Definere områder for søgninger

Slutbrugere vælger områder på områdelisten ud for boksen Søg for at fokusere en søgning på bestemte placeringer eller bestemt indhold. De kan vælge Alle websteder for at søge i alle tilgængelige placeringer og deres indhold eller begrænse søgningen til bestemte placeringer eller til indhold, der er markeret med bestemte egenskabsværdier. En forespørgsel på området Dette websted (hvis det er tilgængeligt) fokuserer f.eks. søgningen på det aktuelle websted og dets underordnede websteder.

Standardområder som Alle websteder er defineret som standard og er fælles for alle grupper af websteder til slutbrugere. En administrator af en gruppe af websteder kan kopiere et standardområde og redigere kopien. Desuden kan han eller hun tilføje flere områder, som kan bruges i gruppen af websteder. Administratoren af gruppen af websteder opretter visningsgrupper for områder og arrangerer områderne i grupperne, så webstedsejere kan anvende dem til at redigere forekomster af områdelisten på deres sider.

Bemærk: Som standard er områdevælgeren på siden Avanceret søgning skjult. Men en administrator med tilladelse til at redigere siden Avanceret søgning kan vælge at redigere webdelen Avanceret søgning, så den viser listen, og tildele en visningsgruppe for at udfylde den med områder.

Hvad vil du foretage dig?

Planlægge områder

Vise siden Vis områder

Definere eller redigere et område

Tilføje eller redigere områderegler

Slette et område eller områderegler

Konfigurere visningsgrupper for områder

Tildele en visningsgruppe til en områdeliste

Planlægge områder

En administrator definerer områder, så brugere kan fokusere deres søgninger på bestemte placeringer og bestemt indhold. Når du definerer et område, kan du kombinere placeringsregler med egenskabsregler for at begrænse søgninger efter behov. Et område kan f.eks. dirigere en forespørgsel til bestemte websteder eller til dokumenter, der er markeret med bestemte egenskabsværdier.

Bemærk: Egenskabsværdier er tilgængelige for søgninger ved hjælp af funktionen Administrerede egenskaber, som visse indholdsegenskaber er tilknyttet. En rulleliste over de administrerede egenskaber, der kan bruges i områder, vises under Egenskabsforespørgsel på siden Opret område og Rediger område. Se afsnittet Tilføje eller redigere områderegler herunder.

Toppen af siden

Vise siden Vis områder

Når du vil have adgang til siden Vis områder for at tilføje eller redigere områder og visningsgrupper for områder, skal du være administrator for gruppen af websteder.

 1. Log på webstedet Søgecenter som administrator af gruppen af websteder.

 2. Klik på menuen Webstedshandlinger, og vælg Indstillinger for websted.

 3. Klik på Søgeområder under Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted. Siden Vis områder vises.

 4. Hvis du vil definere et nyt område, skal du klikke på Nyt område og derefter følge fremgangsmåden i næste afsnit, Definere eller redigere et område.

  Hvis du vil redigere reglerne for et eksisterende område, skal du klikke på hyperlinket Tilføj regler, når det vises under Opdateringsstatus, og derefter følge fremgangsmåden i afsnittet Tilføje eller redigere områderegler senere.

  Hvis du vil definere en brugerdefineret visningsgruppe og arrangere områder i gruppen, skal du klikke på Ny visningsgruppe og derefter følge fremgangsmåden i afsnittet Konfigurere visningsgrupper for områder senere.

Toppen af siden

Definere eller redigere et område

Med områder er det muligt at fokusere søgninger på bestemte placeringer eller materialer. En administrator af en gruppe af websteder kan kopiere et standardområde og redigere kopien og kan også tilføje flere områder, som kan bruges i gruppen af websteder.

Når du føjer et brugerdefineret område til en gruppe af websteder, kan det være nyttigt at starte med at kopiere et standardområde, f.eks. Alle websteder, og derefter tilføje regler, der angiver placeringer, indholdstyper eller egenskabsværdier. Ved at kombinere og justere flere regler kan administratoren designe områder, der giver fokuserede søgninger, som er skræddersyet til behovene i bestemte arbejdsgrupper.

 1. Følg fremgangsmåden i afsnittet Vise siden Vis områder ovenfor.

 2. Klik på Nyt område for at vise siden Opret område.

  Du kan også klikke på navnet på et eksisterende område for at vise siden Områdeegenskaber og -regler. Klik derefter på Skift områdeindstillinger for at vise siden Rediger område.

