Definere områder for søgninger

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis de vil målrette en søgning til bestemte placeringer eller et bestemt indhold, skal slutbrugerne vælge områder på områdelisten ved siden af boksen Søg. De kan vælge Alle websteder for at søge alle tilgængelige placeringer, eller de kan vælge et andet område for at begrænse deres søgninger til visse placeringer eller til indhold, der er markeret med bestemte egenskabsværdier. For eksempel vil en forespørgsel på området Dette websted (hvis det er tilgængeligt) fokusere en søgning på det aktuelle websted og dets underordnede websteder.

Standardområder, f.eks. Alle websteder og Personer, defineres på niveauet for udbyderen af delte tjenester. Desuden kan en administrator med tilladelser til administration af delte tjenester definere brugerdefinerede områder. Alle områder, der er defineret på niveauet for udbyderen af delte tjenester, deles mellem alle grupper af websteder. En administrator af en gruppe af websteder kan kopiere et delt område, redigere kopien eller bruge den, som den er, og tilføje brugerdefinerede områder til brug i gruppen af websteder. Områder kan efter behov indeholde andre områder. Administratoren af en gruppe af websteder opretter også visningsgrupper for området og arrangerer områder i dem, så webstedsejere kan anvende dem til at ændre forekomster af områdelisten for boksen Søg på deres sider.

Bemærk!: Områdevælgeren på siden Avanceret søgning er som standard skjult. Men en administrator med tilladelse til at redigere siden Avanceret søgning kan redigere webdelen Avanceret søgning, så den viser listen over områder, og tildele en visningsgruppe til at udfylde listen med områder.

Hvad vil du foretage dig?

Planlægge områder

Få vist siden Vis områder

Definere eller redigere et område

Tilføje eller redigere Områderegler

Slette et omfang eller Områderegler

Konfigurere omfang Visningsgrupper

Tildele en vist gruppe til en Områdeliste

Planlægge områder

En administrator definerer områder, så brugerne kan fokusere deres søgninger på bestemte placeringer og indhold. Når du definerer et område, kan du kombinere placeringsregler med egenskabsregler for at begrænse søgninger efter behov. Et område kan f.eks. bruges til at dirigere en forespørgsel til bestemte websteder eller til dokumenter, der er markeret med bestemte egenskabsværdier.

Bemærk!: Du kan gøre egenskabsværdier tilgængelig for søgninger ved hjælp af funktionen administrerede egenskaber, som er tilknyttet visse indhold egenskaber. Der vises en liste over de administrerede egenskaber, der kan bruges i områder i sektionen Egenskabsforespørgsel på siden Opret omfang og siden Rediger område. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet senere Tilføj eller rediger Områderegler.

Toppen af siden

Få vist siden Vis områder

Hvis du vil have adgang til siden Vis områder for at tilføje eller ændre områder og visningsgrupper for område, skal du have administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på menuen Webstedshandlinger, vælg Indstillinger for websted, og vælg derefter Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Søg områder i afsnittet Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted. Siden Vis områder vises.

 4. Klik på Ny omfang for at definere et nyt område, og følg derefter trinnene i næste afsnit, definere et omfang.

  Klik på linket Tilføj regler for et område for at redigere reglerne for et eksisterende område, og derefter følge trinnene i afsnittet senere Tilføj eller rediger Områderegler.

  Klik på Ny vise gruppe for at definere et brugerdefineret visningsgruppe og arrangere områder i modellen, og følg derefter trinnene i afsnittet senere Konfigurer omfang få vist grupperne.

Toppen af siden

Definere eller redigere et område

Områder gør det muligt for søgninger at fokusere på bestemte placeringer eller materialer. En administrator med administratorrettigheder til en gruppe af websteder kan kopiere et delt område og redigere kopien og kan også tilføje brugerdefinerede områder til brug i gruppen af websteder.

