Delsætningen WHERE

Angiver, hvilke poster fra tabellerne, der er angivet i FROM-delsætningen, som påvirkes af en SELECT-, UPDATE- eller DELETE-sætning.

Syntaks

SELECT feltliste
FROM tabeludtryk
WHERE kriterier

En SELECT-sætning, der indeholder en WHERE-delsætning, består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

feltliste

Navnet på det eller de felter, der skal hentes, sammen med vilkårlige feltnavnealias (SQL), udvælgelsesprædikater (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP) eller andre SELECT-sætningsindstillinger.

tabeludtryk

Navnet på den eller de tabeller, som data skal hentes fra.

kriterier

Et udtryk, som poster skal opfylde for at blive inkluderet i forespørgselsresultaterne.


Bemærkninger

Microsoft Access-databaseprogrammet udvælger de poster, der opfylder betingelserne, som er angivet i WHERE-delsætningen. Hvis du ikke angiver en WHERE-delsætning, returnerer forespørgslen alle rækker fra tabellen. Hvis du angiver mere end én tabel i din forespørgsel uden at angive en WHERE- eller JOIN-delsætning, opretter forespørgslen en Cartesian-produkt ud af tabellerne.

WHERE er valgfrit, men når det angives, skal det efterfølges af FROM. Du kan f.eks. vælge alle medarbejdere i salgsafdelingen (WHERE Dept = 'Sales') eller alle kunder i aldersgruppen 18 til 30 (WHERE Age Between 18 And 30).

Hvis du ikke bruger en JOIN-delsætning til at foretage SQL-joinhandlinger for flere tabeller, opdateres det oprettede objekt af typen Postsæt ikke.

WHERE fungerer som HAVING. WHERE bestemmer, hvilke poster der vælges. Når poster grupperes ved hjælp af GROUP BY, bestemmer HAVING, hvilke poster der skal vises.

Brug WHERE-delsætningen til at udelukke poster, du ikke ønsker grupperet ved hjælp af en GROUP BY-delsætning.

Brug forskellige udtryk til at bestemme, hvilke poster SQL-sætningen skal returnere. Følgende SQL-sætning udvælger f.eks. alle medarbejdere, hvis løn ligger over DKK 210.000:

SELECT LastName, Salary FROM Employees WHERE Salary > 21000;

En WHERE-delsætning kan indeholde op til 40 udtryk, der er kædet samme ved hjælp af logiske operatorer, f.eks. And og Or.

Når du angiver et feltnavn, der indeholder et mellemrum eller punktum, skal du omslutte navnet med kantede parenteser ([ ]). En tabel med kundeoplysninger kan f.eks. indeholde oplysninger om bestemte kunder:

SELECT [Kunders favoritrestauranter]

Når du angiver argumentet kriterier, skal datokonstantangives i det amerikanske format, også hvis du ikke anvender den amerikanske version af Microsoft Access-databaseprogrammet. Den 10. maj 1996 f.eks. skrives som 10/5/96 i Storbritannien og som 5/10/96 i USA. Sørg for at omslutte datokonstantværdierne med nummertegnet (#) som i følgende eksempler.

Du skal angive følgende SQL-sætning, hvis du vil finde poster, der er dateret den 10. maj 1996 i en engelsk (Storbritannien) database:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = #5/10/96#;

Du kan også bruge funktionen DateValue, som er opmærksom på de internationale indstillinger, der er etableret af Microsoft Windows®. Brug f.eks. denne kode i en amerikansk database:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('5/10/96');

Brug denne kode i en engelsk (Storbritannien) database:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('10/5/96');

Bemærk: Hvis den kolonne, der refereres til i kriteriestrengen, er af typen Guid, skal der bruges en lidt anden syntaks i kriterieudtrykket:

WHERE ReplicaID = {GUID {12345678-90AB-CDEF-1234-567890ABCDEF}}

Sørg for at omslutte indlejrede klammeparenteser og bindestreger som angivet ovenfor.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×