Delsætningen ORDER BY

Sorterer de poster, der oprettes ved en forespørgsel i et eller flere angivne felter, i stigende eller faldende rækkefølge.

Syntaks

SELECT feltliste
FROM tabel
WHERE udvælgelseskriterier
[ORDER BY felt1 [ASC | DESC ][, felt2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

En SELECT-sætning, der indeholder en ORDER BY-delsætning, består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

feltliste

Navnet på det eller de felter, der skal hentes sammen med vilkårlige feltnavnealias (SQL), SQL-aggregatfunktioner, udvælgelsesprædikater (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP) eller andre SELECT-sætningsindstillinger.

tabel

Navnet på den tabel, som posterne skal hentes fra.

udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterier. Hvis sætningen indeholder en WHERE-delsætning, sorterer Microsoft Access-databaseprogrammet værdierne, når WHERE-betingelserne er blevet anvendt på posterne.

felt1, felt2

Navnene på de felter, hvor posterne skal sorteres.


Bemærkninger

ORDER BY er valgfrit. Men hvis du ønsker, at dataene skal vises sorteret, skal du angive ORDER BY.

Som standard er sorteringsrækkefølge stigende (A til Z, 0 til 9). I de to følgende eksempler sorteres medarbejdernes navne efter efternavn:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

Hvis du vil sortere i faldende orden (Z til A, 9 til 0), skal du angive det reserverede ord DESC i slutningen af alle de felter, du ønsker at sortere i faldende orden. I følgende eksempel udvælges lønninger, som efterfølgende sorteres i faldende rækkefølge:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Hvis du angiver et felt, der indeholder data af typen datatypen Notat eller OLE Object-datatype i ORDER BY-delsætningen, opstår der en fejl. Microsoft Access-databaseprogrammet sorterer ikke denne type felter.

ORDER BY angives som regel til sidst i en SQL-streng/erklæring.

Du kan angive yderligere felter i ORDER BY-delsætningen. Poster sorteres først efter det felt, der er angivet umiddelbart efter ORDER BY. Poster, der har ens værdier i det pågældende felt, sorteres efter det andet angivne felt osv.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×