Design en formularskabelon til offlinebrug

Denne artikel indeholder

Forstå offline-formularer

Opret en dataforbindelse til en SQL-database til offlinebrug

Opret en dataforbindelse til en Access-database til offlinebrug

Opret en dataforbindelse til et SharePoint-dokumentbibliotek til offlinebrug

Konfigurer tilgængelighed af data

Deaktiver offlinebrug

Forstå offline-formularer

Du kan være nødvendigt at designe en Microsoft Office InfoPath-formularskabelon, som brugere kan udfylde, mens deres computere ikke er tilsluttet netværket. Du kan f.eks. designe en formularskabelon, som en taksator kan bruge i marken, mens han/hun vurderer en skade. Formularskabelonen indeholder sekundære dataforbindelser, der leverer data til formularen fra en ekstern database. Taksatoren skal bruge disse data for at udfylde formularen. Mens taksatoren stadig er på kontoret og har forbindelse til netværket, kan han/hun oprette en formular, der er baseret på formularskabelonen, og derefter gemme formularen på computeren. I marken kan taksatoren derefter åbne og udfylde formularen uden at oprette forbindelse til et netværk. Når taksatoren vender tilbage til kontoret og genopretter forbindelse til netværket, kan formularen sendes.

Som standard kan en formular, der er gemt på en computer, fungere uden en netværksforbindelse. Når en bruger opretter en formular, der er baseret på en formularskabelon, downloader og gemmer InfoPath en kopi af formularskabelonen på brugerens computer. Når brugeren åbner en formular, der er baseret på formularskabelonen, kontrollerer InfoPath først, om der er netværksforbindelse til computeren. Hvis der findes en netværksforbindelse, kontrollerer InfoPath den placering, hvor formularskabelonen er hentet fra, for at bestemme, om der findes en opdateret version af formularskabelonen. Hvis der findes en opdateret version, opdaterer InfoPath formularskabelonen på brugerens computer. Hvis der ikke er netværksforbindelse, bruger InfoPath versionen af formularskabelonen, der er gemt på brugerens computer.

For at designe en formularskabelon til offlinebrug, skal formularskabelonen være gemt på brugerens computer, og alle data, der kræves af brugeren for at udfylde formularen, f.eks. elementer på en liste, skal være tilgængelige for brugeren, selv hvis computeren ikke har forbindelse til netværket. Dataene i disse kontrolelementer leveres fra en sekundær dataforbindelse til en ekstern datakilde. Disse data kan gemmes på brugerens computer i enten formularskabelonen eller på en særlig lagerplacering kaldet cachen.

Når du føjer en sekundær dataforbindelse til en formularskabelon der forespørger om data fra en ekstern datakilde, sender InfoPath en forespørgsel til den pågældende eksterne datakilde. Resultaterne af forespørgslen gemmes derefter i formularskabelonen. Når brugeren opretter en ny formular, der er baseret på formularskabelonen, har brugeren adgang til de data, der er gemt i formularskabelonen.

Når formularen anvender denne sekundære dataforbindelse til at opdatere indholdet af en liste eller kombinationsboks med de nyeste data fra den eksterne datakilde, gemmer InfoPath resultatet af forespørgslen i en særlig lagerplacering kaldet cachen, hvis computeren er tilsluttet et netværk. InfoPath bruger dataene i cachen til at levere data til disse kontrolelementer.

For at gøre data fra en sekundær dataforbindelse tilgængelige for brugerne, selvom deres computere ikke er tilsluttet et netværk, kan du gøre ét eller begge af følgende:

 • Du kan gemme dataene fra den eksterne datakilde i formularskabelonen.

 • Du kan bruge den sekundære dataforbindelse, når formularen åbnes.

Når du konfigurerer den sekundære dataforbindelse til at fungere, når brugerens computer er offline, kan du også konfigurere formularskabelonen til at hente de seneste data fra den eksterne datakilde. Du kan konfigurere formularskabelonen til at hente de seneste data (ved at begrænse tilgængeligheden af de eksisterende data i formularen til et angivet antal dage) og derefter tilføje en knap for at hente de seneste data.

