Dele Excel 2007-regneark og KPI'er vha. instrumentbrætter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge en instrumentbrætside, hvis du vil have vist et snapshot af data fra dit Microsoft Office Excel 2007-regneark ved at få det vist i en Microsoft Office Excel Web Access-webdel på et Microsoft Office SharePoint Server 2007-websted. Der kan også vises KPI'er (Key Performance Indicators) på instrumentbrættet, som registrerer, om din organisationen gør fremskridt og nærmer sig det angivne mål. På webstedet Rapportcenter finder du værktøjer, som du kan bruge til at oprette, gemme og administrere rapporter og instrumentbrætsider.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om dashboards og Rapportcenter

Forberede dig på at tilføje elementer til et dashboard

Oprette en ny dashboardside

Dele et Office Excel 2007-regneark på en dashboardside

Føje en KPI til en dashboardside

Publicer dashboardsiden

Lære mere om instrumentbrætter og rapportcenteret

Du kan bruge et instrumentbræt, hvis du vil videreformidle status og sætte gang i aktiviteter. Et Office SharePoint Server 2007-instrumentbræt er en websideskabelon, der giver dig mulighed for at samle og få vist oplysninger fra flere forskellige kilder som rapporter, diagrammer og KPI'er.

Du kan oprette din egen instrumentbrætside ved at bruge forskellige webdele. Det er dog hurtigst at oprette et instrumentbræt ved at bruge den instrumentbrætsideskabelon, der findes i rapportcenteret. Når du har oprettet siden, kan du tilføje eller slette elementer og ændre sidens udseende.

Selvom der kan oprettes instrumentbrætsider på alle websteder, er webstedet Rapportcenter optimeret til administration og visning af rapporter og KPI'er. Det kan fungere som centralt sted, hvor en arbejdsgruppe, en afdeling eller en hel organisation kan gemme, finde og redigere rapporter.

Forudsat, at de har de nødvendige tilladelser, kan alle oprette et rapportcenterwebsted fra et hvilket som helst websted på øverste niveau i en organisation. Hvis du derudover har fået tilladelse til at føje et bibliotek til et websted, kan du oprette et rapportbibliotek, hvor du nemt kan oprette og gemme rapporter og instrumentbrætter og dele dem med andre. Du kan f.eks. oprette et rapportbibliotek fra en arbejdsgruppes websted.

Som standard vil der være links på rapportcenterets startside til eksempler på en instrumentbrætside, data og KPI'er. Du kan gennemse disse oplysninger, før du opretter dit eget instrumentbræt. Rapportcenteret er forudkonfigureret med følgende funktioner:

 • Overordnede og underordnede versioner spores og registreres, så du kan få vist ændringer eller vende tilbage til tidligere versioner af rapporter og sider.

 • Sikkerhed for kladdeelementer er aktiveret, så det kun er brugere med tilladelse til at redigere rapporter, der kan se underordnede versioner.

 • Den grundlæggende konfiguration af KPI'er er udført. Det gør det lettere at få vist KPI'er på en instrumentbrætside, fordi KPI-listen oprettes automatisk, hvorefter den kædes sammen med instrumentbrætsiden, og KPI-webdelen føjes til siden.

Hvis du vil have adgang til rapportcenteret, skal du klikke på fanen Rapporter fra webstedet på øverste niveau, hvis du bruger standardnavigation. Hvis du vil se alle instrumentbrætter i rapportcenteret, skal du klikke på Instrumentbrætter i Hurtig start. Vælg derefter Instrumentbrætter i menuen Vis.

Kommandoen Instrumentbrætter i menuen Vis

Alle, der har tilladelse til at få vist en instrumentbrætside, kan se den eller oprette en kæde til den fra et andet websted.

Toppen af siden

Gøre klar til at føje elementer til et instrumentbræt

Hvis du vil bruge Microsoft Office Excel Web Access, skal du bruge versionen af Excel 2007, der følger med Microsoft Office Professional Plus 2007 eller Microsoft Office Enterprise 2007. Desuden skal den server, der kører Office SharePoint Server 2007 have Excel Services er aktiveret.

Hvis du vil have vist en Office Excel 2007 projektmappe på et dashboard, projektmappen skal gemmes i et dokumentbibliotek på et SharePoint-websted og det bibliotek, der indeholder projektmappen, skal være defineret som en pålidelig placering for Excel Services. Hvis du vil gemme en projektmappe i et dokumentbibliotek, du skal have tilladelse til at bidrage til det websted, der er biblioteket på.

Du kan også få vist en projektmappe, som du selv eller en anden allerede har gemt i et bibliotek. Men det kræver, at du har tilladelse til at få vist projektmappen.

