Designe layout og format af en pivottabelrapport

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du opretter en pivottabel i Excel, og du har tilføjet de felter, du vil, vil du ofte forbedre layoutet og formatet af rapporten til at forbedre læsbarheden og gøre det mere tiltalende. I denne artikel beskrives forskellige måder, du kan arbejde med layoutet og formatet af en rapport.

Vigtigt: Se afsnittet Se også til nyttige demoer og undervisning, der leverer vigtige baggrundsoplysninger om pivottabeller, ud over andre måder at ændre formatet af en rapport.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre formularlayoutet og feltarrangement

Ændre layoutet af kolonner, rækker og subtotaler

Ændre hvordan tomme celler, tomme linjer, og fejl vises

Ændre eller fjerne formatering

Ændre formularlayoutet og felternes placering

Hvis du vil foretage væsentlige ændringer af rapportens layout og format, kan du organisere hele rapporten i tre formularer – komprimeret, disposition eller tabuleret. Du kan også tilføje, arrangere og fjerne felter for at opnå de endelige resultater, du ønsker.

Toppen af siden

Ændre pivottabelrapportens form: komprimeret, disposition eller tabuleret

Du kan ændre form, uanset om den er komprimeret, disposition eller tabuleret, for en pivottabelrapport og for alle de forskellige felter.

Pivottabel   

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på Rapportlayout i gruppen Layout under fanen Design, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Vis i komprimeret form    Bruges til at forhindre forbundne data i at brede sig vandret over skærmen og hjælper med til at minimere rulning. Startfelter i siden er indeholdt i én kolonne og indrykket for at vise forholdet mellem indlejrede kolonner.

  • Vis i dispositionsform    Bruges til at vise dataene i den klassiske pivottabelstil.

  • Vis i tabuleret form    Bruges til at få vist alle data i en traditionel tabuleret form, som gør det nemt at kopiere celler til et andet regneark.

Felter   

 • Marker et rækkefelt, og klik derefter på Feltindstillinger i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger.

  Dialogboksen Feltindstillinger åbnes.

  Du kan også dobbeltklikke på rækkefeltet i dispositions- eller tabelform.

 • Klik på fanen Layout og udskrivning, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder under sektionen Layout.

  • Klik på Vis elementetiketter i dispositionsformat for at få vist feltelementer i dispositionsformat.

  • Klik på Vis elementetiketter i dispositionsformat, og marker derefter Vist tabelposter fra fra næste felt i samme kolonne (kompakt form) for at få vist eller skjule etiketter fra det næste felt i den samme kolonne i kompakt form.

  • Klik på Vis tabelpostetiketter i tabuleret form for at få vist feltelementer i en tabel-lignende form.

Toppen af siden

Tilføje, kopiere, arrangere og fjerne felter

Du kan bruge pivottabelfeltlisten til at tilføje, kopiere, arrangere og fjerne felter.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med pivottabelfeltlisten, under oprette og ændre feltlayoutet i en pivottabel eller et pivotdiagram.

Bemærkninger: 

 • Hvis du ikke kan se feltlisten i pivottabellen, skal du kontrollere, pivottabel-eller pivotdiagramrapport er markeret. Hvis du stadig ikke kan se pivottabelfeltlisten for en pivottabel, klik på fanen Indstillinger i gruppen Vis/SkjulFeltliste, og klik på Feltlisten til en pivotdiagramrapport, i gruppen Data under fanen analysér.

 • Hvis du ikke kan se de felter, du vil bruge, på feltlisten, skal du opdatere pivottabel- eller pivotdiagramrapporten for at få vist alle nye felter, beregnede felter, mål, beregnede mål eller dimensioner, som du har tilføjet siden sidste handling.

Tilføje felter

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder for at føje felter til rapporten:

  • Markér afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn i feltsektionen. Feltet er placeret i et standardområde i layoutsektionen, men hvis du vil, kan du omarrangere felterne.
   Som standard ikke-numeriske felter føjes til området rækkenavne, numeriske felter føjes til området værdier og OLAP-hierarkier for dato og klokkeslæt føjes til området kolonnenavne.

  • Højreklik på feltnavnet, og vælg derefter den relevante kommando – Føj til rapportfilter, Føj til kolonnenavn, Føj til rækkenavn og Føj til værdier– for at placere feltet i en bestemt del af layoutsektionen.