Gem dataene i formularskabelonen

Du kan gemme data fra en sekundær dataforbindelse i en formularskabelon ved at markere afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen i guiden Dataforbindelse, når du opretter den sekundære dataforbindelse.

Klik på dette afkrydsningsfelt i guiden Dataforbindelse for at konfigurere formularskabelonen til at gemme data fra en ekstern datakilde i formularskabelonen.

Når du markerer dette afkrydsningsfelt, benytter InfoPath dataforbindelsen til at hente data fra den eksterne datakilde. Derefter gemmes disse data i formularskabelonen. Når en bruger opretter en formular eller åbner en eksisterende formular, der er baseret på din formularskabelon, hentes en kopi af formularskabelonen, sammen med de gemte data, til brugerens computer. Hvis brugerens computer er tilsluttet et netværk, når formularen oprettes, henter InfoPath data fra den eksterne dataforbindelsen, hver gang formularen anvender denne dataforbindelse. Hvis brugeren ikke er tilsluttet et netværk, når formularen oprettes, bruger InfoPath de data, der er gemt i formularskabelonen på brugerens computer.

Fordi dataene er hentet på det tidspunkt, hvor dataforbindelsen blev oprettet, kan den eksterne datakilde være blevet opdateret, når en bruger opretter en formular ud fra denne skabelon. Hvis du vil have, at brugerne modtager de nyeste data fra en ekstern datakilde, når de opretter en ny formular eller åbne en eksisterende formular, der er baseret på din formularskabelon, bør du designe din formular til at bruge en sekundær dataforbindelse, når formularen åbnes første gang.

Brug den sekundære dataforbindelse, når formularen åbnes.

Hvis brugerne skal modtage de seneste data fra en ekstern datakilde, i stedet for at anvende de data, der er gemt i en formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Hent data automatisk, når formularen åbnes i guiden Dataforbindelse når du opretter den sekundære dataforbindelse. Dette afkrydsningsfelt på sidste side af guiden Dataforbindelse konfigurerer denne formularskabelon til at bruge denne dataforbindelse, når brugeren opretter en ny formular eller åbner en eksisterende formular.

Når en bruger opretter en ny formular, mens brugeren har forbindelse til netværket, anvender InfoPath denne sekundære dataforbindelse til at hente de seneste data fra den eksterne datakilde. Disse data er gemt i cachen. Hvis brugeren åbner en eksisterende formular, der er gemt på computeren, kontrollerer InfoPath, om computeren er tilsluttet et netværk. Hvis computeren er tilsluttet et netværk, henter InfoPath de nyeste data fra den eksterne datakilde ved hjælp af denne dataforbindelse. Hvis brugeren arbejder offline, bruger InfoPath de data, der er gemt i cachen eller i formularskabelonen.

Sikkerhedsnote!: De data, der er hentet fra en sekundær datakilde, er gemt på computeren som almindelig tekst. Hvis du bruger en sekundær dataforbindelse til at hente følsomme data fra en ekstern datakilde, kan du evt. deaktivere denne funktion for at beskytte data mod uautoriseret brug, hvis computeren mistes eller bliver stjålet. Hvis du deaktiverer denne funktion, bliver dataene kun tilgængelige, hvis brugeren har forbindelse til netværket.

Få de seneste data

Hvis en ekstern datakilde opdateres regelmæssigt, kan du konfigurere en formularskabelon, der tillader brugerne at hente de seneste data via en sekundær dataforbindelsen. For at gøre dette kan du begrænse tilgængeligheden af de data, der er gemt i cachen, til et angivet antal dage, og derefter kan du tilføje en knap for at hente data fra en ekstern datakilde ved hjælp af alle de sekundære dataforbindelser i formularen. Hvis du gør dette, hjælper det med at sikre, at brugerne arbejder med de seneste data.

Alternativt kan du begrænse tilgængeligheden af data fra en sekundær dataforbindelse ved at angive en udløbsdato på hvor lang tid, data må være placeret på en brugers computer. Du kan konfigurere levetiden for de data, der er gemt i en formular, gennem Offline-kategorien i dialogboksen Indstillinger for formular.

