Dekorere dokumenter eller billeder med kanter

Dekorere dokumenter eller billeder med kanter

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Kanter kan tiltrække opmærksomhed og fremhæve forskellige dele af et dokument eller en mail. Du kan tilføje kanter på sider, tekst, tabeller og tabelceller, grafikobjekter og billeder.

Klik på en overskrift nedenfor for at få mere at vide

Du kan placere en kant rundt om kun én side, hvis siden er i starten af et dokument eller et afsnit. Hvis siden er midt i dokumentet, første indsætte et sektionsskift.

 1. Vælg Sidekanter på fanen Design.

  Knappen Sidekant

 2. Tilpas kanten i dialogboksen Kanter og skygge:

  1. Vælg den ønskede kanttypografi underIndstilling.

  2. Vælg den ønskede stregtype under Typografi.

  3. Vælg en kantfarve på listen Farve.

  4. Vælg den ønskede stregtykkelse på listen Bredde.

  5. Hvis du hellere vil have en clipartkant, skal du vælge en kantgrafik på listen Grafik.

   Indstillinger for sidekanter

 3. På listen Anvend på skal du vælge Denne sektion – Kun første side.

  Liste til valg af, hvilke sider kanten skal vises på

  Tip!: Denne indstilling virker også, hvis du føjer kanten til den første side i dokumentet.

 4. Klik på kanten, du vil slette, i indholdsruden.

  Eksempeltfelt til visning af sidekanter

  Tip!: Hvis du vil ændre det sted, kanten vises på siden, skal du vælge Indstillinger og tilpasse margenindstillingerne.

Hvis du har tilføjet en sidekant i dokumentet, kan du fjerne den ved at ændre indstillingen for sidekanter til Ingen.

 1. Vælg Sidekanter på fanen Design.

  Knappen Sidekant

 2. I dialogboksen Kanter og skygger skal du på listen Anvend på vælge den side (eller de sider), du vil fjerne kanten fra.

 3. Vælg Ingen under Indstilling.

  Dialogboksen Indstillinger for sidekanter

Ændre farven på en eksisterende side kant skal du gå til fanen Design på båndet, skal du klikke på Sidekanter og bruge kontrolelementet farve rullemenu til at vælge en anden farve. Klik på OK for at anvende ændringerne.

Du kan bruge galleriet Kanttypografier til at tilføje en kant i tabellen.

 1. Klik i tabellen, og klik derefter på Flyttehåndtag i tabel for at markere tabellen.

  En tabel, der viser tabellens flyttehåndtag.

  Bemærkninger!: 

  • Fanen Tabelværktøjsdesign vises.

  • Finde Tabelværktøjer

 2. I gruppen Kanter skal du vælge listen Kanttypografier og derefter vælge et kanttema.

  Typografier til tabelkanter

 3. På listen Kanter skal du vælge, hvor du vil tilføje kanter.

  Placering af tabelkant

  Tip!: Vælg Kantformatering for at ændre eller tilføje kanter til en del af tabellen, og klik derefter på de enkelte kanter i den tabel, du vil ændre eller tilføje. Word gælder den kanttypografi, du allerede har valgt, og du behøver ikke at markere tabellen først.

  Kommandoen Kantformatering

Når du tilføjer en tabel i et dokument, bliver den automatisk indsat med almindelige sorte kanter rundt om hele tabellen og hver enkelt celle i tabellen. Hvis du har føjet andre kanter til tabellen, kan du fjerne alle eller nogle af kanterne.

 1. Klik i tabellen, og så vises tabellens flyttehåndtag Flyttehåndtag i tabel i øverste venstre hjørne.

 2. Klik på Kanter på fanen Tabelværktøjer – Design.

  Knappen Kanter under Tabelværktøjer

 3. Klik på Ingen kant:

  Fjern kanter fra tekst

 1. Markér de celler, hvor du vil fjerne kanterne, ved at trække musen hen over cellerne.

 2. Vælg Kanter på fanen Tabelværktøjer – Design, og foretag dine valg.

  Placering af tabelkant

 1. Klik inde i tabellen.

 2. Klik på Tabelværktøjer > Design > Stregtype > Ingen kant. Markøren ændres til en pensel, som du kan trække langs de kanter, du vil slette.