Hvis du vil indsætte en KPI på instrumentbrættet, skal du have tilladelse til enten at oprette en ny KPI-liste eller at få adgang til en eksisterende. Som udgangspunkt kan medlemmer af gruppen på SharePoint-webstedet redigere sider, men ikke oprette KPI-lister. Hvis du vil oprette en KPI-liste, skal du have tilladelsen Administrer lister. Medlemmer af SharePoint-gruppen Ejere af webstedet har denne tilladelse som standard.

De tilladelser og websteder, der er tillid til, angives normalt af webstedets administrator.

Når du opretter instrumentbrættet, kan du vælge, hvor mange rapporter og KPI'er der skal være på instrumentbrættet, og hvor de vises på siden. Når siden er oprettet, kan du tilpasse den ved at indsætte og fjerne webdele, ændre layoutet og oprette forbindelse til og filtrere webdele.

Toppen af siden

Oprette en ny instrumentbrætside

Du kan oprette en instrumentbrætside fra en hvilken som helst placering på et SharePoint-websted ved at bruge en kombination af webdele. Hvis du bruger skabelonen til instrumentbrætsiden i rapportcenteret, kan du let oprette en side. Webdele indsættes automatisk, og der oprettes kæder til KPI-lister. Selvom du kan oprette instrumentbrætsider på andre websteder end rapportcenteret, beskriver fremgangsmåden nedenfor, hvordan du opretter en side med udgangspunkt i rapportcenteret.

 1. Klik på Instrumentbrætter på Hurtig start i rapportcenteret.

 2. Klik på Instrumentbrætside i menuen Ny.

  Kommandoen Instrumentbrætside

 3. Skriv et filnavn til instrumentbrættet i boksen Filnavn. Filnavnet indgår som en del af sidens URL-adresse og vises i overskrifter og links overalt på webstedet.

 4. Skriv sidens navn i boksen Sidetitel. Denne titel vises i overskrifter og navigationslinks overalt på webstedet.

 5. Du kan vælge at skrive en beskrivelse af siden i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen vises i en kolonne på bibliotekslisten.

 6. I boksen Dokumentbibliotek skal du vælge det bibliotek, som du vil gemme siden i.

 7. Vælg den mappe, som siden skal gemmes i, i boksen Mappe.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Vil du føje et hyperlink til den aktuelle navigationslinje?:

  • Hvis du ikke vil have, at der skal vises et link til siden på Hurtig start, skal du vælge Nej. Du kan komme til siden ved at gå til det dokumentbibliotek, hvor den er gemt, eller ved at bruge sidens URL-adresse.

  • Hvis du vil tilføje et link på Hurtig start, skal du vælge Ja og derefter vælge en af mulighederne på listen. Linket vises under den valgte sektion på Hurtig Start.

 9. Vælg en indstilling for antallet af Microsoft Office Excel Web Access webdele og Key Performance Indicators, du vil, og hvordan du vil have dem arrangeres på siden, i feltet Layout.

 10. Vælg en af følgende indstillinger i sektionen KPI-indikatorer.

Indstilling

Beskrivelse

Opret automatisk en KPI-liste til mig

Opretter en KPI-liste og opretter et link til KPI-webdelen. Dette er den bedste løsning, hvis der ikke allerede er oprettet en KPI-liste.

Giv mig mulighed for at vælge en KPI-liste senere

Føjer KPI-webdelen til siden, men knytter ikke en KPI-liste til webdelen. Vælg denne indstilling, hvis du allerede har en KPI-liste, som skal bruges i webdelen.

Tilføj ikke en KPI-liste til instrumentbrættet

Opretter instrumentbrættet uden en KPI-liste som webdel. Vælg denne indstilling, hvis du ved, at du ikke vil have vist en KPI. Hvis du skifter mening, kan du tilføje en på et senere tidspunkt ved at redigere siden og tilføje en KPI-webdel.

Toppen af siden

Dele et Office Excel 2007-regneark på en instrumentbrætside

Hvis du vil dele et Office Excel 2007 regneark på en dashboardside, projektmappen først har gemt i et SharePoint-bibliotek og lægges derefter til Microsoft Office Excel Web Access webdel.

Bemærk: Hvis du vil bruge Microsoft Office Excel Web Access, skal du bruge versionen af Excel 2007, der følger med Microsoft Office Professional Plus 2007 eller Office Enterprise 2007. Desuden skal den server, der kører Office SharePoint Server 2007 have Excel Services er aktiveret.