   Du kan også klikke på og holde et feltnavn og derefter trække feltet mellem feltsektion og et område i layoutsektionen.

Toppen af siden

Kopiere felter

I en pivottabel, der er baseret på dataene i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke-OLAP-datakilde, kan du vil tilføje det samme felt mere end én gang til området værdier. Du kan gøre dette, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel vil sammenligne beregninger side om side, som driftsoverskud og net fortjeneste, mindste og største salg eller kunde tæller og procentdelen af samlede kunder.

 1. Klik på og holde et feltnavn i feltsektionen, og træk derefter feltet til området værdier i layoutsektionen.

 2. Gentag trin 1 lige så mange gange, som du vil kopiere feltet.

 3. I hvert kopieret felt kan du ændre sumfunktionen eller den tilpassede beregning på den ønskede måde.

  Bemærkninger: 

  • Når du tilføjer to eller flere felter til området værdier, uanset om de er kopier af det samme eller forskellige felter, tilføjes feltlisten automatisk et værdier i kolonnen navn i området værdier. Du kan bruge dette felt til at flytte feltet stillinger op og ned i området værdier. Selv kan du flytte etiketten værdier i kolonnen til kolonneområdet etiketter eller række etiketter områder. Du kan dog flytte etiketten værdier i kolonnen til området rapportfiltre.

  • Du kan føje et felt kun én gang til enten rapportfilter, rækkenavne eller kolonnenavne områder, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du forsøger at tilføje det samme felt mere end én gang – for eksempel etiketter områder i layoutsektionen til den rækkeetiketter og kolonnen – feltet automatisk er fjernet fra det oprindelige område og placerer i det nye område.

  • Der er en anden måde at tilføje det samme felt til området værdier ved hjælp af en formel (også kaldet en beregnet kolonne), der bruger det samme felt i formlen.

  • Du kan ikke tilføje det samme felt mere end én gang i en pivottabel, der er baseret på en OLAP-datakilde.

Toppen af siden

Omarrangere felter

Du kan omarrangere eksisterende felter eller omplacere dem ved at bruge ét af de fire områder nederst i layoutafsnittet:

Pivottabelrapport

Beskrivelse

Pivotdiagram

Beskrivelse

Værdier   

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Værdier   

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Rækkenavne    

Bruges til at vise felter som rækker i siden af rapporten. En lavere placeret række er indlejret i rækken umiddelbart over den.

Aksefelt (kategorier)    

Bruges til at vise felter som en akse i diagrammet.

Kolonnenavne    

Bruges til at vise felter som kolonner øverst i rapporten. En lavere placeret kolonne er indlejret i kolonnen umiddelbart over den.

Etiketter for forklaringsfelter (serie)   

Bruges til at vise felter i forklaringen i diagrammet.

Rapportfilter    

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

Rapportfilter    

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

 • Du kan omarrangere felter ved at klikke på feltnavnet i et af områderne og derefter vælge en af følgende kommandoer:

Flytte op   

Flytter feltet én position op i området.

Flytte ned   

Flytter feltet én position ned i området.

Flytte til start   

Flytter feltet til starten af området.

Flytte til slutningen   

Flytter feltet til slutningen af området.

Flytte til rapportfilter   

Flytter feltet til området Rapportfilter.

Flytte til rækkenavne   

Flytter feltet til området Rækkeetiketter.

Flytte til kolonnenavne   

Flytter feltet til området Kolonneetiketter.

Flytte til værdier   

Flytter feltet til området Værdier.

Værdifeltindstillinger, Feltindstillinger   

Viser dialogboksen Feltindstillinger eller Værdifeltindstillinger. Du kan finde flere oplysninger om hver indstilling, skal du klikke på Hjælp knappen knapflade øverst i dialogboksen.

Du kan også klikke og holde på et feltnavn og derefter trække feltet mellem felt- og layoutafsnittene og mellem de forskellige områder.

Toppen af siden

Fjerne felter

 • Hvis du vil fjerne et felt, skal du klikke på feltnavnet i ét af layoutområderne og derefter klikke på Fjern felt eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn i feltafsnittet.

  Du kan også klikke og holde på et feltnavn i layoutafsnittet og derefter trække det uden for pivottabelfeltlisten.

  Hvis du fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt i feltafsnittet, fjernes alle forekomster af feltet fra rapporten.

 • Klik på pivottabelrapporten.

