Dialogboksen Egenskaber for UML-attribut (kategorien Attribut)

Navn

Indtast eller rediger en identifikatorstreng som navn for attribut. Attributnavne har som regel lille begyndelsesbogstav, for eksempel maksimal størrelse eller farve.

Stereotyp

Vælg den ønskede attributstereotyper på rullelisten. Hvis den ønskede stereotyp ikke findes på listen, kan du tilføje en ny stereotyp eller redigere en eksisterende ved at klikke på Stereotyper i menuen UML.

Præfiks

Indtast en vilkårlig sprogspecifik kommentar her, som du kan bruge til yderligere at identificere en attribut.

Suffiks

Indtast en vilkårlig sprogspecifik kommentar her, som du kan bruge til yderligere at identificere en attribut.

Type

Vælg en implementeringstype for attributten. Hvis den ønskede attributstereotyperdatatype ikke fremgår af listen, skal du højreklikke på en datatypes pakke i attributstereotyperdatatypetræstruktur i Modelstifinder, pege på Ny og derefter vælge Datatype eller oprette en ny klasse.

Udtryk

Viser resultatet af de data, du tilføjede under Præfiks, Type og Suffiks.

Synlighed

Vælg den attributstereotyperdatatypetræstruktursynlighed (offentlig, privat eller beskyttet), som gælder for attributten. Offentlig betyder, at attributten er offentlig tilgængelig for alle klasser. Beskyttet betyder, at attributten er tilgængelig inden for klassen og dens underklasser. Privat betyder, at attributten kun kan anvendes inden for klassen.

Multiplicitet

Vælg det mulige antal dataværdier, som en instans kan indeholde. Hvis attributstereotyperdatatypetræstruktursynlighedmultiplicitet er 1, indeholder attributten præcis én værdi.

Startværdi

Indtast attribut værdi efter initialisering.

Redigerbar

Kan ændres angiver, om attributværdien kan ændres, efter elementet er blevet oprettet. Ingen betyder, at der ikke er nogen begrænsninger af mulighederne for at foretage ændringer. Fastlåst betyder, at værdien ikke kan ændres, efter at elementet og dets værdier er oprettet. Kun tilføj har kun mening, når multipliciteten ikke er fast defineret til at være en enkelt værdi. Indstillingen angiver, at det er muligt at tilføje yderligere værdier, men når de er tilføjet, kan de ikke fjernes eller ændres.

Ejerfokus

Vælg Instans , hvis alle objekter, der oprettes af klassen, har deres egen værdi for attribut. Vælg Klassificering som ejerfokus, hvis attributværdien ejes af klassen selv. En attribut af typen klassificeringsfokus er understreget.

Målfokus

Vælg Instans, hvis attributværdien er en instans af dens datatype. Vælg Klassificering som målfokus, hvis attributværdien er selve typen.

Dokumentation

Indtast en eventuel dokumentation, du vil føje til elementet, som en attributstereotyperdatatypetræstruktursynlighedmultiplicitetetiketværdi. Når du vælger den figur eller det ikon, der repræsenterer elementet, vises den indtastede dokumentation også i vinduet Dokumentation.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×