Gemme en projektmappe på et SharePoint-websted

Hvis den projektmappe, som du vil bruge ikke allerede er i et SharePoint-bibliotek, skal du publicere den ved hjælp af Excel Services. Publicere projektmappen ved hjælp af Excel Services er et bedre valg end uploade det ved hjælp af menuen Overfør på SharePoint-webstedet. Når du bruger Excel Services til at publicere projektmappen, kan du angive delene af projektmappen (som individuelle regneark, navngivne områder eller diagrammer), du vil have vist i Microsoft Office Excel Web Access Excel Services. Ved at vise kun bestemte dele af projektmappen og ved hjælp af Office SharePoint Server 2007 tilladelser til at beskytte projektmappen mod uautoriseret adgang, kan du holde data i projektmappen fortrolige samtidig med godkendte brugere til at opdatere, genberegne og interagere med de viste data.

Du kan også definere parametre. En parameter er en enkelt celle, du navngiver, før du udgiver regnearket. Du kan få vist cellen ved hjælp af Microsoft Office Excel Web Access webdel. Brugere kan derefter angive værdier i cellen og genberegne projektmappen for at analysere dataene.

Bemærk: Ikke alle funktioner i Microsoft Office Excel understøttes af Excel Services. Flere oplysninger om funktioner, der ikke understøttes, finder du ved at følge linkene i afsnittet Se også.

I eksemplet i fremgangsmåden nedenfor udgives en projektmappe til biblioteket Rapporter på rapportcenterwebstedet. Men hvis du har tilladelse til at bidrage, kan du udgive på et hvilket som helst SharePoint-websted.

 1. Åbn den projektmappe, som du vil udgive ved at bruge Excel Services. Hvis du har i sinde at definere parametre, skal du navngive hver af de celler, som brugerne skal kunne angive værdier i.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Udgiv, og klik Excel Services under fordel dokumentet til andre personer.

 3. Skriv stien til serveren og filnavnet i boksen Filnavn. Hvis du f.eks. vil gemme filen Test.xlsx i biblioteket Rapporter på rapportcenterwebstedet på webstedet Contoso, som er øverste niveau, skal du skrive: http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx.

  Vigtigt: Hvis du kopierer og indsætter URL-adressen til det SharePoint-bibliotek, der er destinationen, direkte i boksen til filnavnet, skal du fjerne de ekstra tegn, der forhindrer, at du kan kopiere en fil til destinationsbiblioteket. I dette eksempel er de ekstra tegn i URL-adressen Forms/current.aspx.

 4. Klik på Indstillinger for Excel Services, og vælg derefter de indstillinger, der skal bruges, når projektmappen eller en del af projektmappen vises i Excel Services.

 5. Du kan kontrollere, at de områder af projektmappen, der skal kunne ses, vises korrekt i browseren, ved at markere afkrydsningsfeltet Åbn i Excel Services.

 6. Klik på OK, og klik derefter på Gem.

 7. Vælg Rapport på listen Dokumenttype i dialogboksen Vælg dokumenttype.

 8. Klik på OK.

 9. Opdater SharePoint-webstedet, så du kan se det dokument, du netop har overført.

Få vist regnearket på instrumentbrættet

 1. Klik på Webstedshandlinger Knapflade , på dashboardsiden, der hvor du vil tilføje regnearket, og klik derefter på Rediger side.

 2. I Microsoft Office Excel Web Access webdelen, hvor du vil tilføje regnearket, skal du klikke på webdelen Rediger menuen Webdelsmenu , og vælg derefter Rediger delt webdel.

 3. Klik på Vælg et Link Knappen Generator i værktøjsruden Microsoft Office Excel Web Access under projektmappe, og derefter bruge dialogboksen Vælg et Link for at finde projektmappen.

 4. Hvis du kun vil have vist en del af et regneark, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

Indstilling

Beskrivelse

Navngivet element

Klik på Knappen Generator , og skriv navnet på et område af celler, som du angav i regnearket i feltet Tekstelement. Webdelen viser kun dette område.

Rækker

Angiv, hvor mange rækker i regnearket eller det navngivne område der skal vises. Hvis du f.eks. angiver 5, vises de første fem rækker i regnearket eller det navngivne område.

Kolonner

Angiv, hvor mange kolonner i regnearket eller det navngivne område der skal vises. Hvis du f.eks. angiver 5, vises de første fem kolonner i regnearket eller det navngivne område.

Du kan finde links til flere oplysninger om brug af Microsoft Office Excel Web Access webdel i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Føje en KPI til en instrumentbrætside

En KPI er en visuel ledetråd, der angiver, hvordan en proces skrider frem mod et mål.

