Dialogboksen Egenskaber for UML- (kategorien Attributter)

Brug kategorien Attributter til at tilføje, redigere eller slette attribut.

Attributter

Viser en liste over de attributter, du har defineret for klassen.

Klik på et felt på listen Attributter, og vælg eller indtast derefter en værdi, hvis du hurtigt vil redigere de hyppigst anvendte indstillinger for en attribut.

Hvis du ønsker at få adgang til alle indstillingerne for en attribut, skal du markere attributten på listen Attributter og derefter klikke på Egenskaber.

  • Attribut  Indtast eller rediger en identifikatorstreng som navn på denne attributattribut. Attributnavne har som regel lille begyndelsesbogstav, for eksempel maksimal størrelse eller farve.

  • Type  Vælg en implementeringstype for attributten. Hvis den ønskede attributattributdatatype ikke fremgår af listen, skal du højreklikke på en datatypesamling i attributattributdatatypetræstruktur, pege på Ny og derefter klikke på Datatype eller oprette en ny klasse.

  • Synlighed  Vælg den attributattributdatatypetræstruktursynlighed (offentlig, privat eller beskyttet), som gælder for attributten. Offentlig betyder, at attributten er offentlig tilgængelig for alle klasser. Beskyttet betyder, at attributten er tilgængelig inden for klassen og dens underklasser. Privat betyder, at attributten kun kan anvendes inden for klassen.

  • Multiplicitet  Vælg det mulige antal dataværdier, som en instans kan indeholde. Hvis attributattributdatatypetræstruktursynlighedmultiplicitet er 1, indeholder attributten præcis én værdi.

  • Init. værdi  Indtast attributattribut værdi efter initialisering. Klik på en anden fane nederst på listen for at få vist eller vælge arvede attributter.

Ny

Klik her for at tilføje en udefineret attribut til listen over attributter.

Klik på et felt på listen Attributter, og vælg eller indtast derefter en værdi, hvis du hurtigt vil redigere de hyppigst anvendte indstillinger for en attribut.

Hvis du ønsker at få adgang til alle indstillingerne for en attribut, skal du markere attributten på listen Attributter og derefter klikke på Egenskaber.

Dupliker

Klik her for at tilføje en ny attribut med de samme egenskabsværdier som den valgte attribut til listen.

Slet

Klik her for at slette den valgte attribut fra listen.

Flyt op/Flyt ned

Når du har valgt en attribut under Attributter, kan du ændre den rækkefølge, attributterne er gemt i. Du kan kun ændre rækkefølgen inden for samme klassificering.

Egenskaber

Når du har valgt en attribut, skal du klikke på den for at få vist tre kategorier, hvor du kan redigere de egenskabsværdier, der er knyttet til attributten: Attribut, Begrænsninger og Etiketværdier.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×