 3. Skriv et ord, navn, akronym eller kort udtryk, der skal vises på listen Områder, i boksen Titel.

 4. Forklar formålet med området i boksen Beskrivelse. Det er en valgfri beskrivelse, der bruges som din reference, og den vises ikke for slutbrugerne.

 5. Vælg, hvor du vil vise området, under Visningsgrupper, f.eks. Rullelisten Søg.

 6. Vælg under Destinationsresultatside, om resultaterne fra søgninger i dette område skal vises på standardsiden med søgeresultater eller på en anden webside. Hvis du vil bruge en anden side med søgeresultater, skal du vælge Angiv en anden side til søgning i dette område og skrive webadressen (URL-adressen) til en anden eksisterende resultatside i boksen Destinationsresultatside (f.eks. http://websted/underordnet_websted/mappe/BrugerdefineretResultatside.aspx).

 7. Klik på OK for at gemme området og vende tilbage til siden Vis områder.

 8. Hvis du vil tilføje områderegler, skal du klikke på Tilføj regler ud for navnet på området og derefter følge fremgangsmåden i afsnittet Tilføje eller redigere områderegler herunder.

Toppen af siden

Tilføje eller redigere områderegler

 1. Følg fremgangsmåden i afsnittet Vise siden Vis områder ovenfor.

 2. Klik på hyperlinket Tilføj regler ud for navnet på et område under Opdateringsstatus. Siden Tilføj områderegel vises.

  Du kan også klikke på navnet på området for at vise siden Områdeegenskaber og -regler. Klik derefter på en eksisterende regel under Regler for at vise siden Rediger områderegel.

 3. Vælg en regeltype under Områderegeltype for den valgte side. Valgmulighederne er Webadresse, Egenskabsforespørgsel, Indholdskilde eller Alt indhold.

  • Hvis du vil medtage eller udelade en placering, skal du vælge Webadresse og skrive en placering i en af boksene. Hvis du vil anvende regler på flere placeringer, skal du definere separate regler for de enkelte placeringer.

   Hvis du skriver en sti i boksen Mappe, f.eks. http://websted/underordnet_websted/mappe, gælder reglen kun for elementer, der er placeret i den angivne mappe og dens undermapper.

   Hvis du skriver et værtsnavn i boksen Værtsnavn, gælder reglen for elementer, der er placeret hvor som helst på værten.

   Hvis du skriver et domænenavn i boksen Domæne eller underdomæne, f.eks. widgets.msn.com, gælder reglen for alle elementer, der er placeret i domænet.

  • Hvis du vil medtage eller udelade indhold, der er fundet ved at søge på en værdi, som er tildelt en administreret egenskab, skal du vælge Egenskabsforespørgsel. Vælg en egenskab, og angiv en værdi. Hvis du vil anvende regler på flere egenskaber eller værdier, skal du definere separate regler for de enkelte egenskabsindstillinger.

   Hvis du vil gøre yderligere administrerede egenskaber tilgængelige til brug i områder, skal du navigere til listen over administrerede egenskaber og vælge Tillad, at denne egenskab bruges i områder for de ønskede administrerede egenskaber. Hvis du vil navigere til listen over administrerede egenskaber, skal du gå til siden Administration af søgning og klikke på Metadataegenskaber under Forespørgsler og resultater.

  • Hvis du vil oprette et område, der indeholder alt, som er gennemsøgt af indholdskilden med navnet Lokale Office SharePoint Server-websteder, skal du vælge Indholdskilde under Områderegeltype og vælge Lokale Office SharePoint Server-websteder under Indholdskilde.

  • Hvis du vil anvende en regel på alt indhold fra alle websteder, der er medtaget i søgeindekset, skal du vælge Alt indhold.

 4. Vælg en Type for at vælge, hvordan denne regel kombineres med andre regler for at definere området. Vælg Medtag, hvis det er en "eller"-regel, Udelad, hvis det er en "og ikke"-regel, eller Kræv, hvis det er en "og"-regel.

 5. Klik derefter på OK for at anvende reglen.

  Bemærk: Søgeområder og deres regler kompileres efter en tidsplan, der automatisk justeres, baseret på hyppigheden af tidligere opdateringer. Administratoren af søgetjenesten kan også angive, at opdateringer af områder skal ske manuelt. Et nyt område vises ikke på en områdeliste for en søgeboks, før den er kompileret første gang.

