Dialogboksen Brugerdefinerede typer

Brug disse indstillinger til at tilføje, fjerne eller redigere brugerdefinerede datatyper. Når du arbejder med portable datatyper, kan du bruge standardspecifikationen eller angive en brugerdefineret datatype, der er let at genbruge.

Brugerdefinerede datatyper angiver en standarddefinition og kan genbruges. De er tidsbesparende og kan bidrage til at sikre konsistensen i databasemodellen.

Du kan f.eks. oprette brugerdefinerede typer, hvis navne svarer til navnene i det anvendte databasestyringssystem (DBMS). Du kan derefter bruge datatypenavne, der svarer til navnene i det anvendte mål-DBMS, selvom databasestyringssystemer, der har reserveret mange ord, muligvis ikke tillader dette.

Du kan også bruge brugerdefinerede typer til at oprette datatyper, der er undersæt af bredere kategorier.

Du kan kopiere definitioner fra eksisterende brugerdefinerede datatyper til nye datatyper.

Bemærk: Før du angiver datatypeoplysninger i databasemodellen, skal du være bekendt med de datatyper og lagerkrav, der understøttes af det relevante mål-DBMS. Se dokumentationen til måldatabasestyringssystemet for at fastsætte, hvilken datatype du skal tilknytte.

Brugerdefinerede typer

Viser en liste over eksisterende brugerdefinerede datatyper. Klik på den brugerdefinerede type, du vil fjerne, omdøbe eller omdefinere.

Tilføj

Klik her for at åbne dialogboksen Tilføj ny brugerdefineret type, hvor du kan oprette en ny brugerdefineret type, der har et standardnavn og en standardtypedefinition.

Du skal navngive den nye datatype, og den skal passe til en oprindelig portabel datatype, der bruges af Microsoft Office Visio.

Fjern

Klik her for at slette den markerede brugerdefinerede type. Hvis typen er knyttet til et objekt, vises der en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om den brugerdefinerede type skal slettes.

Omdøb

Klik her for at åbne dialogboksen Omdøb brugerdefineret type og omdøbe den markerede brugerdefinerede type.

Kategori

Klik på en kategori for en portabel datatype, der er tilgængelig i Microsoft Office Visio.

Type

Klik på en tilgængelig type for den valgte kategori.

I forbindelse med nogle værdier for Type skal du også angive værdier for Størrelse, Længde, Præcision eller Skalering.

Størrelse

Klik på en størrelse til den markerede kategori og type.

Længde

Angiv antal tegn.

Præcision

Skriv det samlede antal cifre (antallet af cifre til venstre for decimaltegnet plus antallet af cifre til højre for decimaltegnet).

Skala

Skriv antallet af cifre til højre for decimaltegnet.

Beskrivelse

Skriv en tekst, der beskriver den brugerdefinerede datatype.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×