Designe en formularskabelon, der er baseret på en Microsoft Access-database

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan designe en Microsoft Office InfoPath-formularskabelon, der fungerer sammen med Microsoft Office Access-database til en forespørgsel efter data, eller til at forespørge og sende data. Du kan designe denne formularskabelon, der er baseret på en Microsoft Office Access 2007 (.accdb-filformat) database eller en Access-database, der er gemt i en tidligere version (.mdb-format).

Denne artikel indeholder

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Inden du går i gang

Designe formularskabelonen

Konfigurere indstillinger for afsendelse

Oversigt

En formular kan have en primær dataforbindelse, kaldet den primære dataforbindelse, og denne forbindelse kan du kan også have en eller flere sekundære dataforbindelser. Du kan bruge den primære dataforbindelse forespørgsel eller sende formulardata til en Access-database. Du kan også bruge sekundære dataforbindelser til at forespørge og sende data til eksterne datakilder, med nogle undtagelser. For eksempel kan du bruge en sekundær dataforbindelse til en Access-database, så det kun en forespørgsel i databasen. Du kan ikke tilføje en sekundær dataforbindelse til en formular, som sender formularbiblioteket data til en Access-database.

Når du designer en formularskabelon, der er baseret på en Access-database, InfoPath opretter en primære datakilde med grupper, der indeholder forespørgselsfelter og datafelter og opretter også dataforbindelse til en forespørgsel som den primære dataforbindelse til formularskabelonen. Disse felter og grupper, svarer til den måde, data gemmes i tabellerne i databasen.

Forespørgselsfelter indeholder de data, der er angivet i form af en bruger til at begrænse forespørgselsresultaterne til poster, der svarer til dataene i forespørgselsfelterne. Når en formular, der er baseret på denne formularskabelon anvender den primære dataforbindelse, opretter InfoPath en forespørgsel ved hjælp af dataene i forespørgselsfelterne. InfoPath sender derefter forespørgslen gennem dataforbindelsen. Databasen returnerer resultatet af forespørgslen tilbage til formularen, gennem dataforbindelsen. Resultaterne af forespørgslen er placeret i datafelter, der kan redigeres gennem kontrolelementer i formularen, der er bundet til disse datafelter.

Da datastrukturen i forespørgslen og datafelterne skal passe til den måde, hvorpå data er gemt i databasen, kan du ikke redigere disse felter eller grupper i hoveddatakilden. Du kan kun føje felter eller grupper til rodgruppen i hoveddatakilden. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om datakilder i afsnittet Se også.

En formular kan sende data til en database via formularens primære dataforbindelse, hvis den formularskabelon, formularen er baseret på og databasen opfylder følgende krav:

 • Formularskabelonen er ikke webbrowserkompatibel formularskabelon    InfoPath kan ikke oprette en dataforbindelse i den primære dataforbindelse, hvis du er ved at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Hvis du vil tillade brugere at sende data i en formular, der er baseret på en webbrowserkompatibel formularskabelon, ved at bruge en webtjeneste, der fungerer sammen med databasen.

 • Venstre tabel i hvert par af relaterede tabeller i den primære datakilde indeholder en primær nøgle    Mindst én af relationerne for hvert par af relaterede tabeller skal indeholde en primær nøgle fra tabellen til venstre.

 • Ingen af datafelterne i den primære datakilde af formular store en stor binær datatype    InfoPath deaktiverer dataforbindelsen Hvis forespørgslen indeholder felter, der kan gemme en stor binær datatype, som billeder, billeder, OLE-objekter, vedhæftede filer, datatypen Office Access notat eller datatypen SQL tekst.

Når InfoPath gør det muligt for en dataforbindelse, har brugere tilladelse til at sende de data, der er gemt i datafelterne i den primære datakilde til databasen. Du kan tilpasse indstillingerne for de formularer, der er baseret på denne formularskabelon afsendelse.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Du kan designe en webbrowserkompatibel formularskabelon, der er baseret på en Access-database.

Toppen af siden

Inden du begynder

Før du kan korrekt designe en formularskabelon, der er baseret på en Access-database, skal du følgende oplysninger om Access-databasen:

 • Navnet på og placeringen af databasen.

  Bemærk!: Sørg for, at din database er på en netværksplacering, der er tilgængelige for dine brugere.

 • Navnet på den tabel, der skal modtage sendte data, hvis din formularskabelon gør det muligt for brugerne at sende formularer til en database. Du skal bruge denne tabel som den primære tabel, når du konfigurerer dataforbindelsen.

 • Navnet på den tabel, der leverer resultaterne af forespørgslen sendes til databasen, hvis din formularskabelon kan kun forespørge i databasen. Du skal bruge denne tabel som den primære tabel, når du konfigurerer dataforbindelsen forespørgsel.

 • Navnene på de andre tabeller, den primære tabel kan kræve, at data fra. I de fleste tilfælde oprettes tabelrelationer allerede i databasen. Hvis du har brug for til at etablere relationer mellem den primære tabel og en anden tabel manuelt, skal du relaterede feltnavnene på begge tabeller.

Toppen af siden

Udforme formularskabelonen.

Hvis du vil designe en formularskabelon til dataforbindelse til en forespørgsel, skal du først oprette formularskabelonen. Når du opretter en formularskabelon, der er baseret på en database, opretter InfoPath dataforbindelse til en forespørgsel som den primære dataforbindelse mellem formularskabelonen og databasen. Denne proces opretter automatisk formularskabelonens primære datakilde.

Når du opretter formularskabelonen, skal du tilføje et kontrolelement til formularskabelonen og derefter binder kontrolelementet til et felt i den primære datakilde. Dette gør det muligt for brugerne at få vist resultaterne af forespørgslen i formularen.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

 1. Klik på Design en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under designe en ny, i dialogboksen Design en formularskabelon.

