Designe et nyhedsbrev i udgivelseslayoutvisningen

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Du kan konfigurere et komplekst layout i visningen udgivelseslayout og oprette elementer, der vises på alle sider, ved at lægge dem på en masterside. Når du gemmer dokumentet som en skabelon, kan du oprette en ny version af dokumentet, der er baseret på skabelonen, og revidere dets indhold. Skabelonen sørger for, at layoutet forbliver det samme.

I følgende eksempel oprettes et månedligt nyhedsbrev med tilbagevendende elementer. Det meste af indholdet i nyhedsbrevet (f.eks. tekst og artikler) skifter, hver gang du publicerer det. Men layout og fotoformatering er ens fra én version til den næste. Du kan også oprette elementer, der skal optræde på hver side, f.eks. et firmalogo og en juridisk ansvarsfraskrivelse. For at fuldføre disse trin skal du have nogle fotos og et billede til at importere, f.eks. et firmalogo.

Lad os antage, at du ønsker et nyhedsbrev med et layout, der er vist i følgende eksempel:

Layout for nyhedsbrev, der viser layouthjælpelinjer og placeringszoner til billeder

Skabelon med billede i zonen, hvor billeder kan trækkes til

Trin 1: Konfigurere mastersider

En masterside indeholder tekst eller billeder, som vises på hver side, der er baseret på den pågældende masterside. Mastersider kan også omfatte layouthjælpelinjer. Du kan bruge disse hjælpelinjer på flere sider for at sikre, at placeringen af billeder, tekstfelt og andre elementer er ensartet.

Konfigurere hjælpelinjer

Lad os antage, at du vil opsætte dit nyhedsbrev i kolonner med tekst og grafik, der er justeret. Hjælpelinjerne hjælper dig med at justere disse elementer.

 1. Klik på Udgivelseslayout på fanen Vis.

 2. I nederste højre hjørne i dokumentvinduet skal du klikke på fanen Mastersider.

  Nu får du vist en masterside uden indhold.

  Tom masterside

 3. Placer markøren på den lodrette lineal, indtil markøren ændres til Lodret delt pil , og træk derefter en lodret hjælpelinje ind på siden.

  Tip!: Når du trækker en hjælpelinje hen på siden, kan du justere placeringen. Placer markøren på hjælpelinjen, indtil den ændres til Lodret delt pil eller Vandret delt pil , og træk derefter hjælpelinjen til det ønskede sted.

 4. Gentag trin 3, og træk yderligere fem lodrette hjælpelinjer (i alt seks) på mastersiden. Placer dem, så de danner tre kolonner til tekst og grafik med mellemrum mellem kolonnerne og margener mellem kanterne på siden og kolonnerne.

  Masterside med lodrette hjælpelinjer

 5. Træk en vandret hjælpelinje fra den vandrette lineal til siden.

 6. Gentag trin 5, og træk yderligere to vandrette hjælpelinjer (i alt tre) ind på siden ved at placere dem, så de hjælper med at justere de tekstbokse og billeder, du vil indsætte.

  Masterside med lodrette og vandrette hjælpelinjer

Indsætte og placere et billede

Da billedet befinder sig på en masterside, vises det på hver side af nyhedsbrevet. I dette eksempel skal du tilføje firmaets logo.

 1. Klik på Billede under Indsæt på fanen Startside, og klik derefter på Fotobrowser eller Billede fra fil.

 2. Finde og indsætte det billede, du vil bruge, f.eks. logo.jpg.

 3. Træk billedet til det sted på din masterside, hvor det skal vises igennem hele nyhedsbrevet. Brug de oprettede hjælpelinjer til at justere det.

  I dette tilfælde skal du trække logoet til nederste venstre hjørne på siden mellem de hjælpelinjer, du har oprettet.

  Masterside med billede

Tilføje en tekstboks til en margentekst

Denne margentekst, en juridisk ansvarsfraskrivelse, vises i venstre side på hver side over firmaets logo.

 1. Klik på Tekstboks under Indsæt på fanen Startside.

  Fanen Hjem i Word, indsæt gruppe

 2. På mastersiden skal du trække for at tilføje en tekstboks mellem de to lodrette hjælpelinjer i venstre kolonne over logoet.

  Masterside med tekst og billede

  Tip!: For at se grænserne for tekstboksen og alle andre tekstområder i dokumentet skal du under menuen Word klikke på Indstillinger, klikke på Vis, og derefter under Vis skal du klikke på Tekstgrænser.

 3. Klik på tekstboksen i margenteksten, og skriv den tekst, der skal vises oven over firmaets logo på hver side (f.eks. en juridisk ansvarsfraskrivelse).

  Masterside med tekst og billede

 4. I nederste højre hjørne i dokumentvinduet skal du klikke på fanen Alt indhold.

  Mastersiden lukkes, og du får nu vist en almindelig side.

Trin 2: Tilføje et billede og gøre det til en placeringszone til billeder

Du kan bevare et ensartet udseende for importerede billeder ved hjælp af placeringszoner til billeder. En placeringszone til billeder anvender et ensartet udseende for alle billeder, der placeres i den. Når du opdaterer nyhedsbrevet, kan du trække et nyt billede til zonen, så det hurtigt får den relevante skalering, rotation, dekorative effekter og eventuelle andre transformationer, du ønsker.