Når du tilføjer et brugerdefineret område til en gruppe af websteder, kan det være nyttigt at starte ved at kopiere et eksisterende område, f.eks. Alle websteder, og derefter tilføje regler, der angiver placeringer, indholdstyper eller egenskabsværdier. Ved at kombinere og tilpasse flere regler, kan du designe områder for gruppen af websteder, der giver fokuserede søgninger, som er skræddersyet til behovene hos bestemte arbejdsgrupper.

 1. Følg trinnene i forrige afsnit vist siden Vis områder.

 2. Klik på siden Nyt område for at få vist siden Opret område.

  Eller klik på navnet på et eksisterende område for at få vist siden Områdeegenskaber og -regler. Klik derefter på Skift områdeindstillinger for at få vist siden Rediger område.

 3. Skriv et ord, et navn, et akronym eller et kort udtryk, der skal vises på listen i Områder, i boksen Titel.

 4. Forklar formålet med området i boksen Beskrivelse. Dette er en valgfri beskrivelse til orientering for dig og webstedsejere, og den vises ikke til slutbrugere.

 5. Vælg, hvor dette område skal vises, f.eks. i Rullelisten Søg, i afsnittet Vis grupper.

 6. Vælge, om at få vist resultaterne fra søgninger i dette område på siden med søgeresultater standard eller en anden webside, i sektionen målsiden resultater. Hvis du vil bruge en anden side med søgeresultater, Markér Angiv en anden side til søgning i dette område, og skriv webadressen på en anden eksisterende resultatside i feltet Target resultatside (for eksempel http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Klik på OK for at gemme området og vende tilbage til siden Vis områder.

  For at tilføje Områderegler, klik på Tilføj regler ud for navnet på området, og følg derefter trinnene i afsnittet nedenfor Tilføj eller rediger Områderegler.

Toppen af siden

Tilføje eller redigere områderegler

Områderegler definerer, hvilket indhold der er knyttet til området, ved at angive placeringer, egenskaber eller kilder til indhold, der enten er inkluderet i området eller udelades i området.

 1. Følg trinnene i forrige afsnit vist siden Vis områder.

 2. Klik på linket Tilføj regler ud for navnet på et område i kolonnen Opdateringsstatus. Siden Tilføj områderegel vises.

  Du kan også klikke på navnet på området for at vise siden Områdeegenskaber og -regler. Klik derefter på en eksisterende regel under Regler for at vise siden Rediger områderegel.

 3. Vælg en regeltype i afsnittet Områderegeltype på siden. Valgmulighederne er Webadresse, Egenskabsforespørgsel eller Alt indhold.

  • Vælg Webadresse, og indtast en placering i en af boksene for at medtage eller udelade et sted. (Hvis du vil anvende regler på flere steder, skal du definere en separat regel for hver placering).

   Hvis du skriver en sti i feltet mappe (for eksempel http://site/subsite/folder), bliver reglen gælder kun for elementer, der findes i den mappe, der er angivet og dens undermapper.

   Hvis du skriver et værtsnavn i boksen værtsnavn, gælder reglen for elementer, der er placeret et vilkårligt sted på værten.

   Hvis du skriver et domænenavn i boksen Domæne eller underdomæne, gælder reglen for alle emner, der findes i dette domæne.

  • Hvis du vil medtage eller udelade indhold, der er fundet ved søgning på en værdi, der er tildelt en administreret egenskab, skal du vælge Egenskabsforespørgsel. Vælg en egenskab, og skriv en værdi. (Hvis du vil anvende regler på flere egenskaber eller værdier, skal du definere en separat regel for hver egenskabsindstilling).

   Bemærk!: Administrerede egenskaber gøres tilgængelige til brug i områder af en administrator med administrationsrettigheder til delte tjenester.

  • Hvis du vil oprette et område, der indeholder alt, som gennemsøges af indholdskilden med navnet Lokale Office SharePoint Server-websteder, skal du vælge Indholdskilde under Områderegeltype og vælge Lokale Office SharePoint Server-websteder under Indholdskilde.

