Diagrammer og andre visualiseringer i Power View

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I Power View i SharePoint 2013 og i Excel 2013 kan du hurtigt oprette en række forskellige visualiseringer, fra tabeller og matrixer til søjle- og boblediagrammer og diagrammer med små multipla. For hver visualisering, du vil oprette, skal du starte med et Power View-ark ved at oprette en tabel, som du derefter nemt kan konvertere til andre visualiseringer for at finde den, der bedst illustrerer dine data.

Oprette en visualisering

 1. Oprette en tabel i Power View-arket ved at markere en tabel eller et felt på feltlisten eller trække et felt fra feltlisten til arket. Power View tegner tabellen på arket, så dine faktiske data vises og automatisk tilføjelse af kolonneoverskrifter.

 2. Konvertere tabellen til en visualisering ved at vælge en visualiseringstype under fanen Design afhængigt af dataene i tabellen, forskellige visualiseringstyper er tilgængeligt, til at give dig den bedste visualisering for de pågældende data.

  Tip!: For at oprette en anden visualisering, skal du starte en anden tabel ved at klikke på det tomme ark før du vælger felter fra feltafsnittet i feltlisten.

Denne artikel indeholder

Eksempler på visualiseringer i Power View

Oprette en tabel

Diagrammer

Cirkeldiagrammer

Punktdiagrammer og boblediagrammer

Linje, liggende søjlediagrammer og kolonne diagrammer

Liggende søjlediagrammer

Liggende søjlediagrammer

Kurvediagrammer

Kort

Multipla: A konfigureret diagrammer med de samme akser

Matrixer

Kort

Felter

Flere oplysninger

Eksempler på visualiseringer i Power View

Crescent-datavisualiseringer

 1. Udsnitsfiltrering af rapporten til brød

 2. Feltflownavigering for fliser, aktuelt på croissant

 3. Kort i en flisebeholder, filtreret til den aktuelle flise (croissant)

 4. Kurvediagram i flisebeholder, der viser konsumeret mængde og server, filtreret til croissanter, januar til december

 5. Multipla, filtreret til brød og sorteret i faldende rækkefølge efter serveret mængde

 6. Søjlediagram filtreret til brød, der viser serverede og konsumerede mængder

Oprette tabeller i en database

Alle visualiseringer start med en tabel. Der er mange forskellige måder at oprette en tabel i Power View. Læs mere om tabeller i tabeller i Power View.

Oprette en Power View-tabel

toppen af siden

Diagrammer

Power View giver en række diagrammuligheder: cirkel, søjle, kurve, punkt og boble. Diagrammer kan have flere numeriske felter og flere serier. Du kan flere designmuligheder i et diagram, vise og skjule etiketter, forklaringer og titler.

Diagrammer er interaktive: Så snart du klikker på værdier i ét diagram, kan du:

 • Fremhæve den pågældende værdi i diagrammet.

 • Filtrere den pågældende værdi i alle tabeller, matrixer og fliser i rapporten.

 • Fremhæve den pågældende værdi i alle de andre diagrammer i rapporten.

Du kan finde flere oplysninger i filtrering, fremhævning, og udsnit i Power View.

Diagrammer er også interaktive i en præsentation, f.eks. i læse- og fuldskærmstilstande i Power View i SharePoint eller i et Power View-ark i en Excel-projektmappe, der er gemt i Excel Services eller vises i Office 365.

Cirkeldiagrammer

Cirkeldiagrammer er enkel eller Avanceret i Power View. Du kan lave et cirkeldiagram, lagene ned, når du dobbeltklikker på et udsnit, eller et cirkeldiagram, der viser underordnede udsnit inden for de større farve udsnit. Du kan krydsfiltrere et cirkeldiagram med et andet diagram. Hvis du klikker på en søjle i et liggende søjlediagram. Del af cirkeldiagrammet, der gælder for søjlen fremhæves, og resten af cirklen er gråtonet. Læs mere om cirkeldiagrammer i Power View.

Power View-cirkeldiagram over salg pr. kontinent med 2007-data valgt

Punkt- og boblediagrammer

Punkt- og boblediagrammer er en god måde at vise mange relaterede data i ét diagram. I punktdiagrammer angiver x-aksen ét numerisk felt, og y-aksen angiver en anden, hvilket gør det nemt at se relationen mellem de to værdier for alle elementerne i diagrammet.

