Dele data mellem Access 2010 og Outlook 2010

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Der er tre primære måder at dele kontaktdata i Microsoft Access 2010 med Microsoft Outlook 2010 på:

 • Sammenkædet tabel    For at oprette en forbindelse mellem en Access 2010-database og en mappe i Outlook 2010 skal du oprette en sammenkædet tabel i Access, der bruger mappen som datakilde. Ændringer til Outlook-data, afspejles i Access.

  Vigtigt:  Der kan opstå fejl, hvis Outlook-mappedataene opdateres via en sammenkædet tabel i Access. Kontrollér med din e-mail-administrator, før du forsøger at ændre Outlook-data via Access.

 • Importér    Hvis du vil bruge Outlook-data i Access, når efterfølgende dataændringer i Outlook ikke behøver at afspejles i Access, kan du importere data fra Outlook til Access.

 • Eksportere    For at bruge Access-data i Outlook, når efterfølgende dataændringer i Access ikke behøver at afspejles i Outlook skal du eksportere data fra Access til en tekstfil og derefter importere data fra tekstfilen i Outlook.

I Access 2010 kan du også indsamle data ved hjælp af e-mails. Der findes også databaseskabeloner, som du kan bruge til at håndtere kontakter. Du kan finde flere oplysninger om disse muligheder i afsnittet Andre muligheder.

Denne artikel indeholder

Link til en Outlook-mappe

Importere kontaktdata fra Outlook i Access

Eksportere data til en tekstfil og derefter importere den i Outlook

Trin 1: Eksportér Access-kontaktoplysninger som en tekstfil

Trin 2: Importér tekstfilen til Outlook

Yderligere hjælp med tilknytning af brugerdefinerede felter

Andre muligheder

Link til en Outlook-mappe

 1. Åbn den database, hvor du vil oprette et link til en Outlook-mappe.

Bemærk:  Du kan oprette en sammenkædet tabel i en webdatabase, men du kan ikke bruge den sammenkædede tabel til at oprette objekter, der kan bruges i en webbrowser. Hvis du vil bruge en sammenkædet tabel med en webdatabase, skal du først åbne databasen i Access.

 1. Klik på Flere i gruppen Importér og link under fanen Eksterne data, og klik derefter på Outlook-mappe.

Dialogboksen Hent eksterne data åbnes.

 1. Klik på Opret en kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på OK.

 2. Vælg den Outlook-mappe, der skal oprettes en kæde til, og klik derefter på Næste.

 3. I det næste skærmbillede skal du angive et navn på den sammenkædede tabel (eller acceptere standardnavnet) i feltet Sammenkædet tabel-navn. Du opnår større sikkerhed, hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Guiden skal gemme mit MAPI-profilnavn sammen med den sammenkædede tabel.

 4. Klik på Udfør for at oprette den sammenkædede tabel.

Toppen af siden

Importere kontaktdata fra Outlook i Access

 1. Åbn den database, som du vil importere Outlook-kontaktdataene i.

 2. Klik på Flere i gruppen Importér og link under fanen Eksterne data, og klik derefter på Outlook-mappe.

Dialogboksen Hent eksterne data åbnes.

 1. Klik på Importér kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database, og klik derefter på OK.

 2. Markér den Outlook-mappe, som indeholder de data, du vil importere, og klik derefter på Næste.

 3. I det næste skærmbillede får du vist de felter, som findes i Outlook-mappen, og du får vist importmulighederne for hvert enkelt felt. Foretag de ønskede valg, og klik derefter på Næste.

Du har følgende valgmuligheder for hvert enkelt felt:

 • Feltnavn Du kan ændre det navn, som bruges i Access, ved at skrive det navn, du vil bruge, i dette felt.

 • Datatype I Access tilknyttes en datatype til hvert enkelt felt, men du kan angive en anden datatype ved at vælge en på denne liste.

 • Indekseret Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette et indeks for feltet i Access. Med et indekst går det hurtigere at læse dataene, men det går langsommere at opdatere dem. Opret et indeks, hvis du forventer, at dataene vil blive læst mere, end de vil blive ændret.

 • Importér ikke feltet Markér dette afkrydsningsfelt for ikke at medtage feltet i importen.

 • På det næste skærmbillede, tilbud om at oprette et felt til brug i den primære nøgle, kan du vælge et felt til brug, eller ikke oprette en primær nøgle. En primær nøgle gør det nemmere at oprette relationer mellem tabeller, og også indeholder et indeks, hvilket gør det hurtigere du læser data, og opdatering af data langsommere. Alle værdier i et primært nøglefelt skal være entydig.

  • Hvis du ikke vil vælge et felt, som kan bruges som den primære nøgle i Access, og du ikke er sikker på, om du vil oprette relationer ved hjælp af den importerede tabel, skal du klikke på Lad Access tilføje en primær nøgle.

  • Hvis du vil bruge et af de felter, som du importerer, som den primære nøgle, skal du klikke på Vælg selv en primær nøgle og derefter vælge feltet på listen.

  • Hvis du er sikker på, at du ikke vil oprette relationer ved hjælp af den importerede tabel, skal du klikke på Ingen primær nøgle.

