Dialogboksen Egenskaber for UML- (kategorien Indikatorattributter)

Brug kategorien Indikatorattributter til at oprette nye indikatorattributter eller til at redigere eller duplikere eksisterende attributter.

Indikatorattributter

Viser en liste over eksisterende indikatorattributter.

Klik på et felt på listen Indikatorattributter, og vælg eller indtast derefter en værdi, hvis du hurtigt vil redigere de hyppigst anvendte indstillinger for en attribut.

Hvis du ønsker at få adgang til alle indstillingerne for en attribut, skal du markere attributten på listen og derefter klikke på Egenskaber.

  • Attribut  Indtast eller rediger en identifikatorstreng som navn på denne indikatorattribut. Attributnavne har som regel lille begyndelsesbogstav, for eksempel maksimal størrelse eller farve.

  • Type  Vælg en implementeringstype for attributten. Hvis den ønskede indikatorattributdatatype ikke fremgår af listen, skal du højreklikke på en datatypesamling i indikatorattributdatatypetræstruktur, pege på Ny og derefter klikke på Datatype eller oprette en ny klasse.

  • Synlighed  Vælg den indikatorattributdatatypetræstruktursynlighed (offentlig, privat eller beskyttet), som gælder for attributten. Offentlig betyder, at attributten er offentlig tilgængelig for alle klasser. Beskyttet betyder, at attributten er tilgængelig inden for klassen og dens underklasser. Privat betyder, at attributten kun kan anvendes inden for klassen.

  • Multiplicitet  Vælg det mulige antal dataværdier, som en instans kan indeholde. Hvis indikatorattributdatatypetræstruktursynlighedmultiplicitet er 1, indeholder attributten præcis én værdi.

  • Init. værdi  Indtast indikatorattribut værdi efter initialisering. Klik på en anden fane nederst på listen for at få vist eller vælge arvede attributter.

Ny

Klik her for at føje en udefineret attribut til listen over indikatorattributter.

Klik på et felt på listen Indikatorattributter, og vælg eller indtast derefter en værdi, hvis du hurtigt vil redigere de hyppigst anvendte indstillinger for en attribut.

Hvis du ønsker at få adgang til alle indstillingerne for en attribut, skal du markere attributten på listen og derefter klikke på Egenskaber.

Dupliker

Klik her for at tilføje en ny attribut med de samme egenskabsværdier som den valgte attribut til listen.

Slet

Klik her for at slette den valgte attribut fra listen.

Flyt op/Flyt ned

Når du har valgt en indikatorattribut, kan du ændre den rækkefølge, attributterne er gemt i. Du kan kun ændre rækkefølgen inden for samme klassificering.

Egenskaber

Når du har valgt en indikatorattribut, kan du klikke for at få vist tre kategorier, som du kan bruge til at tilføje egenskabsværdier, når du skal definere en indikatorattribut: Attribut, Begrænsninger og Etiketværdier.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×