Toppen af siden

Slette et område eller områderegler

Hvis du vil slette områder eller områderegler, skal du følge fremgangsmåden i afsnittet Vise siden Vis områder ovenfor. Benyt derefter følgende fremgangsmåde:

Slette et område

 1. Flyt markøren hen på navnet på området på siden Vis områder, udvid den menu, der vises, og vælg Slet.

 2. Klik på OK, når du bliver bedt om det.

Slette områderegler

 1. Flyt markøren hen på navnet på området på siden Vis områder, udvid den menu, der vises, og vælg Rediger egenskaber og regler. Siden Områdeegenskaber og -regler vises.

 2. Sådan slettes en individuel områderegel:

  1. Klik på navnet på reglen på siden Områdeegenskaber og -regler.

  2. Klik på Slet nederst på siden Rediger områderegel.

 3. Sådan slettes alle regler for et område:

  1. Find sektionen Regler på siden Områdeegenskaber og -regler.

  2. Klik på Slet alle regler.

Toppen af siden

Konfigurere visningsgrupper for områder

En administrator af en gruppe af websteder kan oprette en ny visningsgruppe for områder og arrangere områder i gruppen eller føje områder til eksisterende visningsgrupper.

Oprette eller redigere visningsgrupper for områder

Hvis en administrator af en samling af websteder vil give en webstedsejer mulighed for at ændre, hvilke områder der er tilgængelige på områdelisten ud for boksen Søg, kan han eller hun redigere eksisterende visningsgrupper eller oprette nye visningsgrupper og arrangere områder i grupperne. En webstedsejer kan derefter bruge denne nye visningsgruppe til at redigere områdelisten i forekomster af webdelen Søgeboks.

 1. Følg fremgangsmåden i afsnittet Vise siden Vis områder ovenfor.

 2. Klik på Ny visningsgruppe for at vise siden Opret visningsgruppe for område.

  Du kan også klikke på navnet på en brugerdefineret visningsgruppe for at vise siden Rediger visningsgruppe for område.

 3. Skriv en titel i boksen Titel på den valgte side, som kan hjælpe webstedsejere med at identificere visningsgruppen.

 4. Skriv en beskrivelse i boksen Beskrivelse, der forklarer det udvalg af områder, der findes i visningsgruppen, og hvor disse valgmuligheder kan være nyttige.

 5. Marker afkrydsningsfeltet ud for de områder, der skal medtages i visningsgruppen, under Områder.

 6. Brug listerne Placering fra toppen til at justere rækkefølgen af områder i visningsgruppen.

 7. Brug listen Standardområde til at vælge det område, der skal vælges, når områdelisten vises, og som der skal søges i, hvis brugeren ikke ændrer valget.

 8. Klik på OK for at afslutte oprettelsen af den nye visningsgruppe.

Medtage et område i visningsgrupper

Et område kan føjes til eksisterende visningsgrupper fra siden Rediger område.

 1. Følg fremgangsmåden i afsnittet Vise siden Vis områder ovenfor.

 2. Klik på navnet på et område, som du vil redigere egenskaber og regler for, under Rediger egenskaber og regler.

 3. Klik på Skift områdeindstillinger under Områdeindstillinger på siden Områdeegenskaber og -regler.

 4. Marker under Visningsgruppe de visningsgrupper, der skal medtages i området, og fjern markeringen for dem, der ikke skal medtages, på siden Rediger område.

 5. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Toppen af siden

Tildele en visningsgruppe til en områdeliste

 1. Log på webstedet Søgecenter med designerrettigheder eller derover.

  Bemærk: En administrator af en gruppe af websteder kan redigere et hvilket som helst websted i gruppen af websteder. En webstedsejer kan redigere alle sider på et enkelt websted.

 2. Klik på menuen Webstedshandlinger, og vælg Rediger side.

 3. Flyt markøren til webdelen Søgeboks, udvid menuen Rediger, og vælg Rediger delt webdel.

 4. Klik på plustegnet (+) i værktøjsruden Søgeboks for at udvide sektionen Diverse.

 5. Rul til boksen Visningsgruppe for område, skriv navnet på den visningsgruppe, der skal levere områderne til denne områdeliste, og klik derefter på Anvend.

 6. Foretag de øvrige ønskede ændringer, og klik derefter på OK for at lukke værktøjsruden.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×