 • Klik om nødvendigt på Feltlister på fanen Indstillinger i gruppen Vis/skjul. For en pivotdiagramrapport skal du klikke på Feltlister på fanen Analyser i gruppen Vis/skjul.

Toppen af siden

Ændre layoutet af kolonner, rækker og subtotaler

Hvis du vil afgrænse layoutet af rapporten yderligere, kan du foretage ændringer, der påvirker layoutet af kolonner, rækker og subtotaler, f.eks. visning af subtotaler over rækker eller at slå kolonneoverskrifter fra. Du kan også arrangere individuelle elementer i en række eller kolonne.

Slå kolonne- og rækkeoverskrifter til eller fra

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på Feltoverskrifter på fanen Indstillinger i gruppen Vis/skjul for at skifte mellem at vise og skjule feltoverskrifter.

Toppen af siden

Vise subtotaler over eller under deres rækker

 1. Marker rækkefeltet, og klik derefter på Feltindstillinger under fanen Indstillinger i gruppen Aktivt felt.

  Dialogboksen Feltindstillinger åbnes.

  Du kan også dobbeltklikke på rækkefeltet i dispositions- eller tabelform.

 2. Hvis subtotaler ikke er slået til (indstillingen Ingen er markeret), skal du klikke på fanen Subtotaler og filtre og derefter klikke på Automatisk eller Brugerdefineret under Subtotaler og filtre.

 3. Klik på fanen Layout og udskriv og klik på Vis elementetiketter i dispositionsformat i sektionen Layout.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil have vist subtotaler over de opsummerede rækker, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis subtotaler øverst i hver gruppe.

  • Hvis du vil have vist subtotaler under de opsummerede rækker, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis subtotaler øverst i hver gruppe.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen af række- eller kolonneelementer

 • Højreklik på række- og kolonneetiketten eller -elementet i en etiket, peg på Flyt, og brug derefter en af kommandoerne i menuen Flyt til at flytte elementet.

Du kan også markere række- eller kolonnetiketelementet, og derefter pege på cellens nederste kant. Når markøren bliver til en pil, skal du trække elementet til en ny placering. I følgende illustration vises, hvordan du markerer et rækkeelement:

Eksempel på flytning af et element i en pivottabel

Toppen af siden

Justere kolonnebredder ved opdatering

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Så vises dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

 3. Klik på fanen Layout og format, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder under sektionen Vis.

  • Hvis du vil justere kolonnerne i pivottabelrapporten, så de automatisk passer til størrelsen på den bredeste tekst eller talværdi, skal du markere Tilpas automatisk kolonnebredde ved opdatering.

  • Hvis du vil beholde den aktuelle kolonnebredde i pivottabelrapporten, skal du fjerne markeringen i Tilpas automatisk kolonnebredde ved opdatering.

Toppen af siden

Flytte en kolonne til rækkeetiketområdet eller en række til kolonneetiketområdet

Du kan flytte et kolonnefelt til rækkeetiketområdet eller et rækkefelt til kolonneetiketområdet for at optimere pivottabelrapportens layout og overskuelighed. Når du flytter en kolonne til en række eller en række til en kolonne, transponerer du feltets vandrette eller lodrette retning. Denne handling kaldes også "pivotering" af en række eller kolonne.

 • Højreklik på rækkefeltet, peg på Flyt <feltnavn>, og klik derefter på Flyt <feltnavn> til kolonner, eller højreklik på kolonnefeltet, og klik derefter på Flyt <feltnavn> til rækker.

  Du kan også trække feltet. Følgende illustration viser, hvordan du flytter et kolonnefelt til rækkeetiketområdet.

  Eksempel på ændring af layoutet for en pivottabel

  1. Klik på et kolonnefelt

  2. Træk det til rækkeområdet

  3. Sport bliver et rækkefelt ligesom Region

Toppen af siden

Flette eller ophæve fletning af celler for ydre række- og kolonneelementer

Du kan flette celler for række- og kolonneelementer for at centrere elementerne vandret og lodret eller for at ophæve fletning af cellerne, så elementerne venstrejusteres i ydre række- og kolonnefelter øverst i elementgruppen.

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik så på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for pivottabel vises.

 3. Hvis du vil flette eller ophæve fletning af celler for ydre række- og kolonneelementer, klik på fanen Layout og Format, og derefter under layoutsektionen, Markér eller Fjern afkrydsningsfeltet Flet og centrer celler med etiketter.

