Definere områder for søgninger

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis slutbrugerne vil fokusere en søgning på bestemte placeringer eller et bestemt indhold, skal de vælge områder på områdelisten ved siden af feltet Søg. De kan vælge Alle websteder for at søge i alle tilgængelige placeringer og det tilhørende indhold, eller de kan begrænse deres søgninger til visse placeringer eller til indhold, der er markeret med bestemte egenskabsværdier. Eksempelvis bruges en forespørgsel på området Dette websted (hvis det er tilgængeligt) til at fokusere søgningen på det aktuelle websted og dets underordnede websteder.

Standardområder som Alle websteder er defineret som standard og deles af alle slutbrugernes grupper af websteder. En administrator af en gruppe af websteder kan kopiere et standardområde og redigere kopien og kan også tilføje flere områder til brug i gruppen af websteder. Administratoren af gruppen af websteder opretter visningsgrupper for områder og arrangerer områderne i dem, så webstedsejerne kan anvende dem til at redigere forekomster af områdelisten på deres sider.

Bemærk: Som standard er områdevælgeren på siden Avanceret søgning skjult. Men en administrator med tilladelse til at redigere siden Avanceret søgning kan vælge at redigere webdelen Avanceret søgning, så den viser listen, og tildele en visningsgruppe for at udfylde den med områder.

Hvad vil du foretage dig??

Planlægge områder

Få vist siden Vis områder

Definere eller redigere et område

Tilføje eller redigere Områderegler

Slette et omfang eller Områderegler

Konfigurere omfang Visningsgrupper

Tildele en vist gruppe til en Områdeliste

Planlægge områder

En administrator definerer områder, så brugerne kan fokusere deres søgninger på bestemte placeringer og indhold. Når du definerer et område, kan du kombinere placeringsregler med egenskabsregler for at begrænse søgninger efter behov. Et område kan f.eks. bruges til at dirigere en forespørgsel til bestemte websteder eller til dokumenter, der er markeret med bestemte egenskabsværdier.

Bemærk: Egenskabsværdier er tilgængelige for søgninger ved hjælp af funktionen administrerede egenskaber, som er tilknyttet visse indhold egenskaber. En rulleliste over de administrerede egenskaber, der kan bruges i områder vises i sektionen Egenskabsforespørgsel på siden Opret omfang og siden Rediger område. I afsnittet senere Tilføj eller rediger Områderegler.

Toppen af siden

Få vist siden Vis områder

Hvis du vil have adgang til siden Vis områder for at tilføje eller redigere områder og visningsgrupper for områder, skal du have administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 1. Log på webstedet for søgecenteret med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på menuen Webstedshandlinger, og vælg Indstillinger for websted.

 3. Klik på Søgeområder i afsnittet Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted. Siden Vis områder vises.

 4. Klik på Ny omfang for at definere et nyt område, og følg derefter trinnene i næste afsnit, definere et omfang.

  Klik på linket Tilføj regler, når det vises under Opdateringsstatus for at redigere reglerne for et eksisterende område skal, og følg derefter trinnene i afsnittet senere Tilføj eller rediger Områderegler.

  Klik på Ny vise gruppe for at definere et brugerdefineret visningsgruppe og arrangere områder i modellen, og følg derefter trinnene i afsnittet senere Konfigurer omfang få vist grupperne.

Toppen af siden

Definere eller redigere et område

Områder gør det muligt at fokusere søgninger på bestemte placeringer eller bestemt materiale. En administrator med administratorrettigheder til en gruppe af websteder kan kopiere et standardområde og redigere kopien og kan også tilføje områder til brug i gruppen af websteder.

Når du føjer et brugerdefineret område til en gruppe af websteder, kan det være en god ide at starte med at kopiere et standardområde, f.eks. Alle websteder, og derefter tilføje regler, der angiver placeringer, indholdstyper eller egenskabsværdier. Ved at kombinere og tilpasse flere regler kan administratoren designe områder, der indeholder fokuserede søgninger, som er skræddersyet til bestemte arbejdsgruppers behov.

 1. Følg trinnene i den forrige sektion Vis siden Vis områder.

 2. Klik på Nyt område for at vise siden Opret område.

  Du kan også klikke på navnet på et eksisterende område for at vise siden Områdeegenskaber og -regler. Klik derefter på Skift områdeindstillinger for at vise siden Rediger område.

