Office
Log på

Deltage i diskussioner på et SharePoint-websted

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Et diskussionsforum kan bruges til at dele oplysninger og diskussionsemner med andre personer. Hvis du har et diskussionsforum på et SharePoint-websted, kan du få adgang til det på forskellige måder ved at bruge Microsoft Office Outlook 2007.

Bemærk!: De funktioner, der er beskrevet i denne artikel arbejde med SharePoint-websteder, der kører Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007. Hvis du er usikker på, hvilke versioner af Microsoft SharePoint-produkter og teknologier kører på serveren, skal du bede serveradministratoren om.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Oprette forbindelse fra et diskussionsforum til Outlook

Sende indlæg til et diskussionsforum ved hjælp af Outlook

Svare på et diskussionsemne ved hjælp af Outlook

Flytte et eksisterende mailemne til et diskussionsforum

Fjerne et diskussionsforum fra Outlook

Sende en e-mail til et diskussionsforum

Oversigt

Du kan bruge et diskussionsforum til en lang række formål, f.eks. til målsætninger for brainstorming til dit projekt eller diskussion af almen interesse. Hvis du tilbringer megen tid med at arbejde med e-mail, vil du synes, at det lettere at arbejde med et diskussionsforum ved at anvende Office Outlook 2007 i stedet for at åbne dit SharePoint-websted i en webbrowser.

Oprette forbindelse fra et diskussionsforum til Outlook

Når du har forbindelse fra et diskussionsforum på et SharePoint-websted til Outlook, vises forbindelserne i mappen SharePoint-lister i navigationsruden. Du kan læse, sende note og svare på diskussioner på SharePoint-webstedet uden at forlade Outlook. Du kan også føje emner fra din Postkasse, f.eks. e-mails, til et diskussionsforum ved at trække eller kopiere dem.

Når dit diskussionsforum har forbindelse til Outlook, kan du arbejde med diskussionsemnerne offline. Hvis du opretter emner offline, sendes dit arbejde til serveren, når du igen opretter forbindelse og derefter opdaterer visningerne i browseren.

Hvis dit SharePoint-websted og diskussionsforum aktiveres til at modtage e-mail, kan du tilføje indhold til diskussionsforummet ved at sende e-mail, selvom du ikke har forbindelse diskussionsforummet til Outlook. Hvis din arbejdsgruppe er konfigureret som en SharePoint-gruppe med sin egen e-mail-distributionsliste, er diskussionsforummet muligvis allerede en del af gruppen. I det tilfælde tilføjes e-mail automatisk til diskussionsforummet, når du sender e-mail til de andre.

Følgende retningslinjer kan hjælpe dig med at beslutte, hvilken teknik der bedst er egnet til at arbejde med diskussioner.

Forbinde et diskussionsforum til Outlook, når:

 • Du ønsker at få vist og arbejde med indholdet i diskussionsforummet på samme måde, som du arbejder med e-mail eller opgaver i navigationsruden.

 • Du ønsker at oprette diskussionsopslag uden at sende dem som e-mails.

 • Du har emner i din Postkasse, som du ønsker at trække til diskussionsforummet.

 • Du ønsker at bruge værktøjerne til korrekturlæsning samt andre funktioner, som findes i Outlook. Selvom du kan formatere diskussionsemner, når du arbejder med dem på et SharePoint-websted, indeholder Outlook yderligere værktøjer, f.eks. en stavekontrol og en synonymordbog.

 • Dit diskussionsforum eller websted ikke er aktiveret til at modtage e-mail.

Sende e-mail til et diskussionsforum, når:

 • Du sender et emne via e-mail — du kan føje adressen på diskussionsforummet til meddelelsen, og derefter sende den på normal vis.

 • Dit diskussionsforum er en del af din SharePoint-gruppe, så indholdet i diskussionsforummet vises som en naturlig del af en gruppediskussion.

 • Du ønsker at bruge værktøjerne til korrekturlæsning samt andre funktioner, som findes i Outlook. Selvom du kan formatere diskussionsemner, når du arbejder med dem på et SharePoint-websted, indeholder Outlook yderligere værktøjer, f.eks. en stavekontrol og en synonymordbog.

 • Listerne på dit websted er aktiverede til at modtage e-mail.

Bemærk!: Afhængigt at, hvordan diskussionsforummet er konfigureret, skal du være medlem af webstedet, der indeholder diskussionsforummet, eller ejeren kan have tildelt andre typer tilladelser. Yderligerer oplysninger får du ved at kontakte ejeren af webstedet.