  Stregtype for kant

Du kan tilføje kanter på billederne i dine dokumenter for at få dem til at skille sig ud og for at give dokumentet et mere elegant udseende. Det er op til dig, hvor almindelige eller smarte kanterne skal være.

Galleriet Billedtypografier byder på mange foruddefinerede typografier, som gør det nemt for dig at tilføje en speciel type kant med ét klik.

 1. Vælg det billede, som du vil føje en kant til.

 2. Vælg en typografi i galleriet Billedtypografier på fanen Billedværktøjer – Format.

  Tip!: 

  • Vælg Flere for at få vist flere typografier i galleriet.

  • Galleriet Billedtypografier

Tilpas billedets kant

Hvis du hellere vil tilpasse kanten efter din egen smag, kan du vælge kantfarve, bredde og stregtypografi.

 1. Klik på det billede, som du vil føje en brugerdefineret kant til.

 2. Vælg Billedkant på fanen Billedværktøjer – Format

  Kommandoen Billedkant under fanen Formatér under Billedværktøjer

 3. Vælg en farve.

  Indstillinger for billedkanter

 4. Vælg en af følgende:

  • Vælg en kantbredde på listen Tykkelse.

  • Vælg en stregtypografi på listen Stiplet.

Måden, hvorpå du fjerner kanter fra billeder, afhænger af, om det er en billedtypografi eller en brugerdefineret kant.

 1. Vælg det billede, du vil fjerne en kant fra.

 2. Gør et af følgende på fanen Billedværktøjer – Format:

  Placering af Billedværktøjer

  • Hvis kanten er en kontur, skal du vælge Ingen kontur på listen Billedkant.

  • Hvis kanten har en typografi, og du ved, hvilken typografi det er, skal du vælge den anvendte typografi på listen Billedeffekter og derefter vælge Ingen (typografi). Hvis du f.eks. vil fjerne en skygge, skal du klikke på Billedeffekter > Skygge > Ingen skygge.

  • Hvis du ikke er sikker på, hvilken typografi der er anvendt, kan du nulstille billedet, men nulstilling fjerner også eventuelle andre ændringer, du har foretaget. Vælg Nulstil i gruppen Juster.

   Kommandoen Nulstil billede

Fjern en brugerdefineret kant

 1. Vælg det billede, du vil fjerne en brugerdefineret kant fra.

 2. Vælg en Ingen kontur på listen Billedkant på fanen Billedværktøjer – Format.

  Fjern kontur fra et billede

Brug knappen Kanter til at føje en kant til tekst for at få den til at skille sig ud eller fremhæve den. Du kan føje kanter til enhver side af teksten eller alle sider for at oprette en kasse.

 1. Anbring markøren, eller markér den tekst, hvor du vil tilføje en kant.

 2. Vælg en kantindstilling på listen Kanter i gruppen Afsnit på fanen Hjem.

  Føje en kant til et stykke tekst

  Knap

  Navn

  Hvad gør den

  Knapflade

  Nederste kant

  Opretter en kant under afsnittet eller tabelcellen der, hvor markøren er placeret, eller under de valgte afsnit eller celler. Hvis du markerer en del af en tekst, der er mindre end et afsnit, oprettes der en kasse rundt om markeringen.

  Knapflade

  Øverste kant

  Det samme som Nederste kant, men gælder for den øverste.

  Knapflade

  Venstre kant

  Det samme som Nederste kant, men gælder for den venstre.

  Knapflade

  Højre kant

  Det samme som Nederste kant, men gælder for den højre.

  Knapflade

  Ingen kant

  Fjerner kanter fra markeringen.

  Knapflade

  Alle kanter

  Opretter en kasse rundt om hvert afsnit for den markerede tekst. Hvis der ikke er markeret tekst, oprettes der en kasse rundt om det afsnit, hvor markøren er placeret. Hvis du trykker på Enter, mens du skriver en tekst, og Alle kanter er markeret, vises der en ny kasse for det nye afsnit.

  Knapflade

  Ydre kanter

  Opretter en kasse rundt om den markerede tekst. Hvis der ikke er markeret tekst, oprettes der en kasse rundt om det afsnit, hvor markøren er placeret. Hvis du trykker på Enter, mens du skriver et afsnit, og Ydre kanter er markeret, udvides kassen, så den indeholder det nye afsnit.