Indsætte og placere et billede

 1. Klik på Billede under Indsæt på fanen Startside, og klik derefter på Fotobrowser eller Billede fra fil.

 2. Find og indsæt det billede, du vil bruge i nyhedsbrevet.

 3. Træk billedet til den ønskede placering.

  I dette eksempel placeres billedet øverst i to kolonner med tekst.

Anvende formatering og transformationer til et billede

Ved hjælp af placeringszoner bliver de transformationer og effekter, du anvender på det oprindelige billede, automatisk overført til eventuelle billeder, du trækker til placeringszonen fremover. I dette eksempel skal du ændre størrelsen på billedet, rotere det 10 grader mod uret og tilføje en skygge til rammen. Alle de billeder, du fremover trækker til placeringszonen, tilpasses også i størrelsen, roteres 10 grader mod uret og får tilført samme skygge.

Dokument med roteret billede med tilpasset størrelse

 1. For at ændre størrelsen på billedet skal du klikke på billedet, placere markøren på et hjørne af billedet, indtil markøren ændres til Tilpasningsmarkør 2 for tekstfelt eller Tilpasningsmarkør 1 for tekstfelt og derefter trække i hjørnet.

 2. For at rotere billedet skal du klikke på det og derefter klikke på og trække i rotationshåndtaget Rotationshåndtag .

 3. For at anvende skygge skal du klikke på billedet, klikke på Formatér billede, og derefter skal du under Billedtypografier klikke på Effekter, og klik på en indstilling under Skygge (f.eks. Udvendig højre).

Konvertere billedet til en placeringszone

Du kan bruge dit billede uden at anvende nogen yderligere formatering. Men ved at konvertere billedet til en placeringszone kan du erstatte billedet i fremtidige udgaver og holde et ensartet udseende.

 1. Klik på billedet, og under menuen Format skal du klikke på Billede.

 2. Klik på Layout, og klik derefter på Avanceret.

 3. På fanen Position under Indstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Pladsholder.

 4. Klik på OK.

 5. Klik på OK igen.

  For at ændre billedet i placeringszonen skal du trykke på Crtl og derefter klikke på billedet. Klik på Skift billede, indsæt derefter det billede, du vil bruge.

Trin 3: Gemme dokumentet som skabelon, der kan genbruges

Nu, hvor rammerne for dit dokument er udført, er det tid at gemme dokumentet som en skabelon, så du kan bruge grundrammen flere gange til at oprette næste udgave af nyhedsbrevet. Når du gemmer et dokument som skabelon, kan du oprette nye dokumenter, der er baseret på skabelonen, og derefter ændre indholdet i det nye dokument. Indholdet af skabelonen er uændret.

 1. Klik på Gem som i menuen Filer.

 2. I feltet Gem som skal du skrive det navn, du vil bruge til dokumentet – f.eks. Nyhedsbrev.

 3. I genvejsmenuen Formater skal du klikke på Word-skabelon (.dotx).

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmer Word skabelonfilen i følgende mappe: Users/ brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates/.

 4. Klik på Gem.

  Word gemmer din skabelon til nyhedsbrev uden yderligere indhold.

 5. Luk dokumentet.

  Du har nu en tom ramme til dit nyhedsbrev, som du kan bruge, hver gang du publicerer en ny udgave.

Trin 4: Oprette den aktuelle udgave af nyhedsbrevet

For at oprette den aktuelle udgave af nyhedsbrevet skal du åbne et nyt dokument baseret på den skabelon, du oprettede. Derefter skal du føje indhold til det nye dokument, hvor skabelonen forbliver uændret.

 1. Klik på Ny fra skabelon på fanen Filer.

 2. På kategorilisten under Skabeloner skal du klikke på Mine skabeloner og derefter dobbeltklikke på Nyhedsbrev.

  Et nyt, tomt dokument åbnes. Det er baseret på den skabelon til nyhedsbreve, du har oprettet.

 3. Klik på Tekstboks under Indsæt på fanen Startside.

  Fanen Hjem i Word, indsæt gruppe

 4. Ved hjælp af hjælpelinjerne til justering kan du trække i den midterste kolonne for at tilføje en tekstboks.

 5. Gentag trin 3 og 4 for at oprette en ny tekstboks i højre kolonne.

  Dokumentskabelon med tekstfelt og billede

 6. Klik på en tekstboks, og skriv derefter teksten til den aktuelle udgave af nyhedsbrevet.

 7. Gentag trin 6 for hver tekstboks.

  Dokumentskabelon med tekstfelter og billede

 8. I Finder skal du åbne en mappe, der indeholder et billede, som du vil medtage i denne udgave af nyhedsbrevet.

 9. Træk billedet fra Finder til placeringszonen i nyhedsbrevet.

  Det nye billede erstatter det, der var i placeringszonen. Word bevarer størrelse, rotation, transformation, effekter og anden formatering, som du anvendte, da du oprettede placeringszonen.

  Skabelon med billede i zonen, hvor billeder kan trækkes til

 10. Tilføje eller slette tekst eller billeder og derefter foretage andre eventuelle ændringer.

 11. Klik på Gem under menuen Filer.

  Sørg for at skrive et navn for den aktuelle udgave under Gem som – f.eks. Nyhedsbrev juni.

Se også

Tilføje elementer, der gentages på hver side

Bruge placeringszoner til billeder

Lade tekst flyde fra et område til et andet

Oprette og bruge din egen skabelon

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×