Dialogboksen Egenskaber for UML-handling (kategorien Handling)

Navn

Indtast eller rediger en identifikatorstreng som navn for handling. Handlingsnavne har som regel lille begyndelsesbogstav, f.eks. vis (): Placering.

Stereotyp

Vælg den ønskede handlingstereotyper på rullelisten. Hvis den ønskede stereotyp ikke findes på listen, kan du tilføje en ny stereotyp eller redigere en eksisterende ved at klikke på Stereotyper i menuen UML.

Præfiks

Indtast en vilkårlig sprogspecifik kommentartekst her, som du ønsker at bruge til yderligere at identificere en returneringstype for en handling.

Suffiks

Indtast en vilkårlig sprogspecifik kommentartekst her, som du ønsker at bruge til yderligere at identificere en returneringstype for en handling.

Returtype

Vælg en implementeringstype for den værdi, som returneres af handling. Hvis den ønskede handlingstereotyperdatatype ikke er anført, skal du højreklikke på en datatypepakke i træstrukturen, pege på Ny og klikke på Datatype eller oprette en ny klasse.

Udtryk

Viser resultatet af de data, du tilføjede under Præfiks, Returneringstype og Suffiks.

Synlighed

Vælg den handlingstereotyperdatatypesynlighed (offentlig, privat eller beskyttet), som gælder for handling. Offentlig betyder, at handlingen er offentlig tilgængelig for alle klasser. Beskyttet betyder, at handlingen er tilgængelig inden for klassen og dens underklasser. Privat betyder, at handlingen kun kan anvendes inden for klassen.

Ejerfokus

Vælg instans for ejerfokus, hvis handling kun gælder for objekter, der er oprettet ved hjælp af klassen. Vælg klassificering, hvis handlingen kan anvendes på klassen selv.

ErPolymorf

Marker denne værdi, hvis implementeringen af handling kan tilsidesættes af underklasser, og hvis metoder kan defineres af underklasser. Undlad at markere, hvis den metode, som udløser handlingen, arves uændret af alle underordnede.

ErForespørgsel

Marker denne værdi, hvis en anvendelse af handling ikke skal ændre tilstanden, som gælder for dens element.

Sammenfaldende kald

Sammenfald angiver semantikken af sammenfaldende kald til samme passive instans (det vil sige en instans, som stammer fra en klassificering med ErAktiv=falsk). Sekventiel betyder, at der kun kan være et aktiveret kald til en instans ad gangen. Med guard betyder, at flere kald fra sammenfaldende tråde kan forekomme samtidig, men at kun et kald kan begynde, mens de andre er blokerede, indtil den første handling er afsluttet. Samtidig betyder, at flere kald fra sammenfaldende tråde kan foregå samtidig, og at alle kan fortsætte samtidig.

Dokumentation

Indtast en eventuel dokumentation, du vil føje til elementet, som en handlingstereotyperdatatypesynlighedetiketværdi. Når du vælger den figur eller det ikon, der repræsenterer elementet, vises den indtastede dokumentation også i vinduet Dokumentation.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×