Designe en formularskabelon, der fungerer med InfoPath 2003

Microsoft Office InfoPath 2007 indeholder flere funktioner, der gør det nemmere for dig at dele formularskabeloner med personer, som bruger InfoPath 2003. I denne artikel beskrives disse funktioner samt de funktioner i Office InfoPath 2007, der ikke fungerer i InfoPath 2003.

Denne artikel indeholder

Scenarier til design af formularskabeloner, der er kompatible med InfoPath 2003

Gemme en Office InfoPath 2007-formularskableon i InfoPath 2003-format

Vise fejl og meddelelser vedrørende kompatibilitet bagud i opgaveruden Designkontrol

Angive InfoPath 2003 som standardformat, når du gemmer filer

Office InfoPath 2007funktioner, der ikke er tilgængelige i InfoPath 2003

Scenarier til design af formularskabeloner, der er kompatible med InfoPath 2003

Office InfoPath 2007-formularskabeloner, der også fungerer i InfoPath 2003, siges at være bagudkompatible. Du bør overveje bagudkompatibilitet, og hvad det indebærer for formularskabelonen, i følgende scenarier:

Når du åbner en eksisterende InfoPath 2003-formularskabelon     Når du åbner en InfoPath 2003-formularskabelon i Office InfoPath 2007-designtilstand, registrerer InfoPath, at formularskabelonen oprindeligt er designet i InfoPath 2003, og ændrer automatisk filformatet i dialogboksen Gem som for at afspejle dette.

InfoPath 2003-formularskabelon valgt på listen Filtype

Hvis du senere tilføjer en funktion i formularskabelonen, som kun fungerer i Office InfoPath 2007, vises en meddelelse om, at funktionen ikke understøttes i InfoPath 2003. Du skal fjerne den ikke-understøttede funktion, inden du gemmer eller udgiver formularskabelonen.

Når du designer en ny formularskabelon, der også skal fungere i InfoPath 2003     Når du designer en ny formularskabelon i Office InfoPath 2007, er den ikke automatisk kompatibel med InfoPath 2003. For at gøre formularskabelonen kompatibel skal du gemme den i InfoPath 2003-format. Hvis InfoPath registrerer ikke-understøttede funktioner, når du ændrer formatet, f.eks. IRM (Information Rights Management), skal du fjerne disse funktioner, inden du kan gemme eller udgive formularskabelonen. I nogle tilfælde kan du lade ikke-understøttede funktioner blive i formularskabelonen, men i så fald vil disse funktioner muligvis ikke fungere som forventet i InfoPath 2003.

Toppen af siden

Gemme en Office InfoPath 2007-formularskableon i InfoPath 2003-format

Hvis InfoPath 2003-brugere forsøger at åbne en formular, der er baseret på en Office InfoPath 2007-formularskabelon, vises en fejlmeddelelse, og formularen kan ikke åbnes. Hvis du vil gøre en formularskabelon kompatibel bagud, så brugerne kan åbne formularer, der er baseret på formularskabelonen, i InfoPath 2003, skal du ændre indstillingen Filtype i dialogboksen Gem som som beskrevet i følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn den formularskabelon, du vil gemme i InfoPath 2003-format.

 2. Klik på Gem som i menuen Filer.

 3. Klik på InfoPath 2003-formularskabelon på listen Filtype.

 4. Klik på Gem.

  Formularskabelonen kontrolleres for kontrolelementer og funktioner, der ikke understøttes i InfoPath 2003, og du får besked, hvis der findes ikke-understøttede kontrolelementer eller funktioner.

  Sådan gennemses og løses kompatibilitetsproblemer

  Når du vil løse kompatibilitetsproblemer, skal du åbne opgaveruden Designkontrol, gennemse problemerne der, og løse eventuelle blokerende problemer.

  1. Åbn opgaveruden Designkontrol ved at klikke på Designkontrol i menuen Funktioner.

  2. Klik på Opdater i opgaveruden Designkontrol, og noter dig de viste fejl og meddelelser.

   Følgende tabel beskriver forskellen mellem fejl og meddelelser i opgaveruden Designkontrol.

  Ikon

  Type

  Beskrivelse

  Ikonbillede

  Fejl

  Formularskabelonen vil ikke fungere korrekt. Du bør rette fejlene, før du udgiver formularskabelonen.

  Icon image

  Meddelelse

  Formularskabelonen fungerer muligvis ikke som forventet. Meddelelser er mindre alvorlige end fejl. Du kan vælge, om du vil reagere på meddelelserne, inden du udgiver formularskabelonen.

  1. Klik på fejlen eller meddelelsesteksten under Kompatibilitet bagud for at få vist en forklaring på problemet samt løsningsforslag.

