorterede eller udgør en samling. Marker feltet for at angive, at elementerne er sorteret i en liste.

Dokumentation

Indtast en eventuel dokumentation, du vil føje til elementet, som en stereotyperinstansklassificeringsynlighedetiketværdi. Når du vælger den figur eller det ikon, der repræsenterer elementet, vises den indtastede dokumentation også i vinduet Dokumentation.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×