Dialogboksen Avanceret

Brug denne dialogboks til at angive kriterier, som figurer skal opfylde, for at blive medtaget i rapporten over egenskaber. Hvis alle computere i en kontorindretning for eksempel befinder sig i et lag med navnet "Computer", kan du kun medtage figurerne i det pågældende lag ved at anvende følgende kriterium:

<Lagets navn> = Computer

Du kan kombinere flere kriterier, som forbindes ved hjælp af operatoren AND i et valgudtryk.

Egenskab

Angiver en egenskab, som skal medtages i kriteriet. Egenskaber indeholder figurdata, lagnavne, brugerdefinerede ShapeSheet-celler og figurer til automatisk søgning. Hvis du for eksempel vil finde alle personer i et organisationsdiagram, som tilhører en bestemt afdeling, skal du vælge Afdeling på listen Egenskab og angive et afdelingsnavn i feltet Værdi.

Betingelse

Angiver en begrænsning eller en kvalifikation, som egenskaben skal opfylde. Hvis du for eksempel vil finde alle organisationsdiagramfigurer for en bestemt afdeling, skal du vælge Afdeling fra listen Egenskab og derefter klikke på = på listen Betingelse.

De tilgængelige betingelser varierer afhængigt af den valgte egenskab.

Betingelse

Handling

Anvendes på

>

Større end

Egenskaber, hvor typen er antal

<

Mindre end

Egenskaber, hvor typen er antal

>=

Større end eller lig med

Egenskaber, hvor typen er antal

<=

Mindre end eller lig med

Egenskaber, hvor typen er antal

=

Lig med

Egenskaber, som har en hvilken som helst type

<>

Forskellig fra

Egenskaber, som har en hvilken som helst type

Eksisterer

Angiver, at egenskaben eksisterer

Figurdata, brugerdefinerede celler, egenskaben <Figur til automatisk søgning> og egenskaben <Vist tekst>

Værdi

Angiver en værdi, som fuldender betingelsen, f.eks. tekst eller et tal. Hvis du for eksempel vil finde alle organisationsdiagramfigurer i finansieringsafdelingen, skal du klikke på Afdeling på listen Egenskab, klikke på = på listen Betingelse og derefter indtaste Finansiering i boksen Værdi.

Den værditype, du kan angive, afhænger af den valgte egenskab og betingelse. Hvis betingelsen for eksempel er Eksisterer, kan du kun vælge værdierne TRUE og FALSE. Hvis du vælger figurdata af typen Dato, skal du indtaste en gyldig dato ved hjælp af det angivne format for egenskaben.

Definerede kriterier

Viser en liste over kriterier, som er medtaget i valgudtrykket.

Tilføj

Føjer det kriterium, du har angivet i felterne Egenskab, Betingelse og Værdi, til listen Definerede kriterier.

Slet

Fjerner de valgte kriterier på listen Definerede kriterier fra valgudtrykket.

Ryd

Sletter alle kriterier på listen Definerede kriterier fra valgudtrykket.

Forskel på store og små bogstaver

Angiver at kriteriet kender forskel på store og små bogstaver.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×