  2. Foretag de nødvendige ændringer af formularskabelonen.

  3. Klik på Opdater i opgaveruden Designkontrol. Sørg for, at formularskabelonen er fri for problemer, og gem eller udgiv den.

Toppen af siden

Vise fejl og meddelelser vedrørende kompatibilitet bagud i opgaveruden Designkontrol

De fleste Office InfoPath 2007-formularskabeloner behøver ikke at være kompatible med InfoPath 2003. Derfor skjuler Office InfoPath 2007 automatisk fejl og meddelelser vedrørende kompatibilitet bagud i opgaveruden Designkontrol.

Du får kun vist fejl og meddelelser som standard i følgende situationer:

 • Du åbner en InfoPath 2003-formularskabelon i Office InfoPath 2007-designtilstand.

 • Du vælger InfoPath 2003-formularskabelon på listen Filtype i dialogboksen Gem eller Gem som.

I alle andre tilfælde skal du manuelt vælge at få vist fejl og meddelelser vedrørende kompatibilitet bagud i opgaveruden Designkontrol som beskrevet i følgende fremgangsmåde.

Vise fejl og meddelelser vedrørende kompatibilitet bagud

 1. Åbn opgaveruden Designkontrol ved at klikke på Designkontrol i menuen Funktioner.

 2. Klik på Rediger kompatibilitetsindstillinger i opgaveruden Designkontrol.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Vis rapport om kompatibilitet med InfoPath 2003, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Opdater i opgaveruden Designkontrol, og gennemse derefter de fejl eller meddelelser, der vises under Kompatibilitet bagud.

Toppen af siden

Angive InfoPath 2003 som standardformat, når du gemmer filer

Du kan konfigurere Office InfoPath 2007 til automatisk at gemme alle nye formularskabeloner, du designer, i InfoPath 2003-format.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på fanen Design.

 3. Klik på InfoPath 2003-formularskabelon under Gem på listen Gem InfoPath-formularer som.

  De formularskabeloner, du opretter fra dette tidspunkt, gemmes i InfoPath 2003-format. Eksisterende formularskabeloner bevarer deres oprindelige format.

Toppen af siden

Office InfoPath 2007funktioner, der ikke er tilgængelige i InfoPath 2003

De fleste funktioner i Office InfoPath 2007 fungerer også i InfoPath 2003. Herved bliver det nemt at oprette Office InfoPath 2007-formularskabeloner, der kan åbnes af brugere, som kører InfoPath 2003. Men der er et par Office InfoPath 2007-funktioner, der ikke fungerer som forventet – eller som slet ikke fungerer – i InfoPath 2003. Disse funktioner opretter fejl eller meddelelser i en Office InfoPath 2007-formularskabelon, der er designet til at fungere med InfoPath 2003.

Hvad er forskellen mellem fejl og meddelelser?

Følgende tabel beskriver forskellen mellem fejl og meddelelser i opgaveruden Designkontrol.

Ikon

Type

Beskrivelse

Ikonbillede

Fejl

Formularskabelonen vil ikke fungere korrekt. Du bør rette fejlene, før du udgiver formularskabelonen.

Icon image

Meddelelse

Formularskabelonen fungerer muligvis ikke som forventet. Meddelelser er mindre alvorlige end fejl. Du kan vælge, om du vil reagere på meddelelserne, inden du udgiver formularskabelonen.

I følgende tabel kan du se en liste over de funktioner i Office InfoPath 2007, der ikke understøttes i InfoPath 2003.

Office InfoPath 2007-funktion

Problemtype

Oplysninger

IRM (Information Rights Management)

Ikonbillede

IRM-funktioner (Information Rights Management) understøttes ikke i InfoPath 2003. Inden du gemmer en Office InfoPath 2007-formularskabelon i InfoPath 2003-format, skal du deaktivere rettighedsstyring for formularskabelonen i dialogboksen Tilladelse. Du kan åbne dialogboksen Tilladelse ved at klikke på Administrer legitimationsoplysninger i menuen Filer.

Dataforbindelsesbiblioteker

Ikonbillede

Hvis en dataforbindelse i formularskabelonen er kædet sammen med et dataforbindelsesbibliotek i et Microsoft Office SharePoint Server 2007-websted, skal du fjerne denne dataforbindelse fra formularskabelonen eller i det mindste fjerne henvisninger til dataforbindelsesbiblioteket fra dataforbindelsen. Du får adgang til dataforbindelser i formularskabelonen ved at klikke på Dataforbindelser menuen Funktioner.