Bemærk:  Du kan ikke bruge afkrydsningsfeltet Flet celler under fanen Justering i en pivottabel.

Toppen af siden

Ændre visning af tomme celler, tomme linjer og fejl

Der kan være tidspunkter, hvor dine data indeholder tomme celler, tomme linjer eller fejl, og hvor du vil justere standardfunktionsmåden for en rapport.

Ændre visning af fejl og tomme celler

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Så vises dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

 3. Klik på fanen Layout og format, og benyt derefter en eller flere af følgende fremgangsmåder under sektionen Format.

  Skifte visningen af fejl    Marker afkrydsningsfeltet Vis ved fejlværdier. I boksen skal du skrive den værdi, du vil have vist i stedet for fejl. Hvis fejl skal vises som tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i boksen.

  Skift visningen af tomme celler       Marker afkrydsningsfeltet Vis ved tomme celler. Skriv i boksen den værdi, der skal vises i tomme celler. Hvis du vil have vist tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i boksen. Hvis du vil have vist nuller, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Toppen af siden

Vise eller skjule tomme linjer

Du kan få vist eller skjule tomme linjer efter en række eller et element.

Rækker   

 1. Marker rækkefeltet, og klik derefter på Feltindstillinger under fanen Indstillinger i gruppen Aktivt felt.

  Dialogboksen Feltindstillinger åbnes.

  Du kan også dobbeltklikke på rækkefeltet i dispositions- eller tabelform.

 2. Hvis du vil tilføje eller fjerne de tomme linjer, skal du klikke på fanen Layout og udskriv og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Indsæt tom linje efter hver tabelpostetiket i sektionen Layout.

Elementer   

 1. Marker elementet i pivottabelrapporten

 2. Klik på Tomme rækker på fanen Design i gruppen Layout, og marker Indsæt tom linje efter hver tabelpost eller Fjern tom linje efter hver postetiket.

Bemærk: Du kan anvende tegn- og celleformatering på tomme linjer, men du kan ikke indtaste data i dem.

Toppen af siden

Ændre visning af elementer og etiketter uden data

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på fanen Vis, og benyt derefter en eller flere af følgende fremgangsmåder under sektionen Vis.

  • Få vist elementer uden data i rækker    Markér eller fjern for at få vist eller skjule rækkeelementer, der har ingen værdier.

   Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig for en OLAP (Online Analytical Processing)-datakilde.

  • Få vist elementer uden data i kolonner    Markér eller fjern for at få vist eller skjule kolonneelementer, der har ingen værdier.

   Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig for en OLAP-datakilde.

  • Vis tabelpostnavne, når du ikke er nogen felter i værdiområdet    Markér eller fjern for at få vist eller skjule tabelpostnavne, når der er ingen felter i området værdi.

   Bemærk: Dette afkrydsningsfelt gælder kun for pivottabeller, der er oprettet ved hjælp af tidligere versioner af Microsoft Office Excel end Office Excel 2007.

Toppen af siden

Ændre eller fjerne formatering

Du kan vælge mellem en lang række typografier i galleriet. Desuden kan du styre brugen af striber i en rapport. Ændring af talformatet for et felt er en hurtig måde at anvende et ensartet format på i en hel rapport.

Ændre typografi i pivottabelrapportens format

Du kan let ændre formatet for en pivottabelrapport ved hjælp af et galleri af typografier. Office Excel 2007 indeholder mange foruddefinerede tabeltypografier (eller hurtige typografier), som du kan bruge til hurtigt at formatere en pivottabelrapport. Du kan også tilføje eller fjerne striber (skiftevis mørkere og lysere baggrund) for rækker og kolonner. Striberne kan gøre det lettere at læse og scanne data.

Anvende typografier

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde under fanen Pivottabeltypografi i gruppen Design:

  • Klik på en synlig typografi, og rul igennem galleriet. Hvis du vil have vist alle tilgængelige typografier, skal du klikke på knappen Mere nederst i rullepanelet.

  • Hvis du får vist alle tilgængelige typografier, og du vil oprette den egen brugerdefinerede typografi for pivottabelrapporter, kan du også klikke på Ny pivottabeltypografi nederst i galleriet for at få vist dialogboksen Ny pivottabeltypografi.

   Bemærk: Selvom du kun kan slette en brugerdefineret typografi for pivottabelrapporter, kan du fjerne alle typografier for pivottabelrapporter, så de ikke længere anvendes på dataene.