 3. Klik på Database på listen baseret på, og klik derefter på OK.

  Guiden Dataforbindelse starter

 4. Klik på den første side i guiden Dataforbindelse, Vælg Database.

 5. I dialogboksen Vælg datakilde skal du finde placeringen af databasen.

  Bemærk!: Hvis databasen er gemt på en netværksplacering, kan du gå til den sti universal naming convention (UNC) af den nye placering. Ikke gå til netværksplaceringen gennem et netværksdrev. Hvis du bruger et netværksdrev, vil brugere, der opretter formularer, der er baseret på denne formularskabelon søge efter databasen fra et netværksdrev. Hvis brugeren ikke har et tilknyttet netværksdrev, finde formularen ikke databasen.

 6. Klik på navnet på databasen, og klik derefter på Åbn.

 7. Klik på den primære tabel eller forespørgsel, du vil bruge, i dialogboksen Vælg tabel, og klik derefter på OK.

 8. På den næste side i guiden skal du markere afkrydsningsfeltet Vis tabelkolonner.

 9. Som standard føjes alle felterne i tabellen til den primære datakilde af formularskabelonen. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de felter, du ikke vil medtage i den primære datakilde.

  Tilføje flere tabeller eller forespørgsler, som du vil bruge i dataforbindelsen forespørgsel.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tilføj tabel.

  2. I dialogboksen Tilføj tabel eller forespørgsel skal du klikke på navnet på den underordnede tabel, og derefter klikke på Næste. InfoPath forsøger at angive relationer ved at sammenligne feltnavne i begge tabeller. Hvis du ikke vil bruge den foreslåede relation, skal du vælge relationen og derefter klikke på Fjern relation. Hvis du vil tilføje en relation, skal du klikke på Tilføj relation. I dialogboksen Tilføj relation skal du klikke på navnet på hver relateret felt i den respektive kolonne og derefter klikke på OK.

  3. Klik på Udfør.

  4. Tilføj yderligere underordnede tabeller ved at gentage disse trin.

 10. Klik på Næste.

 11. Skriv et navn for den primære dataforbindelsen på sidste side i guiden. Dette navn vises på listen Datakilde i opgaveruden Datakilde.

 12. Hvis din formularskabelon opfylder kravene i sektionen Oversigt over , angiver sektionen Oversigt på denne side i guiden, InfoPath aktiveret dataforbindelsen i den primære dataforbindelse.

 13. For at ændre navnet på dataforbindelsen skal du skrive et nyt navn i det relevante felt.

 14. For at aktivere dine brugere til at sende deres formulardata til en anden dataforbindelse, som du vil tilføje til formularskabelonen senere, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver Send for denne forbindelse.

  Bemærk!: Hvis din formularskabelon ikke opfylder kravene i sektionen Oversigt over , InfoPath deaktiverer dataforbindelsen, og feltet Angiv et navn til Send forbindelsen og afkrydsningsfeltet Aktiver Send for denne forbindelse er ikke tilgængelige. Hvis InfoPath deaktiverer dataforbindelsen, indeholder den primære dataforbindelse til formularskabelonen kun en forespørgselsdataforbindelse.

Trin 2: Binde et kontrolelement til feltet

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg det felt, du vil binde kontrolelementet til i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Toppen af siden

Konfigurere afsendelsesindstillinger

Hvis din formularskabelon og de tabeller, du har valgt i guiden Dataforbindelse opfylder kravene i sektionen Oversigt over , konfigurerer InfoPath formularskabelonen for at sende data ved hjælp af den primære dataforbindelse.

Hvis du vælger at bruge denne dataforbindelse, InfoPath konfigurerer formularskabelonen, så brugerne kan sende deres formulardata til databasen og tilføjer en Send-knap på værktøjslinjen Standard og kommandoen Send til menuen filer i formularen. InfoPath konfigurerer også formularskabelonen, så når brugerne sende deres formularer, formularen forbliver åbent, og der vises en meddelelse, der angiver, om formularen blev sendt. Du kan ændre den tekst, der vises på knappen Send, og du kan også ændre funktionsmåden for en formular, når en bruger sender den.

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

  1. Hvis du vil ændre navnet på knappen Send som vises på Standard-værktøjslinjen og den Send-kommando, der vises menuen Filer, når brugere udfylder formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Billedtekst i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

   Tip!: Hvis du vil tildele en tastaturgenvej til denne knap og kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det tegn, du vil bruge som en tastaturgenvej. For eksempel for at tildele ALT + B som tastaturgenvejen til Send-knap og kommandoen, skrive sø & bmit.

 2. Hvis du vil forhindre brugere i at benytte kommandoen Send eller knappen Sendstandardværktøjslinjen, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  1. Når brugere sender en formular, holder InfoPath som standard formularen åben og viser en meddelelse for at angive, om formularen blev sendt. Hvis du vil ændre denne standardfunktion, skal du klikke på Avanceret, og gøre et af følgende:

   • For at lukke formularen eller oprette en ny, tom formular, når brugeren sender en udfyldt formular, skal du klikke på den ønskede indstilling på listen Efter afsendelse.

   • For at oprette en brugerdefineret meddelelse til at indikere, om formularen blev sendt, skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt brugerdefinerede meddelelser og derefter skrive dine meddelelser i felterne Hvis udført og Hvis ikke udført.

    Tip!: Brug en meddelelse i feltet Hvis ikke udført for at fortælle brugerne, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan sende deres formular. Du kan f.eks. anbefale, at brugerne gemme deres formular og kontakter en person for at få yderligere instruktioner.

   • Hvis du ikke vil vise en meddelelse, når brugeren sender en formular, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelser om fuldført eller mislykket handling.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×