Dialogboksen Definer typografier

Brug denne dialogboks til at oprette, redigere, omdøbe eller slette typografi.

Typografi

Navn

Viser en liste over de eksisterende typografier og de nye typografier, du opretter. Hvis en figur er markeret, vises typografierne for den pågældende figur i boksen Navn.

Baseret på

Viser den typografi, den valgte typografi er baseret på (i boksen Navn).

Tilføj/Skift

Når du er færdig med at definere eller revidere en typografi, skal du klikke på denne knap for at tilføje den nye eller reviderede typografi på listen Navn og holde dialogboksen åben.

Slet

Sletter den typografi, der er markeret på listen Navn. Eventuelle figurer, der er formateret med den slettede typografi, genformateres med typografien Baseret på. Eventuel lokalformatering, der tidligere er anvendt på figurer, bevares.

Omdøb

Åbner dialogboksen Omdøb typografi, som viser navnet på den typografi, der er valgt på listen Navn.

Inkluderer

Tekst

Angiver, om den valgte typografi indeholder tekstattributter.

Streg

Angiver, om den valgte typografi indeholder stregattributter.

Fyld

Angiver, om den valgte typografi indeholder fyldattributter.

Rediger

Hvis en typografi er markeret i boksen Navn, viser dialogboksene Tekst, Streg og Fyld den aktuelle typografis attributter. Hvis der ikke er markeret nogen typografi, viser dialogboksene standardattributterne eller attributterne for typografien i boksen Baseret på.

Tekst

Åbner dialogboksen Tekst, hvor du kan definere tekstattributter til typografien.

Streg

Åbner dialogboksen Streg, hvor du kan definere stregattributter til typografien.

Fyld

Åbner dialogboksen Fyld, hvor du kan definere fyldattributter til typografien.

Skjult typografi

Marker dette afkrydsningsfelt for at skjule den valgte typografi. Typografiens navn vises ikke i dialogboksen Typografi, og typografien er kun tilgængelig fra dialogboksen Definer typografier og i vinduet Tegningsstifinder.

Behold lokalformatering ved anvendelse

Marker dette afkrydsningsfelt, og klik på knappen Anvend for at anvende typografien på de markerede figurer, men beholde formatering, du allerede har anvendt, f.eks. fed skrift på tekst.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, og klik på knappen Anvend for at anvende typografien på de markerede figurer og fjerne eventuel formatering, du allerede har anvendt. Hvis du f.eks. har formateret teksten til en figur med fed skrift og derefter har valgt en typografi, der ikke indeholder fed skrift, fjernes formateringen af fed skrift.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×