Når du bruger denne indstilling, gør InfoPath kun data fra alle sekundære dataforbindelser tilgængelige i formularen i det angivne antal dage. Når dette antal dage er gået, vises data ikke i formularen. Du kan derefter føje en knap til formularen, som brugerne kan klikke på for at hente data ved hjælp af en bestemt sekundær dataforbindelse eller via alle de sekundære dataforbindelser i formularen.

Sikkerhedsnote!: Selv hvis data ikke er tilgængelige i formularen, forbliver dataene på brugerens computer, efter det angivne antal dage er gået. Dataene vil kun blive overskrevet, når operativsystemet anvender denne plads til lagring af noget andet.

Toppen af siden

Opret en dataforbindelse til en SQL-database til offlinebrug

Før du føjer en sekundær dataforbindelse til en Microsoft SQL Server-database til en formularskabelon, skal du bruge følgende oplysninger fra databaseadministratoren:

 • Navnet på den database, du vil bruge til denne formularskabelon, gemmes.

 • Navnet på den database, du skal bruge til denne formularskabelon.

 • Den godkendelse, som databasen kræver. Databasen anvender enten Microsoft Windows-godkendelse eller SQL Server-godkendelse til at bestemme, hvordan brugere kan få adgang til databasen.

 • Navnet på tabellen, der indeholder data, som skal sendes til formularen. Dette er den primære tabel. Hvis du planlægger at bruge mere end én tabel i databasen, skal du bruge navnene på de andre, underordnede tabeller. Du skal også bruge navnene på de felter i de underordnede tabeller, der har relationer til felterne i den primære tabel.

 • Om du sikkert kan gemme forespørgselsresultaterne i formularen til brug offline.

Når du får disse oplysninger, kan du bruge følgende fremgangsmåde til at oprette dataforbindelse til en SQL-database til offlinebrug.

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse for at, klik på Modtage data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 4. Klik på Database (kun Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Klik på Vælg database på næste side i guiden.

 6. Klik på Ny kilde i dialogboksen Vælg datakilde.

 7. Klik på Microsoft SQL Server på listen Hvilken type datakilde vil du oprette forbindelse til, og klik derefter på Næste.

 8. I feltet Servernavn skal du skrive navnet på den server, hvor databasen er gemt.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Legitimationsoplysninger til logon:

  • Hvis databasen fastslår, hvem der har adgang til serveren baseret på de legitimationsoplysninger, der bruges i et Microsoft Windows-netværk, skal du klikke på Brug Windows-godkendelse.

  • Hvis databasen fastslår, hvem der har adgang til serveres baseret på et angivet brugernavn og en angivet adgangskode, som du modtager fra databaseadministratoren, skal du klikke på Brug følgende brugernavn og adgangskode og derefter skrive brugernavnet og adgangskoden i felterne Brugernavn og Adgangskode.

 10. Klik på Næste.

 11. Klik på den database, du vil bruge, på listen Vælg den database, der indeholder de ønskede data på næste side i guiden, marker afkrydsningsfeltet Opret forbindelse til en bestemt tabel, klik på navnet på den primære tabel, og klik derefter på Næste.

 12. Skriv et navn for den fil, hvor dataforbindelsesoplysningerne gemmes, i boksen Filnavn på næste side i guiden.

 13. Klik på Udfør for at gemme disse indstillinger.

 14. Tilføj andre tabeller, du vil bruge i dataforbindelse til forespørgsel.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tilføj tabel.

  2. I dialogboksen Tilføj tabel eller forespørgsel skal du klikke på navnet på den underordnede tabel, og derefter klikke på Næste. InfoPath forsøger at angive relationer ved at sammenligne feltnavne i begge tabeller. Hvis du ikke vil bruge den foreslåede relation, skal du vælge relationen og derefter klikke på Fjern relation. Hvis du vil tilføje en relation, skal du klikke på Tilføj relation. I dialogboksen Tilføj relation skal du klikke på navnet på hver relateret felt i den respektive kolonne og derefter klikke på OK.