  Knapflade

  Indvendige kanter

  Opretter kanter mellem de markerede afsnit. Hvis der ikke er markeret tekst, eller hvis der kun er markeret ét afsnit, sker der ingenting. Hvis du trykker på Enter, mens du skriver et afsnit, og Indvendige kanter er markeret, vises der en ny kant.

  Knapflade

  Indvendig vandret kant

  I forbindelse med almindelige afsnit sker der det samme som med Indvendige kanter. I forbindelse med en tabel tilføjes der kanter mellem rækker og ikke kolonner.

  Knapflade

  Indvendig lodret kant

  I forbindelse med en tabel tilføjes der kanter mellem kolonner og ikke rækker. I forbindelse med almindelige afsnit sker der ingenting.

  Knapflade

  Diagonalt nedadgående kant

  I en tabel tilføjes der en diagonal streg øverst fra venstre til nederst til højre i hver celle. I forbindelse med almindelige afsnit sker der ingenting.

  Knapflade

  Diagonalt opadgående kant

  I en tabel tilføjes der en diagonal streg nederst fra venstre til øverst til højre i hver celle. I forbindelse med almindelige afsnit sker der ingenting.

  Knapflade

  Vandret streg

  Indsætter en vandret streg som grafik under markørens aktuelle placering.

  Knapflade

  Tegn tabel

  Tegn en tabel med markøren.

  Knapflade

  Vis gitterlinjer

  Viser cellegrænser i tabeller, hvor der ikke er anvendt kanter.

  Knapflade

  Kanter og skygger

  Vælg formateringsindstillinger for kanter, f.eks. stregtykkelse, farve og typografi.

 1. Markér al tekst inden for kanten.

 2. Åbn listen Kanter i gruppen Afsnit på fanen Hjem.

  Føje en kant til et stykke tekst

 3. Vælg Ingen kant.

  Fjern kanter fra tekst

 1. Markér al tekst inden for kanten.

 2. Åbn listen Kanter i gruppen Afsnit på fanen Hjem.

  Føje en kant til et stykke tekst

 3. Klik på hver af de kanter, du vil fjerne, på listen med kanter.

Bemærk!:  Hvis kanten er omkring et enkelt ord, forsvinder hele kanten.

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan føje en kant til nogle eller alle sider af hver side i et dokument, til siderne i en sektion, kun til den første side eller til alle sider undtagen den første. Du kan tilføje sidekanter med mange stregtyper og -farver samt en række forskellige grafiske kanter.

Side med grafikkant

Du kan adskille en tekst fra resten af et dokument ved at indsætte kanter.

Tekst med kanter og skygge

Du kan føje kanter til en tabel eller en individuel tabelcelle.

Tabel med automatisk formatering

Du kan føje kanter til tegneobjekter og billeder. Kanten omkring et objekt kan ændres eller formateres på samme måde som en streg.

 1. Klik på Sidekanter i gruppen Sidebaggrund på fanen Sidelayout.

  Word 2010-fanen Sidekant i dialogboksen Kanter og skygge

  Sørg for, at du er på fanen Sidekant i dialogboksen Kanter og skygge.

 2. Klik på en af kantindstillingerne under Indstillinger.

  Bemærk!: Hvis du vil angive, at kanten vises på en bestemt side af en side, f.eks. øverst på siden, skal du klikke på Brugerdefineret under Indstilling. Under Eksempel skal du klikke på den ønskede placering, hvor kanten skal vises.

 3. Vælg kanttypografi, -farve og -bredde.

  Bemærk!: Hvis du vil angive en kunstnerisk kant, f.eks. træer, skal du vælge en indstilling i boksen Grafik.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil angive en bestemt side eller sektion, som kanten skal indsættes på, skal du klikke på den ønskede indstilling under Anvend på.

  • Hvis du vil angive kantens nøjagtige placering på siden, skal du klikke på Indstillinger og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Bemærk!: Du kan se sidekanterne i dokumentet på skærmen, hvis du har valgt visning af udskriftslayout.

 1. Klik på Sidekanter i gruppen Sidebaggrund på fanen Sidelayout.

  Knappen Sidekant i Word 2010

  Bemærkninger!: 

  • Sørg for, at du er på fanen Sidekant i dialogboksen Kanter og skygge.