 • I det sidste skærmbillede skal du angive et navn på den importerede tabel (eller acceptere standardnavnet) ved at skrive i feltet Importér til.

Toppen af siden

Eksportere data til en tekstfil og derefter importere den i Outlook

Trin 1: Eksportér Access-kontaktoplysninger som en tekstfil

 1. Højreklik på den tabel eller forespørgsel, som indeholder de kontaktoplysninger, du vil eksportere, i navigationsruden i Access, peg på Eksportér, og klik derefter på Tekstfil.

 2. Notér det filnavn og den placering, som foreslås i Access i dialogboksen Eksportér til tekstfil. Klik på OK for at acceptere standardværdierne, eller klik på Gennemse for at vælge en anden filplacering, og klik derefter på OK. Markér ikke nogen af afkrydsningsfelterne under Angiv eksportindstillinger.

 3. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Afgrænset er markeret i dialogboksen Guiden Teksteksport, og klik derefter på Næste.

 4. På den næste side i guiden skal du vælge afgrænseren Tab og derefter markere afkrydsningsfeltet Medtag feltnavn i første række.

 5. Klik på Udfør på den næste side i guiden.

 6. Klik på Luk uden at gemme eksporttrinnene, og afslut derefter Access.

I den næste procedure er tekstfilen importeret til Outlook. Inden du fortsætter, vælge, hvilken Outlook-mappe, du vil importere kontakter til. Mange Outlook-brugere har kun én mappe med kontaktpersoner. Hvis du vil importere kontakter til en ny Outlook-mappe, skal du oprette mappen inden du begynder denne procedure. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter en Outlook-mappe, Opret en mappe.

Trin 2: Importér tekstfilen til Outlook

 1. Klik på fanen Filer i Outlook 2010.

 2. Klik på Åbn, og klik derefter på Importer.

 3. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil i dialogboksen Guiden Import og eksport, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg Tabulatorseparerede værdier (Windows), og klik derefter på Næste.

 5. I dialogboksen Importer en fil, klik på Gennemse, klik på den .txt-fil, du oprettede i den foregående procedure og klik derefter på OK.

 6. Hvis destinationsmappen i Outlook allerede indeholder kontakter, kan nogle af de kontakter, du importerer, være dubletter. Vælg, hvordan dubletter skal håndteres, under Indstillinger.

  • Hvis de kontakter, du importerer, er mere komplette eller opdaterede end kontakterne i Outlook-mappen, skal du klikke på Erstat dubletter med de importerede elementer.

  • Hvis du ikke er sikker på, hvilke kontakter der er de mest fuldstændige eller opdaterede, og du vil importere alle kontakterne i tekstfilen, uanset om de er dubletter, skal du klikke på Tillad oprettelse af dubletter. Efter importen kan du gennemse kontakterne i Outlook og slette dem, du ikke vil beholde.

  • Hvis du mener, at kontakterne i Outlook er de mest fuldstændige og opdaterede, skal du klikke på Importér ikke dubletter.

 7. Klik på Næste.

 8. Klik på den mappe med kontakter på mappelisten, som du vil importere kontaktoplysninger til, og klik derefter på Næste.

 9. Hvis du vil gennemse eller ændre, hvordan kontaktoplysningerne gemmes i Outlook-mappen, skal du klikke på Forbind brugerdefinerede felter. Dette er et valgfrit, men anbefalet trin, hvis du vil være sikker på, at de data, du importerer, tilknyttes de korrekte felter i Outlook.

  Hvis knappen Forbind brugerdefinerede felter ikke er tilgængelig, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for importhandlingen under Følgende handlinger vil blive udført.

  Du kan finde flere oplysninger om tilknytning af brugerdefinerede felter i det følgende afsnit.

 10. Klik på Udfør.

Yderligere hjælp med tilknytning af brugerdefinerede felter

 1. Gennemse standardtilknytningen på listen Til til højre i dialogboksen Forbind brugerdefinerede felter.

  Hvis du vil have vist ekstra felter på listen til, skal du klikke på plustegnet (+) ud for feltet. For at få vist felterne Fornavn og efternavn, skal du klikke på plustegnet (+) ud for navn.

 2. Hvis feltilknytningen ser korrekt ud, skal du klikke på Annuller for at gå tilbage til guiden Importér en fil. Hvis den ikke ser korrekt ud, skal du ændre tilknytningen ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil knytte et felt i tekstfilen til et felt i destinationsmappen i Outlook, skal du trække det fra listen til venstre (Fra) til det relevante felt på listen til højre (Til).

  • Hvis du vil fjerne et felt fra tilknytningen, skal du trække det fra listen til højre (Til) til listen til venstre (Fra).

  • Hvis du vil fjerne alle tilknytninger, skal du klikke på Fjern forbindelser.

  • Hvis du vil nulstille de oprindelige tilknytninger, skal du klikke på Benyt standard.

  • Hvis du vil se flere poster på listen Fra, skal du klikke på Forrige eller Næste.

 3. Klik på OK, når du er færdig med at tilknytte felter.

Toppen af siden

Andre muligheder

Dataindsamling via e-mail:

Databaseskabeloner:

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×