Dialogboksen Egenskaber for UML-meddelelse (kategorien Meddelelse)

Navn

Det meddelelsesnavn, der skal indtastes, styres af den tilknyttede hændelses implementering. Hvis en hændelse implementeres med et handlingskald, skal navnet på hændelsen indtastes hævet på målet. Hvis en hændelse implementeres som et procedurekald, skal navnet på handlingen indtastes.

Stereotyp

Vælg den ønskede stereotyper på rullelisten. Hvis den ønskede stereotyp ikke findes på listen, kan du tilføje en ny stereotyp eller redigere en eksisterende ved at klikke på Stereotyper i menuen UML.

Sekvensudtryk

Indtast et sekvensudtryk til en meddelelse. I sekvensdiagrammer kan du udelade sekvensnumre. I samarbejdsdiagrammer indlejres sædvanligvis meddelelsessekvensnumre for at angive niveauer. Meddelelse 3.1.4 følger for eksempel efter meddelelse 3.1.3 ved aktivering af 3.1.

Retning

Vælg en retning, så meddelelsens pil peger hen imod målobjektet.

Flowtype

Vælg den ønskede type meddelelsesflow. Pilespidsen varierer afhængigt af den valgte type.

  • Procedurekald er et indlejret kontrolflow, hvor hele den indlejrede sekvens gøres færdig, før sekvensen på det udvendige niveau genoptages.

  • Flad betyder et fladt kontrolflow, i hvilken pilen viser progressionen til næste trin i sekvensen. Meddelelser er som regel asynkrone.

  • Asynkron angiver en eksplicit asynkron meddelelse mellem to objekter i en processuel sekvens.

Handling

En handling er synlig, når flowtypen er flad eller et procedurekald. Vælg den handling, der udløses, når meddelelsen når målobjektet. Hvis handlingen ikke er tilgængelig, kan du klikke på Ny for at tilføje en handling til klassificeringen, som målobjektet er baseret på.

Signal

Et signal er synligt, når flowtypen er asynkron. Vælg det signal, som aktiveres, når meddelelsen når målobjektet. Hvis klassificeringen, som målobjektet er baseret på, ikke kan modtage signalet, kan du klikke på Ny for at tilføje en modtagelse til klassificeringen.

Ny

Klik her for at oprette en ny handling eller modtagelse for den klassificering, som målobjektet er baseret på.

Dokumentation

Indtast en eventuel dokumentation, du vil føje til elementet, som en stereotyperetiketværdi. Når du vælger den figur eller det ikon, der repræsenterer elementet, vises den indtastede dokumentation også i vinduet Dokumentation.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×