Du kan føje en KPI til en instrumentbrætside på flere måder alt efter, om du foretrækker, at instrumentbrætskabelonen opretter KPI-listen automatisk, eller om du vil vælge en eksisterende KPI-liste.

Vælg en af følgende to fremgangsmåder afhængigt af den indstilling, du har valgt i instrumentbrætskabelonen.

Tilføje en ny KPI ved at bruge en KPI-liste, der er oprettet automatisk

Når du vælger den indstilling i instrumentbrætskabelonen, der opretter en KPI-liste automatisk, kan du spare flere af de trin, som du ellers er nødt til at udføre, hvis du selv vil føje en KPI-webdel til en tom webdelsside. Når du bruger instrumentbrætskabelonen, oprettes KPI-listen og knyttes til siden helt automatisk. Også webdelen føjes automatisk til siden.

Det næste trin er at vælge den type KPI, du vil have, og føje den til KPI-listen. Det kan du gøre fra KPI-webdelen på instrumentbrætsiden.

 1. På værktøjslinjen KPI-webdel skal du klikke på pilen ud for Ny.

 2. Vælg en af følgende KPI-typer afhængigt af, hvor dataene til KPI'en findes.

Vælg denne indstilling

Når kildedata er

Indikator, der bruger data på SharePoint-liste

En SharePoint-liste, der indeholder elementer, som du vil bruge som udgangspunkt, når du opretter en samlet værdi som en sum, et minimum eller et maksimum. Inden du opretter KPI'en, skal du sikre dig, at SharePoint-listen allerede findes i den visning, du vil bruge. De relevante kolonner skal være vist, før KPI'en kan fungere.

Indikator, der bruger data i Excel-projektmappe

En Excel-projektmappe, hvori der beregnes KPI.

Indikator, der bruger data i SQL Server 2005 Analysis Services

En SQL Server 2005 Analysis Services-kube.

Indikator, der bruger oplysninger, som er angivet manuelt

Oplysninger, der ikke findes i et system, og som derfor angives manuelt.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Ny indikator afhængigt af den type KPI, du har valgt i trin 2.

Til denne KPI

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

Indikator, der bruger data på en SharePoint-liste

 1. Skriv et navn til indikatoren i boksen Navn og evt. en beskrivelse af den i boksen Beskrivelse.

 2. Skriv en kommentar i boksen Kommentarer, der kan gøre det lettere for de brugere, der får vist KPI'en, at forstå, hvad den repræsenterer.

 3. Angiv URL-adressen til listen eller biblioteket i boksen URL-adresse for liste under SharePoint-liste og visning.

  Bemærk: 

  • Hvis du ikke kender URL-adressen til Microsoft Office-dataforbindelsesfilen (.odc), skal du klikke på Gennemse for at åbne dialogboksen Vælg et hyperlink, så du kan søge efter .odc-filen.

  • SharePoint-listen eller -biblioteket skal indgå i den samme gruppe af grupper af websteder.

 4. Vælg den visning i Vis, der indeholder de elementer, du vil bruge i KPI'en.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder til beregning af målet for KPI'en under Værdiberegning:

  • Antal listeelementer      Det totale antal elementer på listen.

  • Procentdel af listeelementer, hvor      En beregning, der sammenligner værdien af en indholdstype i op til fem kolonner på listen.

  • Beregning vha. alle listeelementer i visningen      En beregning af værdien for I alt, Gennemsnit, Maksimum eller Minimum i en numerisk kolonne på listen.

   Bemærk: Indstillingen Beregning vha. alle listeelementer i visningen kan kun benyttes, hvis listen indeholder et numerisk felt.

Indikator, der bruger data i Excel-projektmappe

 1. Skriv et navn til indikatoren i boksen Navn og evt. en beskrivelse af den i boksen Beskrivelse.

 2. Skriv en kommentar i boksen Kommentarer, der kan gøre det lettere for de brugere, der får vist KPI'en, at forstå, hvad den repræsenterer.

 3. Angiv projektmappens placering i boksen Projektmappens URL-adresse.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du ikke kender URL-Adressen på projektmappen, skal du klikke på Gennemse Knapflade for at åbne dialogboksen Vælg et Link, og derefter gå til filen.

  • URL-adressen skal være relativ med udgangspunkt i det aktuelle websted.

 4. Skriv projektmappenummeret efterfulgt af et udråbstegn og derefter celleadressen for placeringen i regnearket for KPI-Indikatoren i Celleadresse for indikator værdi. Hvis indikatoren er i celle D15 regnearket 1, Skriv Ark1! D15. Ellers skal bruge et navngivet område.