Toppen af siden

Oprette forbindelse fra et diskussionsforum til Outlook

 1. I en webbrowser skal du åbne diskussionsforummet på SharePoint-webstedet.

  Klik på Vis alt indhold på webstedet, hvis du ikke kan finde dit diskussionsforum, og klik derefter på navnet på dit diskussionsforum.

 2. Klik på menuen Handlinger Menubillede , Opret forbindelse til Outlook.

 3. Når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil oprette forbindelse fra diskussionsforummet til Outlook, skal du klikke på Ja.

  Diskussionsforummet i Outlook tilføjes mappelisten i en ny mappe kaldet SharePoint-lister. Når diskussionsforummets emner vises, kan du læse og svare på dem.

Tip!: Når du knytter et diskussionsforum til Outlook, kan du sende en meddelelse om deling til andre gruppemedlemmer, der inviterer dem til at oprette forbindelse til diskussionsforummet. Højreklik på navnet på diskussionsforummet i Outlook, og klik derefter på navnet for del diskussionsforummet i genvejsmenuen. Dette opretter en e-mail-meddelelse, der indeholder et link og en kommando til at oprette forbindelse til diskussionsforummet.

Toppen af siden

Sende en note til et diskussionsforum ved hjælp af Outlook

Hvis du vil slå et diskussionsemne til et diskussionsforum på et SharePoint-websted ved at benytte følgende fremgangsmåde i Office Outlook 2007 skal først du oprette forbindelse fra diskussionsforummet til Outlook. Yderligere oplysninger finder du se forbinde et diskussionsforum til Outlook i denne artikel.

 1. Klik på plustegnet for at udvide mappen SharePoint-lister i Mail i Navigationsruden, og klik derefter på navnet på diskussionsforummet, såsom Marketing - Teamdiskussion.

  Du skal muligvis rulle i din mappelisten for at se navnet på dit diskussionsforum.

 1. Klik på Anbring i denne mappe på menuen Ny.

 2. Skriv emnet for diskussionen i feltet Emne.

  Emnets tekst vises i diskussionsforummet i Outlook og på SharePoint-webstedet.

 3. Klik på noteindholdet under feltet Emne, og skriv derefter den tekst, som skal være diskussionsemnet.

  Du kan anvende formatering og brug værktøjer til korrekturlæsning til at skrive din meddelelse.

 4. Klik på Anbring .

Bemærk!: Emnet føjes til diskussionsforummet i Outlook og SharePoint-webstedet, når browseren opdateres.

Toppen af siden

Svare på et diskussionsemne ved hjælp af Outlook

Hvis du vil svare på et emne i et diskussionsforum på et SharePoint-websted ved hjælp af Office Outlook 2007, skal først du oprette forbindelse fra diskussionsforummet til Outlook. Yderligere oplysninger finder du se forbinde et diskussionsforum til Outlook i denne artikel.

Send et svar til forummet, når du ønsker at tilføje dit svar til diskussionsforummet, og du ikke skal sende et svar direkte til den person, som sendte emnet. Hvis du blot ønsker at svare den person direkte, som sendte diskussionsemnet, kan du svare på samme måde, som du svarer på en e-mail.

 1. Klik på plustegnet for at udvide mappen SharePoint-lister i Mail i Navigationsruden, og klik derefter på navnet på diskussionsforummet, såsom Marketing - Teamdiskussion.

  Du skal muligvis rulle i din mappelisten for at se navnet på dit diskussionsforum.

 1. Find det diskussionsemne, som du vil svare på, og dobbeltklik på emnet for at åbne det.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Besvar for at føje et svar til diskussionsemnet uden at sende e-mail. Skriv oplysningerne, og klik derefter på Anbring.

  • Klik på Svar for at sende et svar i en e-mail. Skriv oplysningerne, og klik derefter på Send.

   Når du klikker på Svar sendes svarmeddelelsen kun til den person, der sendte diskussionsemnet. Det føjer ikke svaret til diskussionsforummet.

Toppen af siden

Flytte et eksisterende mailemne til et diskussionsforum

Hvis du vil tilføje et mailemne, som en e-mail-meddelelse eller et kalenderelement til et diskussionsforum ved hjælp af Office Outlook 2007, skal først du oprette forbindelse fra diskussionsforummet til Outlook. Yderligere oplysninger finder du se forbinde et diskussionsforum til Outlook i denne artikel.