I et boblediagram styrer et tredje numerisk felt størrelsen af datapunkterne. Du kan også tilføje en "afspilningsakse" i et punkt- eller boblediagram, hvis du vil se, hvordan dataene ændres over tid.

Læs mere om boble- og punktdiagrammer i Power View.

Linje, liggende søjlediagrammer og kolonne diagrammer

Linje, liggende søjle- og søjlediagrammer kan bruges til sammenligning af datapunkter i en eller flere dataserier. X-aksen viser et felt i linjen, liggende søjlediagrammer og liggende søjlediagrammer, og y-aksen viser en anden, hvilket gør det nemt at se relationen mellem de to værdier for alle elementer i diagrammet.

Liggende søjlediagrammer

Kategorier er organiseret langs lodret akse og værdier langs den vandrette akse i et liggende søjlediagram. Overvej at bruge et liggende søjlediagram i en af disse situationer:

 • Du har en eller flere dataserier, du vil afbilde.

 • Dine data indeholder positive værdier og nulværdier (0).

 • Du vil sammenligne data for flere kategorier.

 • Akseetiketterne er lange.

I Power View kan du vælge mellem tre forskellige typer liggende søjlediagrammer: stablet, 100 % stablet og grupperet.

Søjlediagrammer

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et søjlediagram. Søjlediagrammer er gode til at vise data ændres over en tidsperiode eller til at illustrere sammenligninger mellem elementer. Kategorier er i liggende søjlediagrammer langs den vandrette akse og værdier langs den lodrette akse.

I Power View kan du vælge mellem tre forskellige typer søjlediagrammer: stablet, 100 % stablet og grupperet.

Kurvediagrammer

Kurvediagrammer distribuere kategoridata jævnt langs en vandret (kategori) akse, og alle numeriske Værdidata langs en lodret (værdi) akse.

Kurvediagram i Power View

Overvej at bruge et kurvediagram med tidsskalaen langs den vandrette akse. Kurvediagrammer vise datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller grundlæggende enheder, som antallet dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket findes ikke i rækkefølge eller i de samme grundlæggende enheder.

Oprette et kurvediagram i Power View.

Toppen af siden

Kort

Kort i Power View bruge Bing kort felter, så du kan zoome og panorere, som du ville med andre Bing-kort. Tilføje steder og felter placerer prikker på kortet. Jo større værdien er, desto større prik. Når du tilføjer en serie med flere værdier, får du cirkeldiagrammer på kort med det cirkeldiagram, der viser størrelsen af Samlet størrelse. Læs mere om kort i Power View.

Power View-kort over USA med cirkeldiagrammer

Toppen af siden

Multipla: Et sæt diagrammer med de samme akser

Med multipla kan du oprette en serie af diagrammer med identiske X- og Y-asker, og du kan arrangere dem side om side. Det gør det nemt at sammenligne mange forskellige værdier på samme tid. Multipla kaldes også nogle gange gitterdiagrammer.

Læs mere om Visualiseringer af multipla i Power View

Toppen af siden

Matrixer

En matrix svarer til en tabel, der består af rækker og kolonner. Men en matrix har følgende egenskaber, som en tabel ikke har:

 • Vise data uden gentagne værdier.

 • Vise totaler og subtotaler af række og kolonne

 • Med et hierarki, kan du analysere op eller ned

 • Skjule og udvide visningen

Læs mere om at arbejde med en matrix i Power View

Toppen af siden

Kort

Du kan konvertere en tabel til en serie af kort, der viser dataene fra hver række i tabellen i kortformat ligesom et kartotekskort.

Kort med flagbilleder i Power View

Læs mere om kort i Power View.

Toppen af siden

Fliser

Du kan konvertere en tabel eller matrix til felter til at præsentere data i tabelformat interaktivt. Felter er beholdere med et dynamisk navigationsbåndet. Fliser act som filtre – de Filtrerer indholdet i feltet til den værdi, der er valgt i fanerækken. Du kan tilføje mere end én visualisering i feltet, og alle er filtreret efter den samme værdi. Du kan bruge tekst eller billeder som faner. Læs mere om fliser i Power View.

Dette billede viser antal medtaljer, der er vundet pr. land, i hurtigkøb på skøjter.

Feltbeholder med et billede af en sportsgren i Power View

Toppen af siden

Flere oplysninger

Power View: Undersøge, visualisere og præsentere dine data

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×