Dialogboksen Brugerdefinerede rapporter

Du kan bruge dialogboksen Brugerdefinerede rapporter til at vælge en rapport fra den komplette liste over rapporter i Microsoft Office Project eller tilpasse en af disse rapporter. Du kan:

  • Vælge, se et eksempel på eller udskrive en eksisterende rapport.

  • Indstille sidelayoutet, margener, sidehoveder, sidefødder og forklaring for en eksisterende rapport.

  • Tilpasse en eksisterende rapport.

  • Kopiere en eksisterende rapport til en anden rapport eller til et andet projekt.

  • Oprette en ny rapport.

Placering af dialogboks

Klik på Rapporter i menuen Rapport. Klik på Brugerdefineret, og klik derefter på Vælg.

Detaljer

Listen Rapporter

Viser alle eksisterende rapporter, såvel indbyggede rapporter som brugerdefinerede rapporter, du har oprettet.

Kommandoknapper til oprettelse af en eksisterende rapport

Eksempel     Viser et billede af den valgte rapport, som den vil se ud i udskrift, med margener, sidehoveder og sidefødder samt placeringen på siden.

Sideopsætning     Åbner dialogboksen Sideopsætning med de faner og kontrolelementer, der kan anvendes på den valgte rapport. Brug denne dialogboks til at angive sideretning, skalering, margener, sidehoved og sidefod osv.

Udskriv     Åbner dialogboksen Udskriv, hvor du kan angive antallet af kopier, de sider, der skal udskrives, m.m.

Kommandoknapper til oprettelse og tilpasning af en ny rapport

Ny     Åbner dialogboksen Definer ny rapport, som du kan bruge til at oprette en ny opgave, ressource, månedskalender eller krydstabuleringsrapport.

Rediger     Åbner en dialogboks, som styrer definitionen af og detaljerne for den aktuelt valgte rapporttype. Hvis Budgetrapport f.eks. er valgt, åbnes dialogboksen Opgaverapport, som indeholder all oplysninger, som definerer budgetrapporten. Hvis Overallokerede ressourcer er valgt, åbnes dialogboksen Ressourcerapport. Hvis rapporten Hvem gør hvad hvornår er valgt, åbnes dialogboksen Krydstabuleringsrapport. Brug dialogboksen til at redigere definitionen af og detaljerne for den valgte rapport.

Kopier     Åbner en dialogboks, som styrer definitionen af og detaljerne for den aktuelt valgte rapporttype. Hvis rapporten Afsluttede opgaver er valgt, åbnes dialogboksen Opgaverapport, som indeholder alle oplysninger, som definerer den pågældende rapport. Hvis Budgetoverskridende ressourcer er valgt, åbnes dialogboksen Ressourcerapport. Hvis rapporten Pengestrøm er valgt, åbnes dialogboksen Krydstabuleringsrapport. I boksen Navn står der "Kopi af" foran rapportnavnet. Udskift dette navn med det ønskede navn, og rediger derefter definitionen af og detaljerne for den kopierede rapport.

Assistent     Åbner dialogboksen Assistent med fanen Rapporter aktiveret. Brug denne fane til at kopiere en rapport fra ét projekt til et andet eller til eller fra en global skabelon. Du kan også omdøbe eller slette en rapport.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×