  3. Klik på Udfør.

  4. Tilføj yderligere underordnede tabeller ved at gentage disse trin.

 15. Klik på Næste.

 16. Hvis du vil have, at dataene fra denne sekundære dataforbindelse er tilgængelige, selv om en brugers computer ikke er tilsluttet et netværk, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, sender InfoPath en forespørgsel til den eksterne datakilde og gemmer resultatet i formularskabelonen.

  Sikkerhedsnote!: Ved at markere dette afkrydsningsfelt gemmes resultaterne af forespørgslen i formularskabelonen. Da dataene er gemt i formularskabelonen, findes de i de formularer, som brugerne udfylder, selv hvis deres computere ikke er tilsluttet et netværk. Hvis du får følsomme data fra denne dataforbindelse, kan du eventuelt deaktivere denne funktion for at beskytte data, hvis computeren går tabt eller bliver stjålet.

 17. Klik på Næste.

 18. På den næste side i guiden skal du skrive et beskrivende navn på denne sekundære dataforbindelse. Kontrollér, at oplysningerne i afsnittet Oversigt er korrekte For at give dine brugere mulighed for at bruge denne sekundær dataforbindelse, når de opretter en ny formular eller åbne en eksisterende formular, der er baseret på formularskabelonen, skal du markere afkrydsningsfeltet Hent data automatisk, når formularen åbnes.

Toppen af siden

Opret en dataforbindelse til en Access-database til offlinebrug

Før du føjer en sekundær dataforbindelse til en Access-database til en formularskabelon, skal du bruge følgende oplysninger fra databaseadministratoren:

 • Navnet på og placeringen af databasen.

  Bemærk!: Du skal også at vide om databasen er på en netværksplacering, som er tilgængelig for dine brugere. Hvis andre brugere på netværket skal oprette formularer baseret på formularskabelonen, skal database være placeret på en netværksplacering, som er tilgængelig for dine brugere.

 • Hvis din formularskabelon udelukkende vil forespørge i databasen, skal du bruge navnet på den tabel, der leverer resultaterne af forespørgslen, som er sendt til databasen. Denne tabel vil være den primære tabel, når du konfigurerer dataforbindelsen til forespørgsler.

 • Navnene på de andre tabeller, som den primære tabel kan kræve data fra. I de fleste tilfælde er tabelrelationerne allerede etableret i databasen. Hvis du skal oprette relationer mellem den primære tabel og en anden tabel, skal du bruge de relaterede feltnavne i begge tabeller.

Når du får disse oplysninger, kan du bruge følgende fremgangsmåde til at oprette dataforbindelse til en Access-database til offlinebrug.

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse for at, klik på Modtage data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 4. Klik på Database (kun Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Klik på Vælg database på næste side i guiden.

 6. I dialogboksen Vælg datakilde skal du finde placeringen af databasen.

  Bemærk!: Hvis databasen er gemt på en netværksplacering, kan du gå til UNC-stien for placeringen. Du skal undlade at gå til netværksplaceringen via et tilknyttet netværksdrev. Hvis du bruger et tilknyttet netværksdrev, vil de formularer, der er oprettet ud fra denne formularskabelon, søge efter databasen på et tilknyttet netværksdrev. Hvis brugeren ikke har et tilknyttet netværksdrev, kan formularen ikke finde databasen.

 7. Klik på navnet på databasen, og klik derefter på Åbn.

 8. I dialogboksen Vælg tabel skal du klikke på den primære tabel, du vil bruge, og derefter klikke på OK.

 9. På den næste side i guiden skal du markere afkrydsningsfeltet Vis tabelkolonner.

  Som standard føjes alle felterne i tabellen til den primære datakilden for formularskabelonen.

 10. Under Datakildens struktur, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for de felter, du ikke vil medtage i den primære datakilde.

  Tilføj eventuelt andre tabeller eller forespørgsler, du vil bruge i dataforbindelse.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tilføj tabel.