 3. Skriv et ord, navn, akronym eller kort udtryk, der skal vises på listen Områder, i boksen Titel.

 4. Forklar formålet med området i feltet Beskrivelse. Dette er en valgfri beskrivelse til din egen orientering, og den vises ikke til slutbrugerne.

 5. Vælg, hvor dette område skal vises, f.eks. i Rullelisten Søg, i afsnittet Visningsgrupper.

 6. Vælge, om at få vist resultaterne fra søgninger i dette område på siden med søgeresultater standard eller en anden webside, i sektionen Målsiden resultater. Vælg Angiv en anden side til søgning i dette område for at bruge en anden søgeresultatside skal, og skriv webadressen (URL) til en anden eksisterende resultatside i feltet målsiden resultater. (For eksempel, http://site/subsite/folder/CustomResultsPage.aspx).

 7. Klik på OK for at gemme området og vende tilbage til siden Vis områder.

 8. For at tilføje Områderegler, klik på Tilføj regler ud for navnet på området, og følg derefter trinnene i afsnittet nedenfor Tilføj eller rediger Områderegler.

Toppen af siden

Tilføje eller redigere områderegler

 1. Følg trinnene i den forrige sektion Vis siden Vis områder.

 2. Klik på hyperlinket Tilføj regler ud for navnet på et område under Opdateringsstatus. Siden Tilføj områderegel vises.

  Du kan også klikke på navnet på området for at vise siden Områdeegenskaber og -regler. Klik derefter på en eksisterende regel under Regler for at vise siden Rediger områderegel.

 3. Vælg en regeltype under Områderegeltype for den valgte side. Valgmulighederne er Webadresse, Egenskabsforespørgsel, Indholdskilde eller Alt indhold.

  • Vælg Webadresse, og skriv en placering i et af felterne for at medtage eller udelade en placering. Hvis du vil anvende regler på flere placeringer, skal du definere en separat regel for hver placering.

   Hvis du skriver en sti i feltet mappe (for eksempel http://site/subsite/folder), bliver reglen gælder kun for elementer, der findes i den mappe, der er angivet og dens undermapper.

   Hvis du skriver et værtsnavn i boksen Værtsnavn, gælder reglen for elementer, der er placeret hvor som helst på værten.

   Hvis du skriver et domænenavn i feltet domæne eller underdomæne (for eksempel widgets.msn.com), gælder reglen for alle elementer, der findes i det pågældende domæne.

  • Hvis du vil medtage eller udelade indhold, der er fundet ved at søge på en værdi, som er tildelt en administreret egenskab, skal du vælge Egenskabsforespørgsel. Vælg en egenskab, og angiv en værdi. Hvis du vil anvende regler på flere egenskaber eller værdier, skal du definere separate regler for de enkelte egenskabsindstillinger.

   Hvis du vil gøre yderligere administrerede egenskaber tilgængelige til brug i områder, skal du navigere til listen over administrerede egenskaber og vælge Tillad, at denne egenskab bruges i områder for de ønskede administrerede egenskaber. Hvis du vil navigere til listen over administrerede egenskaber, skal du gå til siden Administration af søgning og klikke på Metadataegenskaber under Forespørgsler og resultater.

  • Hvis du vil oprette et område, der indeholder alt det, der gennemsøges af indholdskilden med navnet Lokale Office SharePoint Server-websteder, skal du vælge Indholdskilde under Områderegeltype og vælge Lokale Office SharePoint Server-websteder under Indholdskilde.

  • Hvis du vil anvende en regel på alt indhold fra alle websteder, der medtages i søgeindekset, skal du vælge Alt indhold.

 4. Vælg en Type for at vælge, hvordan denne regel kombineres med andre regler for at definere området. Vælg Medtag, hvis det er en "eller"-regel, Udelad, hvis det er en "og ikke"-regel, eller Kræv, hvis det er en "og"-regel.

 5. Klik derefter på OK for at anvende reglen.

  Bemærk: Søgeområder og deres regler er kompileret på en plan, justeres automatisk ud fra hyppighed af tidligere opdateringer. Tjenesteadministratoren søgning kan også angive omfanget opdateringer skal udføres manuelt. Et nyt område vises ikke i en Søgefeltet Områdeliste indtil efter den første kompilering.