Vigtigt!: Når du kopierer et kalenderemne til et diskussionsforum, indeholder emnet kun teksten i annonceringen og giver ikke den fulde funktionalitet for kalenderemnet. Du kan f.eks. kopiere en mødeindkaldelse til et diskussionsforum for at informere deltagerne om et forestående møde, men emnet viser ikke påmindelser om mødet på samme måde som en mødeindkaldelse gør i Outlook.

Før du begynder er det muligt at finde dit diskussionsforum i mappen SharePoint-lister, så du kender dets placering til følgende procedure.

 1. Marker det mailemne, som du vil flytte til et diskussionsforum, i Post, i navigeringsruden.

 2. Klik på Flyt til mappe Knapflade for at få vist en rulleliste på værktøjslinjen Standard, og klik derefter på Flyt til mappe på listen.

  Den liste, der vises, når du klikker på knappen Flyt til mappestandardværktøjslinjen, viser også de mapper, som du tidligere flyttede emner til. Hvis navnet på dit diskussionsforum vises på listen, kan du klikke på diskussionsforummet i stedet for at klikke på kommandoen Flyt til mappe på listen.

 3. Klik på mappen til diskussionsforummet i dialogboksen Flyt emner, og klik derefter på OK.

  Mappen til diskussionsforummet findes i mappen SharePoint-lister. Det er muligvis nødvendigt at rulle for at se den.

 4. Klik på Anbring .

Tip!: Du kan også trække emner fra en mailmappe til diskussionsforummet i stedet for at flytte dem og derefter klikke på Send.

Toppen af siden

Fjerne et diskussionsforum fra Outlook

 1. I Post i mappen SharePoint-lister skal du klikke på navnet for det diskussionsforum, som du vil fjerne.

 2. Højreklik på navnet på mappen, og klik derefter på Slet navnet for diskussionsforummet i genvejsmenuen.

 3. Når du bliver bedt om at bekræfte sletningen, skal du klikke på Ja.

  Bemærk!: Denne procedure fjerner kun diskussionsforummet fra Outlook ikke fra SharePoint-webstedet.

Toppen af siden

Sende e-mail til et diskussionsforum

Hvis dit diskussionsforum er konfigureret til at modtage e-mail, kan du tilføje diskussionsemner ved at sende e-mail. Det er ikke nødvendigt først at oprette forbindelse fra diskussionsforummet til Outlook. Du opretter en almindelig meddelelse, og inkluderer derefter navnet på diskussionsforummet i feltet Til eller Cc i e-mailen. Meddelelsen opretter derefter et nyt diskussionsemne i diskussionsforummet.

Hvis du tilfører en SharePoint-gruppe, der inkluderer diskussionsforummet i e-mail-distributionslisten, føjes de e-mails, som du sender til gruppen, automatisk til diskussionsforummet. Hvis du svarer på en e-mail-diskussionsmeddelelse og inkluderer gruppen i feltet Til eller Cc, bliver dit e-mail-svar også et svar i diskussionen.

Først skal du have adressen på diskussionsforummet eller SharePoint-gruppen for at bruge e-mail ved deltagelse i en diskussion. Afhængigt at din situation vises e-mail-adressen for dit diskussionsforum eller gruppen muligvis i Adressekartoteket. Hvis ikke, kan du føje det til din liste over kontaktpersoner, så du lettere kan finde dem igen senere.

 1. Forbered det emne i Outlook, som du vil føje til diskussionsforummet, ved at gøre ét af følgende:

  • Hvis du vil oprette et nyt diskussionsemne, skal du oprette en ny e-mail-meddelelse, som du normalt plejer at gøre. Du kan f.eks. pege på Ny i menuen Filer, og derefter klikke på Postmeddelelse.

  • Åbn den oprindelige e-mail, og klik derefter på Besvar for at svare på et eksisterende diskussionsemne via e-mail.

 2. Tilføj adressen for diskussionsforummet eller SharePoint-gruppen i feltet Til eller Cc.

 3. Tilføj det ønskede indhold til meddelelsen.

 4. Klik på Send.

Bemærk!: Hvis nogen sender e-mail til et diskussionsforum, der indeholder samme emnelinje, som den eksisterende diskussion, gemmes meddelelsen ikke automatisk som et svar til den pågældende diskussion, medmindre meddelelsen også er et svar til en eksisterende e-mail-diskussion. På den måde, føjes meddelelser, der tilhører forskellige diskussioner, ikke ved et uheld til den samme diskussion, selvom det skulle ske, at de har en fælles emnelinje, f.eks. "kontaktpersoner".

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×