  2. I dialogboksen Tilføj tabel eller forespørgsel skal du klikke på navnet på den underordnede tabel, og derefter klikke på Næste. InfoPath forsøger at angive relationer ved at sammenligne feltnavne i begge tabeller. Hvis du ikke vil bruge den foreslåede relation, skal du vælge relationen og derefter klikke på Fjern relation. Hvis du vil tilføje en relation, skal du klikke på Tilføj relation. I dialogboksen Tilføj relation skal du klikke på navnet på hver relateret felt i den respektive kolonne og derefter klikke på OK.

  3. Klik på Udfør.

  4. Tilføj yderligere underordnede tabeller ved at gentage disse trin.

 11. Klik på Næste.

 12. For at gøre dataene fra denne sekundære dataforbindelse tilgængelige, selv om en brugers computer ikke er tilsluttet et netværk, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, sender InfoPath en forespørgsel til den eksterne datakilde og gemmer resultatet af forespørgslen i skabelonen.

  Sikkerhedsnote!: Ved at markere dette afkrydsningsfelt gemmes resultaterne af forespørgslen i formularskabelonen. Da dataene er gemt i formularskabelonen, findes de i de formularer, som brugerne udfylder, selv hvis deres computere ikke er tilsluttet et netværk. Hvis du får følsomme data fra denne dataforbindelse, kan du eventuelt deaktivere denne funktion for at beskytte data, hvis computeren går tabt eller bliver stjålet.

 13. Klik på Næste.

 14. På den næste side i guiden skal du skrive et beskrivende navn på denne sekundære dataforbindelse. Kontrollér, at oplysningerne i afsnittet Oversigt er korrekte For at give dine brugere mulighed for at bruge denne sekundær dataforbindelse, når de opretter en ny formular eller åbne en eksisterende formular, der er baseret på formularskabelonen, skal du markere afkrydsningsfeltet Hent data automatisk, når formularen åbnes.

Toppen af siden

Opret en dataforbindelse til en SharePoint-dokumentbiblioteket til offlinebrug

Før du føjer en sekundær dataforbindelse til en formularskabelon, skal du have følgende oplysninger fra administratoren af webstedet:

 • Placeringen af Microsoft Windows SharePoint Services-webstedet og de nødvendige tilladelser til at få adgang til det.

 • Bekræftelse af at webstedet er konfigureret, så brugerne kan få adgang til data fra dokumentbiblioteket eller listen.

 • Bekræftelse af, at du kan gemme dataene fra dokumentbiblioteket eller listen på brugernes computere til brug offline.

Når du får disse oplysninger, kan du bruge følgende fremgangsmåde til at oprette dataforbindelse til en Access-database til offlinebrug.

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse for at, klik på Modtage data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 4. Klik på SharePoint-bibliotek eller -liste på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv URL-adressen på SharePoint-webstedet med dokumentbiblioteket eller listen på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 6. Klik på den liste eller det bibliotek, du vil bruge, på listen Vælg en liste eller et bibliotek på næste side af guiden, og klik derefter på Næste.

 7. Marker afkrydsningsfelterne ud for de felter, der vil levere data til formularskabelonen, på næste side af guiden. Hvis formularskabelonen skal publiceres i dokumentbiblioteket, og hvis formularer, der er baseret på denne formularskabelon, skal hente metadata om formularen, skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder kun data for den aktive formular.

 8. Klik på Næste.

 9. For at gøre dataene fra denne sekundære dataforbindelse tilgængelige, selv om en brugers computer ikke er tilsluttet et netværk, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, sender InfoPath en forespørgsel til den eksterne datakilde og gemmer resultatet af forespørgslen i formularskabelonen.

  Sikkerhedsnote!: Ved at markere dette afkrydsningsfelt gemmes resultaterne af forespørgslen i formularskabelonen. Da dataene er gemt i formularskabelonen, findes de i de formularer, som brugerne udfylder, selv hvis deres computere ikke er tilsluttet et netværk. Hvis du får følsomme data fra denne dataforbindelse, kan du eventuelt deaktivere denne funktion for at beskytte data, hvis computeren går tabt eller bliver stjålet.

