Delsætningen IN

Identificerer tabeller i en ekstern database, som Microsoft Access-databaseprogrammet kan oprette forbindelse til, f.eks. en dBASE- eller Paradox-database eller en ekstern Microsoft Access-database.

Syntaks

Sådan identificeres en destinationstabel:

[SELECT | INSERT] INTO destination IN
{sti | ["sti" "type"] | ["" [type; DATABASE = sti]]}

Sådan identificeres en kildetabel:

FROM tabeludtryk IN
{sti | ["sti" "type"] | ["" [type; DATABASE = sti]]}

En SELECT-sætning, der indeholder en IN-delsætning, består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

destination

Navnet på den eksterne tabel, som data skal indsættes i.

tabeludtryk

Navnet på den eller de tabeller, som data skal hentes fra. Argumentet kan være navnet på en enkelt tabel, en gemt forespørgsel eller en sammensætning, der er resultatet af en INNER JOIN-, LEFT JOIN- eller RIGHT JOIN-handling.

sti

Den fuldstændige sti til den mappe eller fil, der indeholder tabel.

type

Navnet på den type database, der er brugt til at oprette tabel, hvis det ikke er en Microsoft Access-database (f.eks. dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x eller Paradox 4.x).


Bemærkninger

Med IN kan du kun oprette forbindelse til én ekstern database ad gangen.

I visse tilfælde refererer argumentet sti til det katalog, der indeholder databasefiler. Når du f.eks. arbejder med dBASE-, Microsoft FoxPro- eller Paradox-databasetabeller, angiver argumentet sti det katalog, der indeholder .dbf- eller .db-filer. Tabellens filnavn afledes af argumentet destination eller tabeludtryk.

Hvis du vil angive en database, der ikke hører under Microsoft Access, skal du føje et semikolon (;) til navnet og omslutte det med enkelte (' ') eller dobbelte (" ") anførselstegn. Du kan f.eks. både benytte 'dBASE IV;' og "dBASE IV;".

Du kan også bruge det reserverede ord DATABASE til at angive den eksterne database. Følgende linjer angiver f.eks. den samme tabel:

... FROM Table IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

... FROM Table IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"

Bemærk: 

I steder for IN kan du bruge en sammenkædet tabel, som er lettere at bruge, og ydeevnen forbedres.

Du kan også bruge det reserverede ord IN som en sammenligningsoperator i et udtryk.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×