Dialogboksen Definition af dataskabelon

Du kan bruge dialogboksen Definition af dataskabelon til at gennemse eller ændre indholdet eller formateringen af oplysninger i en boks af typen Netværksdiagram. En dataskabelon er en bestemt opsætning af en netværksdiagramboks, som du kan knytte til bestemte typer af opgaver, f.eks. kritiske opgaver eller opgaver med milepæle. Du kan:

  • Angive, hvilke felter med oplysninger der skal vises i en boks, f.eks. Ressourcenavn, Startdato og Slutdato.

  • Vælge placeringen af felter i en boks. Du kan f.eks. placere feltet Varighed i det nederste venstre hjørne og feltet Foregående opgaver i det nederste højre hjørne.

  • Ændre skrifttype, typografi og skriftstørrelse.

  • Redigere den vandrette og lodrette justering af tekst i boksene.

Placering af dialogboks

Åbn visningen Netværksdiagram. Klik på Boksformater i menuen Formater. Klik på Flere skabeloner. Klik på Ny. Du kan også vælge en eksisterende skabelon og klikke på Kopier eller Rediger.

Detaljer

Boksen Skabelonnavn

Viser navnet på dataskabelonen. Hvis dette er en ny eller kopieret skabelon, skal du skrive det ønskede navn.

Sektionen Formater celler

Brug denne sektion til at angive, hvilke felter der skal vises i denne dataskabelon.

Vis data fra opgave-id     Viser formateringsindstillingerne for den aktuelt valgte opgavetype i eksempelboksen. Angiv eller vælg et opgave-id for at se den pågældende opgaves oplysninger i eksempelboksen. Hvis du vil have vist datapladsholdere i eksemplet i stedet for faktiske data, skal du fjerne markeringen i dette felt.

Cellelayout     Åbner dialogboksen Cellelayout, som du kan bruge til at definere antallet af rækker og kolonner til dataskabelonen.

Eksempel     Viser boksen Netværksdiagram med den aktuelle definition og med eventuelle ændringer, som udføres i denne dialogboks.

Vælg celle(r)     Viser et gitter, hvor du kan vælge de felter, hvis indhold du vil have vist på det pågældende sted. Hvis du vil rydde en celle, skal du vælge den første indstilling (tom) på listen. De viste formateringsindstillinger gælder for den valgte celle. Hvis du vil se formateringsindstillinger for flere celler, skal du trykke på CTRL, klikke på de celler, du vil formatere, og alene vælge de indstillinger, der skal gælde for alle markerede celler.

Tekstformateringsindstillinger

Skrifttype    Åbner dialogboksen Skrifttype, som du kan bruge til at angive skrifttype, typografi og skriftstørrelse for den markerede celle.

Begræns celletekst til     Angiver det maksimale antal tekstlinjer for den markerede celle. Hvis denne indstilling gør den markerede celle til den største celle i rækken, angiver den cellehøjden for hele rækken i dataskabelonen.

Vandret justering     Angiver den vandrette justering af tekst for den markerede celle: Venstre, Centreret eller Højre.

Vis etiket i celle     Viser en etiket, som står foran dataelementet i den markerede celle. Hvis du vil se etiketten, skal du markere afkrydsningsfeltet. Feltnavnet vises som standard i boksen. Du kan skrive en anden etiket.

Lodret justering     Angiver den lodrette justering af tekst for den markerede celle: Øverst, Centreret eller Nederst.

Datoformat     Angiver et datoformat for den markerede celle. Standarddatoformatet indstilles under fanen Visning i dialogboksen Indstillinger i menuen Funktioner.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×