  • Word 2010-fanen Sidekant i dialogboksen Kanter og skygge

 2. Skift de indstillinger, du vil, og klik derefter på OK.

Bemærk!: Du kan se sidekanterne i dokumentet på skærmen, hvis du har valgt visning af udskriftslayout.

 1. Klik på Sidekanter i gruppen Sidebaggrund under fanen Sidelayout.

  Word 2010-fanen Sidekant i dialogboksen Kanter og skygge

 2. Vælg Ingen under Indstilling på fanen Sidekant i dialogboksen Kanter og skygge.

Bemærk!: Hvis du kun vil fjerne kanten fra en del af dokumentet, f.eks. alle kanter med undtagelse af den øverste, skal du klikke på de kanter, der skal fjernes, i diagrammet under Eksempel.

 1. Marker det billede, den tabel eller den tekst, hvor kanten skal indsættes.

  Hvis du vil føje en kant til bestemte celler i en tabel, skal du markere cellerne, også markørerne for celleslut.

  Markere celler og markører for celleslut

  Bemærk!: Tryk på Ctrl+* for at slå Vis/skjul afsnitstegn til og få vist markører for cellers slutning.

 2. Klik på Sidekanter i gruppen Sidebaggrund på fanen Sidelayout.

  Knappen Sidekant i Word 2010

 3. Klik på fanen Kanter i dialogboksen Kanter og skygge, og vælg en af kantindstillingerne under Indstillinger.

  Dialogboksen Kanter og skygge i Word 2010

 4. Vælg kanttypografi, -farve og -bredde.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du kun vil placere kanter på bestemte sider af det markerede område, skal du klikke på Brugerdefineret under Indstilling. Under Eksempel skal du klikke på diagrammets sider eller klikke på knapperne for at indsætte og fjerne kanter.

  • Hvis du vil angive kantens nøjagtige placering i forhold til teksten, skal du klikke på Afsnit under Anvend på, klikke på Indstillinger og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil angive en celle eller en tabel, hvor du vil indsætte en kant, skal du klikke på den ønskede indstilling under Anvend på.

 1. Marker den tekst, det billede eller den tabel, hvor du vil ændre kanten.

  Hvis du vil ændre en kant på bestemte celler i en tabel, skal du markere cellerne, også markørerne for cellers slutning.

  Bemærk!: Tryk på Ctrl+* for at slå Vis/skjul afsnitstegn til og få vist markører for cellers slutning.

 2. Klik på Sidekanter i gruppen Sidebaggrund på fanen Sidelayout.

  Knappen Sidekant i Word 2010

 3. Klik på fanen Kanter, og tilpas de ønskede indstillinger.

 1. Marker den tekst, det billede eller den tabel, hvor du vil fjerne kanten.

  Hvis du vil fjerne en kant fra bestemte celler i en tabel, skal du markere cellerne, også markørerne for cellers slutning.

  Bemærk!: Tryk på Ctrl+* for at slå Vis/skjul afsnitstegn til og få vist markører for cellers slutning.

 2. Klik på Sidekanter i gruppen Sidebaggrund på fanen Sidelayout.

  billede af båndet i word

 3. Klik på fanen Kanter.

 4. Klik på Ingen under Indstilling.

Bemærk!:  Hvis du vil føje en kant til et tegneobjekt, skal du indsætte tegneobjektet på et lærred.

 1. Klik på listen Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

  Word 2010-indstilling for nyt lærred

 2. Højreklik på lærredet, og klik derefter på Formatér lærred i genvejsmenuen.

 3. Vælg farve, stregtypografi og stregtykkelse under Streg under fanen Farver og streger.

 4. Indsæt de ønskede tegneobjekter på lærredet.

 1. Højreklik på lærredet med den kant, du vil redigere, og klik derefter på Formater lærred i genvejsmenuen.

 2. Rediger farve, stregtypografi og stregtykkelse under Streg under fanen Farver og streger.

 1. Vælg objektet med en kant, du vil fjerne.

 2. Højreklik på lærredet, og klik derefter på Formatér lærred i genvejsmenuen.

 3. Gør et af følgende:

  • For Word 2010 skal du under Stregfarve vælge Ingen streg, og under Stregtype skal du fjerne alle valg.

  • For Word 2007 skal du klikke på Ingen farve under Streg på fanen Farver og streger.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×