Indikator, der bruger data i SQL Server 2005 Analysis Services

 1. Angiv den URL-adresse til .odc-filen i boksen Dataforbindelse.

  Bemærk: Hvis du ikke kender .odc-filens URL-adresse, kan du klikke på Gennemse for at åbne dialogboksen Vælg et hyperlink og derefter finde .odc-filen.

 2. Vælg den visningsmappe i Analyses Services-databasen, der indeholder KPI'en, i boksen Vis kun KPI'er fra visningsmappe.

 3. Vælg den ønskede KPI i boksen KPI-liste, f.eks. Samlet omsætning eller Gennemsnitlig fortjeneste.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Medtag underordnede indikatorer for at få vist alle underordnede indikatorer for den valgte KPI.

 5. Skriv et navn til indikatoren i boksen Navn og evt. en beskrivelse af den i boksen Beskrivelse.

 6. Skriv en kommentar i boksen Kommentarer, der kan gøre det lettere for de brugere, der får vist KPI'en, at forstå, hvad den repræsenterer.

Indikator, der bruger oplysninger, som er angivet manuelt

 1. Skriv et navn til indikatoren i boksen Navn og evt. en beskrivelse af den i boksen Beskrivelse.

 2. Skriv en kommentar i boksen Kommentarer, der kan gøre det lettere for de brugere, der får vist KPI'en, at forstå, hvad den repræsenterer.

 3. Skriv en numerisk værdi, der viser status indtil nu.

 1. Vælg højere eller lavere på listen Bedre værdier er i sektionen Statusikonregler for at angive, hvilke talområder der skal være grønne.

 2. Skriv værdierne for statusindikatorerne i boksene. Hvis du f.eks. vil spore en minimumprocent, som viser, hvor stor en del af en række opgaver der er fuldført, kan du indstille den grønne indikator til målværdien og advarselsværdien til at være én mindre end målværdien. Hvis du i så fald vil kunne se, hvornår minimumprocenten for fuldførte opgaver falder ned under 25 %, skal den grønne indikator være 25 og den gule indikator 24.

  Bemærk: Værdierne til Statusikonregler for en KPI af typen Indikator, der bruger data i SQL Server 2005 Analysis Services, er angivet på forhånd af databaseanalytikeren.

Tilføje en eksisterende KPI på instrumentbrætsiden

Når du opretter et instrumentbræt ved at bruge skabelonen, kan du vælge en eksisterende KPI på et senere tidspunkt. Denne indstilling placerer KPI-webdelen på instrumentbrætdelen, hvorefter du kan bruge værktøjsruden til webdelen, så du kan vælge den KPI-liste, der skal vises. Du skal have adgangstilladelse til KPI-listen for at kunne bruge den i webdelen.

 1. Klik på Åbn værktøjsruden i webdelen for at føje KPI-listen til webdelen.

 2. Klik på Gennemse Knapflade for at finde den KPI-liste, du vil have vist i boksen Indikator.

 3. Dobbeltklik på titlen til den KPI-liste, du vil bruge, i dialogboksen Vælg et hyperlink.

 4. Klik på OK for at lukke værktøjsruden.

Flere oplysninger om brug af KPI'er finder du ved at følge linkene i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Udgive instrumentbrætsiden

Som det er tilfældet med de fleste websider i Office SharePoint Server 2007, bruger instrumentbrætsider også ind- og udtjekningssystemet, hvilket sikrer, at siden kun kan redigeres af én person ad gangen. Desuden bruges en versionsfunktion, som gør det lettere at holde styr på de ændringer, der udføres på siden. Hvis et instrumentbræt skal kunne ses af andre, skal du udgive det. Det kan ske, at siden skal godkendes af en anden person, før den kan udgives.

I beskrivelsen nedenfor antages det, at du har tilladelse til at udgive instrumentbrætsiden, og at siden ikke skal godkendes først. Flere oplysninger om udgivelse af sider finder du ved at følge linkene i afsnittet Se også.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

Gemme siden uden at give andre tilladelse til at redigere den. Det giver dig mulighed for at vende tilbage til siden og redigere den på et senere tidspunkt, uden at du behøver dele din kladde med andre.

Klik på Side på værktøjslinjen til sideredigering, og vælg derefter Gem, og stop redigering.

Gemme siden og tillade, at andre kan redigere den. Denne indstilling er nyttig, hvis du arbejder sammen med andre, som skal kunne se og redigere en kladdeudgave af siden.

Klik på Tjek ind for at dele kladde på værktøjslinjen til sideredigering.

Udgive siden, så den kan ses af alle, der har tilladelse.

Klik på Udgiv på værktøjslinjen til sideredigering.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×