 10. Klik på Næste.

 11. På den næste side i guiden skal du angive et beskrivende navn for denne sekundære dataforbindelse og derefter kontrollere, at oplysningerne i sektionen Oversigter korrekte.

 12. For at give dine brugere mulighed for at bruge denne sekundær dataforbindelse, når de opretter en ny formular eller åbne en eksisterende formular, der er baseret på formularskabelonen, skal du markere afkrydsningsfeltet Hent data automatisk, når formularen åbnes.

Toppen af siden

Konfigurer tilgængelighed af data

Hvis din eksterne datakilde opdateres regelmæssigt med nye data, kan du konfigurere formularskabelonen for at gøre alle cachelagrede data tilgængelige. Disse data er tilgængelige for formularer baseret på denne formularskabelon i et begrænset antal dage, der svarer til tidsplanen for opdatering på den eksterne datakilde. Ved at begrænse antallet af dage, som data er tilgængelige for formularer baseret på formularskabelonen, kan du kræve, at brugerne opdaterer dataene fra den eksterne datakilde med jævne mellemrum.

Hvis du vil opdatere dataene, kan du føje en knap til din formularskabelon, som brugerne kan klikke på for at opdatere data fra alle de sekundære dataforbindelser, der bruges i formularskabelonen.

Bemærk!: Hvis du bruger en knap til at opdatere dataforbindelsen, skal du fortælle dine brugere, at de kun skal klikke på knappen, hvis de er tilsluttet et netværk.

Angiv det antal dage, de cachelagrede data er tilgængelige

Denne indstilling gælder for alle de sekundære dataforbindelser i formularskabelonen.

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Offline på listen Kategori i dialogboksen Formularindstillinger.

 3. Under Offline skal du markere afkrydsningsfeltet Gem data, der er returneret fra forespørgsler, så de kan bruges i offlinetilstand..

 4. Klik på Gemte forespørgsler udløber efter dette antal dage.

 5. Vælg antallet af dage, de cachelagrede data skal være tilgængelige i formularen, på listen.

Tilføj en knap til at opdatere dataforbindelsen

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på Visningsnavn på menuen Vis for at gå til visningen med kontrolelementet, hvor du vil have vist dataene fra den sekundære datakilde.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Træk en knap til formularskabelonen.

 4. Dobbeltklik på den knap, som du lige har føjet til formularskabelonen.

 5. Klik på fanen Generelt.

 6. Klik på Opdater på listen Handling.

 7. I feltet Etiket skal du skrive det navn, der skal vises på knappen.

 8. Klik på Indstillinger.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Opdater:

  • Hvis du vil konfigurere knappen til at hente de seneste data via denne dataforbindelse, skal du klikke på Én sekundær datakilde.

  • Hvis du vil konfigurere knappen til at hente de seneste data via alle sekundære dataforbindelser, skal du klikke på Alle sekundære datakilder.

 10. Klik på den sekundære datakilde, der er knyttet til dataforbindelsen til forespørgsel, på listen Vælg den sekundære datakilde.

 11. Klik på OK for at lukke alle åbne dialogbokse.

 12. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Deaktiver offlinebrug

I nogle tilfælde kan du ønske at designe en formularskabelon, hvor brugere kun kan udfylde en formular, når de er tilsluttet et netværk. Hvis f.eks. formularskabelonen har en dataforbindelse til en ekstern datakilde, der indeholder følsomme eller fortrolige data, ønsker du måske at konfigurere formularskabelonen til kun at tillade formularer at blive udfyldt i en forbundet tilstand. Ved at konfigurere formularskabelonen på denne måde kan du beskytte data i tilfælde af, at computeren mistes eller bliver stjålet, fordi dataene ikke er gemt på brugerens computer.

Hvis du vil konfigurere formularskabelonen til kun at tillade brugerne at udfylde formularen, hvis computeren er tilsluttet et netværk, skal du udføre følgende trin.

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Offline på listen Kategori i dialogboksen Formularindstillinger.

 3. Under Offline skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Giv brugerne tilladelse til at udfylde denne formular, hvis data ikke er tilgængelige.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×