Dialogboksen Egenskaber for UML-stereotyp (kategorien Stereotyp)

Navn

Indtast et navn for stereotyper.

Fuld sti

Skabelonen UML-modeldiagram indeholder automatisk alle oplysninger om elementets sti i systemmodellens hierarki. Disse oplysninger kan ikke redigeres, men hvis du flytter elementer, opdateres stien automatisk.

Basisklasse

Vælg navnet på det UML-modelelement, som stereotypen gælder for.

Stereotyp

Vælg den ønskede stereotyper på rullelisten. Hvis den ønskede stereotyp ikke findes på listen, kan du tilføje en ny stereotyp eller redigere en eksisterende ved at klikke på Stereotyper i menuen UML.

Synlighed

Vælg den type stereotypersynlighed (offentlig, privat eller beskyttet), som gælder for stereotypen.

ErRod

Vælg denne værdi for at angive, at stereotypen ikke kan have nogen overordnede.

ErLeaf

Vælg denne værdi for at angive, at stereotypen ikke kan have nogen underordnede.

IsAbstract

Vælg denne værdi for at angive, at stereotypen er abstrakt, og at der ikke kan oprettes nogen instanser for denne klasse.

Dokumentation

Indtast en eventuel dokumentation, du vil føje til elementet, som en stereotypersynlighedetiketværdi. Når du vælger den figur eller det ikon, der repræsenterer elementet, vises den indtastede dokumentation også i vinduet Dokumentation.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×