Dialogboksen Diagrammer

Du kan bruge dialogboksen Diagrammer til at se det samlede arbejde, tildeling eller resterende tilgængelighed i grafisk format eller tabelformat for den eller de valgte ressourcer. Du kan:

  • Se arbejde på tildelinger og tilgængelig for hver ressource.

  • Se det samlede arbejde, der udføres på hver opgave.

  • Mindske eller øge det synlige tidsinterval for et diagram.

Placering af dialogboks

Klik på opgavens navn i et opgaveark. Klik på Ressourcetildeling Billede af knappen Ressourcetildeling , vælg en ressource, og klik derefter på Diagrammer.

Detaljer

Boksen Vælg diagram

Vælg det diagram, du vil have vist, på listen.

Resterende tilgængelighed     Viser antallet af timer, som hver af de valgte ressourcer er tilgængelig for arbejde på den dag, der vises i diagrammet.

Ressourcenavn

Viser ressourcens navn og antallet af timer, som ressourcen er tildelt på de valgte opgaver på den dag, der vises i diagrammet.

Arbejde     Viser det samlede arbejde, som hver ressource udfører på alle opgaver, de er tildelt.

Timeseddelgitter

Samlet     Viser den samlede arbejdsmængde, der udføres på de valgte opgaver af alle valgte ressourcer på den dag, der vises i diagrammet.

Ressourcenavn     Viser ressourcens navn og den mængde arbejde, som ressourcen er tildelt på de valgte opgaver på den dag, der vises i diagrammet.

Tildelingsarbejde    Viser den mængde arbejde, ressourcer udfører på opgaver. Diagrammet viser arbejde, som udføres på de valgte opgaver, arbejde, som udføres på andre ikke-valgte projektopgaver, og den resterende tilgængelighed for de valgte ressourcer.

Timeseddelgitter

Markerede opgaver     Viser den mængde arbejde, de valgte ressourcer arbejder på den eller de opgaver, der er markeret i opgavearket, på de dage, der vises i diagrammet.

Andre opgaver     Viser den mængde arbejde, de valgte ressourcer udfører på andre opgaver end dem, der er markeret i opgavearket, på de dage, der vises i diagrammet.

Tilgængelighed     Viser det tidsrum, de valgte ressourcer er tilgængelige for arbejde på de dage, der vises i diagrammet.

Afkrydsningsfeltet Medtag foreslåede bookinger ved bestemmelse af tilgængelighed og samlet tildelt arbejde

Angiver, at foreslåede tildelinger skal medtages sammen med bekræftede tildelinger i diagrammet Resterende tilgængelighed, Arbejde eller Tildelingsarbejde. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, tegnes det valgte diagram, som om de foreslåede tildelinger var bekræftede. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Zoomknapper

Zoom ind    Mindsker diagrammets synlige tidsinterval. Klik på Knapflade for at se tidsfaseinddelte data mere detaljeret.

Zoom ud    Øger diagrammets synlige tidsinterval. Klik på Knapflade for at se data på tværs af en større del af tidsskalaen.

Forklaring

Ressourcer     Viser de ressourcer, for hvilke der vises data i diagrammet. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hver ressources navn for at få vist eller fjerne diagramoplysninger for den pågældende ressource.

Forklaring     Indeholder nøglen til symboler og farver, som bruges i diagrammet Tildelingsarbejde. Forklaringen vises kun for diagrammet Tildelingsarbejde.

Bemærk: Inden du åbner dialogboksen Ressourcetildeling, skal du markere de opgaver i opgavevisningen, som du vil tildele ressourcer. Når du har åbnet dialogboksen Ressourcetildeling, skal du vælge de ressourcer, hvis oplysninger du vil have vist i et diagram. Dialogboksen Diagrammer indeholder oplysninger for de opgaver, du har valgt i opgavearket, og de ressourcer, du har valgt i dialogboksen Ressourcetildeling. Du kan markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hver ressources navn under Ressourcer ved siden af diagrammet.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×