Funktionerne addDays, addSeconds og userName

Ikonbillede

Funktionerne addDays, addSeconds og userName understøttes ikke i InfoPath 2003. Disse funktioner findes nogle gange i XML Path Language (XPath)-udtryk og kan være en del af en formel. Inden du gemmer en Office InfoPath 2007-formularskabelon i InfoPath 2003-format, skal du fjerne eventuelle henvisninger til disse funktioner.

Muligheden for at sende data til et værtsmiljø

Ikonbillede

I InfoPath 2003 kan du ikke sende data til et hosting-miljø, f.eks. en Microsoft ASP.NET-side. Du skal slette den dataforbindelse, der gør dette, inden du udgiver eller gemmer formularskabelonen i InfoPath 2003-format.

Office InfoPath 2007-objektmodellen

Ikonbillede

Office InfoPath 2007-objektmodellen indeholder forbedret understøttelse af administreret kode. Denne nye objektmodel understøttes ikke i InfoPath 2003. Hvis du har brugt Office InfoPath 2007-objektmodellen til at skrive kode til en Office InfoPath 2007-formularskabelon, og du senere beslutter, at formularskabelonen skal være kompatibel med InfoPath 2003, skal du fjerne koden eller skrive den om ved hjælp af InfoPath 2003-objektmodellen.

Bestemte formularkodesprog

Ikonbillede

Hvis du har føjet administreret Microsoft Visual Basic- eller Microsoft Visual C#-kode til formularskabelonen ved hjælp af Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) eller Microsoft Visual Studio 2005-værktøjer til 2007 Microsoft Office System, skal du enten fjerne denne kode eller skrive den om, for at det fungerer i InfoPath 2003. Hvis du vil fjerne koden, skal du klikke på Fjern kode i dialogboksen Formularindstillinger (sektionen Programmering). Du kan også være nødt til at ændre formularkodesproget til et sprog, der understøttes i InfoPath 2003.

Dataforbindelser, der modtager filtrerede data fra SharePoint-bibliotek eller -liste

Ikonbillede

Visse dataforbindelsesindstillinger understøttes ikke i InfoPath 2003, herunder muligheden for at modtage filtrerede data fra kolonner i et bibliotek eller en liste i Microsoft Windows SharePoint Services. Inden du gemmer eller udgiver en formularskabelon i InfoPath 2003-format, skal du åbne guiden Dataforbindelse, vælge den dataforbindelse, du vil ændre, og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Inkluder kun data til den aktive formular på den side, hvor du vælger en liste eller et bibliotek i Windows SharePoint Services.

Funktionerne xdEnvironment::IsMobile og xdEnvironment::IsBrowser

Ikonbillede

Funktionerne xdEnvironment::IsMobile og xdEnvironment::IsBrowser understøttes ikke i InfoPath 2003. Disse funktioner findes ofte i XPath-udtryk og kan udgøre en del af en regel eller en del af et kontrolelements datavalidering eller betinget formatering. Inden du gemmer en formularskabelon i InfoPath 2003-format, skal du fjerne kaldet til den ikke-understøttede funktion fra XPath-udtrykket.

Kombinationsboks

Icon image

I formularer, der er baseret på InfoPath 2003-formularskabeloner, vises en kombinationsfeltelement som en rulleliste. Hvis du åbner formularskabelonen i InfoPath 2003-designtilstand, vil du desuden ikke kunne ændre noget i den visning, der indeholder kombinationsboksen.

Liste, der tillader flere markeringer

Icon image

I formularer, der er baseret på InfoPath 2003-formularskabeloner, vises en liste til flere markeringer, som en opstilling med punkttegn. Hvis du åbner formularskabelonen i InfoPath 2003-designtilstand, kan du desuden ikke ændre noget i den visning, som indeholder listen.

Udskrive formulardata i sidehoveder og sidefødder

Icon image

Data fra en formular, der er baseret på en Office InfoPath 2007-formularskabelon, bliver ikke vist i sidehovedet eller sidefoden, når formularen udskrives. I stedet udskrives et XPath-udtryk. Da dette kan forvirre brugerne, kan det være en god ide at fjerne sidehovedet eller sidefoden, inden du gemmer Office InfoPath 2007-formularskabelonen i InfoPath 2003-format.

Offlinedatakilde

Icon image

Når du aktiverer offlinedatakilde for en Office InfoPath 2007-formularskabelon, kan brugere, der udfylder formularen offline, blive ved med at have adgang til en cache version af dataene i disse datakilder. Du kan gemme og udgive Office InfoPath 2007-formularskabelonen i InfoPath 2003-format med indstillinger for offlinedatakilde aktiveret. Men indstillingerne ignoreres i InfoPath 2003, når brugerne åbner og udfylder formularen. Derfor kan brugere, som arbejder offline, muligvis ikke åbne formularskabelonen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×