Toppen af siden

Slette et område eller områderegler

For at slette områder eller Områderegler, skal du følge trinnene i den forrige sektion Vis siden Vis områder. Gør derefter følgende:

Slette et område

 1. Flyt markøren hen på navnet på området på siden Vis områder, udvid den menu, der vises, og vælg Slet.

 2. Klik på OK, når du bliver bedt om det.

Slette områderegler

 1. Flyt markøren hen over navnet på et område på siden Vis områder, udvid den menu, der vises, og vælg Rediger egenskaber og regler. Siden Områdeegenskaber og -regler vises.

 2. Sådan slettes en individuel områderegel:

  1. Klik på navnet på reglen på siden Områdeegenskaber og -regler.

  2. Klik på Slet nederst på siden Rediger områderegel.

 3. Sådan slettes alle regler for et område:

  1. Find sektionen Regler på siden Områdeegenskaber og -regler.

  2. Klik på Slet alle regler.

Toppen af siden

Konfigurere visningsgrupper for områder

En administrator af en gruppe af websteder kan oprette en ny visningsgruppe for områder og arrangere områder i gruppen eller føje områder til eksisterende visningsgrupper.

Oprette eller redigere visningsgrupper for områder

Hvis du vil give en webstedsejer mulighed for at ændre de områder, der er tilgængelige fra områdelisten ud for et søgefelt, kan en administrator af en gruppe af websteder ændre eksisterende visningsgrupper eller oprette nye visningsgrupper og arrangere områder i dem. En webstedsejer kan derefter bruge denne nye visningsgruppe til at redigere områdelisten i forekomster af webdelen Søgefelt.

 1. Følg trinnene i den forrige sektion Vis siden Vis områder.

 2. Klik på Ny visningsgruppe for at vise siden Opret visningsgruppe for område.

  Du kan også klikke på navnet på en brugerdefineret visningsgruppe for at vise siden Rediger visningsgruppe for område.

 3. Skriv en titel i boksen Titel på den valgte side, som kan hjælpe webstedsejere med at identificere visningsgruppen.

 4. Skriv en Beskrivelse, der forklarer områderne i denne visningsgruppe, og hvor valgmulighederne kan være nyttige.

 5. Marker afkrydsningsfeltet ud for de områder, der skal medtages i visningsgruppen, under Områder.

 6. Brug listerne Placering fra toppen til at justere rækkefølgen af områder i visningsgruppen.

 7. På listen Standardområde skal du vælge det område, der skal vælges, når områdelisten vises, og som der skal søges i, hvis brugeren ikke vælger et andet område.

 8. Klik på OK for at afslutte oprettelsen af den nye visningsgruppe.

Medtage et område i visningsgrupper

Et område kan føjes til eksisterende visningsgrupper fra siden Rediger område.

 1. Følg trinnene i den forrige sektion Vis siden Vis områder.

 2. Klik på navnet på et område for at få vist siden Områdeegenskaber og -regler.

 3. Klik på Skift områdeindstillinger under Områdeindstillinger på siden Områdeegenskaber og -regler.

 4. Marker under Visningsgruppe de visningsgrupper, der skal medtages i området, og fjern markeringen for dem, der ikke skal medtages, på siden Rediger område.

 5. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Toppen af siden

Tildele en visningsgruppe til en områdeliste

 1. Log på webstedet for søgecenteret med tilladelsesniveauet Designer eller en højere tilladelse.

  Bemærk: En administrator af en gruppe af websteder kan redigere et hvilket som helst websted i gruppen af websteder. En webstedsejer kan redigere alle sider på et enkelt websted.

 2. Klik på menuen Webstedshandlinger, og vælg Rediger side.

 3. Flyt markøren til webdelen Søgeboks, udvid menuen Rediger, og vælg Rediger delt webdel.

 4. Klik på plustegnet (+) i værktøjsruden Søgeboks for at udvide sektionen Diverse.

 5. Rul til boksen Visningsgruppe for område, skriv navnet på den visningsgruppe, der skal levere områderne til denne områdeliste, og klik derefter på Anvend.

 6. Foretag de øvrige ønskede ændringer, og klik derefter på OK for at lukke værktøjsruden.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×