Anvende Stribet mønster

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Pivottabeltypografi under fanen Design:

  • Klik på Stribede rækker for at bruge skiftevis et lyst og et mørkt farveformat i hver række.

  • Klik på Stribede kolonner for at bruge skiftevis et lyst og et mørkt farveformat i hver kolonne.

  • Klik på Rækkeoverskrifter for at medtage rækkeoverskrifter i stribetypografien.

  • Klik på Kolonneoverskrifter for at medtage kolonneoverskrifter i stribetypografien.

Toppen af siden

Benytte betinget formatering på data i en pivottabel

Brug et betinget format som en hjælp til visuelt at udforske og analysere data, finde alvorlige problemer og identificere mønstre og tendenser. Betinget formatering hjælper med at besvare specifikke spørgsmål om dine data. Der er vigtigt at forstå visse forskelle, når du bruger betinget formatering på en pivottabel:

 • Hvis du ændrer layoutet på pivottabellen ved at filtrere, skjule niveauer, skjule eller få vist niveauer eller flytte et felt, bevares den betingede formatering, hvis felterne i de underliggende data ikke fjernes.

 • Omfanget af det betingede format for felter i området Værdier kan baseres på datahierarkiet og fastsættes af alle synlige underordnede (det næste niveau under i et hierarki) for en overordnet (næste niveau over i et hierarki) på rækker for en eller flere kolonner eller kolonner for en eller flere rækker.

  I datahierarkiet arver underordnede ikke betinget formatering fra den overordnede, og den overordnede arver ikke betinget formatering fra de underordnede.

 • Der er tre metoder til at angive området af den betingede formatering af felter i området Værdier: Efter markering, efter tilsvarende felt og efter værdifelt.

Se tilføje, ændre, eller rydde betingede formaterkan finde flere oplysninger.

Toppen af siden

Ændre talformat for et felt

 1. Marker det ønskede felt i pivottabelrapporten.

 2. Klik på Feltindstillinger i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger.

  Dialogboksen Feltindstillinger viser etiketter og rapportfiltre, og dialogboksen Værdifeltindstillinger viser værdier.

 3. Klik på Talformat nederst i dialogboksen.

  Dialogboksen Formater celler åbnes.

 4. Klik på den formatkategori, du vil bruge, på listen Kategori.

 5. Vælg de indstillinger, du foretrækker, og klik derefter to gange på OK.

Du kan også højreklikke på et værdifelt og klikke på Talformat.

Toppen af siden

Medtage OLAP-serverformatering

Hvis du er tilsluttet en Microsoft SQL Server Analysis Services OLAP-database, kan du angive, hvilke OLAP-serverformater der skal hentes og vises sammen med dataene.

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på Skift datakilde under fanen Indstillinger i gruppen Data, og klik på Forbindelsesegenskaber.

  Dialogboksen Forbindelsesegenskaber vises.

 3. Klik på fanen Anvendelse, og benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Formatering af OLAP-server :

  • Talformat Marker eller fjern markeringen for at aktivere eller deaktivere talformatering, f.eks. valuta, datoer og tidspunkter.

  • Typografi Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at aktivere eller deaktivere typografier, f.eks. fed skrift, kursiv, understregning og gennemstregning.

  • Fyldfarve Marker eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere fyldfarve.

  • Tekstfarve Marker eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere tekstfarve.

Toppen af siden

Beholde eller ignorere formatering

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Dialogboksen indstillinger for pivottabel vises.

 3. Klik på fanen Layout og format, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder under sektionen Format.

  • Marker afkrydsningsfeltet Bevar celleformatering ved opdatering, hvis du vil gemme pivottabelrapportens layout og format, så det bruges hver gang, du udfører en handling i pivottabelrapporten.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Bevar celleformatering ved opdatering for at ignorere pivottabelrapportens layout og format og benytte standardlayout og -format hver gang, du udfører en handling på pivottabellen.

Mens denne indstilling også påvirker formateringen af pivotdiagrammet, bevares tendenslinjer, datanavne, fejllinjer og andre ændringer af bestemte dataserier ikke.

Toppen af siden

Fjerne al formatering i en rapport

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på knappen Mere på fanen Design i gruppen Pivottabeltypografi nederst på rullepanelet for at få vist alle tilgængelige typografier, og klik derefter på Ryd nederst i galleriet.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×