Dialogboksen Avancerede tidslinjeindstillinger

Indstillingerne i denne dialogboks bestemmer tidsskala- og datovisningen på tidslinjen i Microsoft Office Visio.

Skala

Tidsskala

Vælg en tidsskalaenhed til tidslinjen (Sekunder, Minutter, Timer, Dage, Uger, Måneder, Kvartaler eller År). Hver af de angivne tidsskalaenheder vises på tidslinjen, hvis afkrydsningsfeltet Vis midlertidige tidsskalamærker på tidslinjen er markeret.

Start uger

Marker startdagen for ugerne på tidslinjen. Indstillingen kan kun vælges, når Tidsskala er indstillet til Uger.

Start regnskabsår

Marker en måned og dag til regnskabsåret. Indstillingen kan kun vælges, når Tidsskala er indstillet til Kvartaler.

Bemærk: Rullekalenderen viser som standard det aktuelle år, men året vises ikke på tidslinjen.

Indstillinger for datovisning

Tidslinjesprog

Vælg det ønskede sprog til datoformater på tidslinjen. Datoformater til tidslinjen samt alle milepæle og intervaller på tidslinjen vises på det sprog, du angiver her.

Bemærk: Hvis du sender tegningsfilen med din tidslinje til en anden person, åbnes tidslinjen, og datoformaterne vises på det sprog, der er angivet her.

Vis start- og sluttidspunkter på tidslinjefiguren

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist start- og sluttidspunkterne på tidslinjen.

Format

Vælg et format til tidslinjefiguren på listen over formateringsindstillinger. Start- og slutdatoer vises i det valgte format.

Vis midlertidige tidsskalamærker på tidslinjen

Marker denne indstilling for at vise alle tidsenheder på tidslinjen.

Vis datoer på midlertidige tidsskalamærker

Marker denne indstilling for at få vist alle midlertidige mærker på tidslinjen. Indstillingen kan kun vælges, når afkrydsningsfeltet Vis midlertidige tidsskalamærker på tidslinjen er markeret.

Milepælsformat

Vælg et format til milepælsfiguren på listen over formateringsindstillinger. Start- og slutdatoer viser i det valgte format.

Intervalformat

Vælg et format til intervalfigurer på listen over formateringsindstillinger. Start- og slutdatoer vises i det valgte format.

Opdater automatisk datoer, når mærker flyttes

Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at opdatere datoerne på mærke-, milepæls- og intervalfigurerne, når du ændrer deres placering.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×