  • Hvis du vil anvende en regel på alt indhold fra alle websteder, der medtages i søgeindekset, skal du vælge Alt indhold.

 4. Vælg en Type for at vælge, hvordan denne regel kombineres med andre regler for at definere området. Vælg Medtag, hvis det er en "eller"-regel, Udelad, hvis det er en "og ikke"-regel, eller Kræv, hvis det er en "og"-regel.

 5. Klik på OK for at anvende reglen.

  Bemærk!: Søgeområder og deres regler samles efter en tidsplan, der er reguleret automatisk på grundlag af hyppigheden af tidligere opdateringer. Administratoren kan også indstille områdeopdateringer til at foregå manuelt. Et nyt område vises ikke på områdelisten for en søgeboks, før det er samlet første gang.

Toppen af siden

Slette et område eller områderegler

Følg trinnene i forrige afsnit for at slette områder eller Områderegler, vist siden Vis områder. Derefter skal du benytte følgende fremgangsmåde:

Slette et område

 1. Flyt markøren hen over navnet på området på siden Vis områder, udvid den menu, der vises, og vælg Slet.

 2. Klik på OK, når du bliver bedt om at bekræfte.

Slette områderegler

 1. Flyt markøren hen over navnet på et område på siden Vis områder, udvid den menu, der vises, og vælg Rediger egenskaber og regler. Siden Områdeegenskaber og -regler vises.

 2. Sådan slettes en individuel områderegel:

  1. Klik på navnet på reglen på siden Områdeegenskaber og -regler.

  2. Klik på Slet nederst på siden Rediger områderegel.

 3. Sådan slettes alle regler for et område:

  1. Klik på Slet alle regler i afsnittet Regler på siden Områdeegenskaber og -regler.

Toppen af siden

Konfigurere visningsgrupper for område

Visningsgrupper bruges til at tildele områder til søgebokse. For en bestemt gruppe af websteder kan en administrator med administratorrettigheder til en gruppe af websteder oprette en ny visningsgruppe for område og arrangere områder i den eller føje områder til eksisterende visningsgrupper. En webstedsejer kan derefter føje visningsgruppen til områdelisten for alle bokse af typen Søg på webstedet, så brugerne kan foretage mere målrettede søgninger.

Oprette eller redigere visningsgrupper for område

Hvis du vil give en webstedsejer mulighed for at ændre de områder, der er tilgængelige fra områdelisten ud for en boks af typen Søg, kan en administrator af en gruppe af websteder ændre eksisterende visningsgrupper eller oprette nye visningsgrupper og arrangere områder i dem.

 1. Følg trinnene i forrige afsnit vist siden Vis områder.

 2. Klik på Ny visningsgruppe for at få vist siden Opret visningsgruppe for område.

  Eller klik på navnet på en eksisterende visningsgruppe for at få vist siden Rediger visningsgruppe for område.

 3. På den valgte side skal du skrive en Titel, der kan hjælpe webstedsejere til at identificere visningsgruppen.

 4. Skriv en Beskrivelse, der forklarer områderne i denne visningsgruppe, og hvor disse valg kan være nyttige. Dette er en valgfri beskrivelse til orientering for dig og webstedsejere, og den vises ikke til slutbrugere.

 5. Marker afkrydsningsfeltet ud for de områder, der skal medtages i visningsgruppen, under Områder.

 6. Brug listerne Placering fra toppen til at justere rækkefølgen af områder i visningsgruppen.

 7. På listen Standardområde skal du vælge området eller områderne, der skal vises på listen, og som skal gennemses som standard, hvis brugeren ikke vælger et andet område.

 8. Klik på OK for at afslutte oprettelsen af den nye visningsgruppe.

Medtage et område i visningsgrupper

Et område kan føjes til eksisterende visningsgrupper fra siden Rediger område.

 1. Følg trinnene i forrige afsnit vist siden Vis områder.

 2. Klik på navnet på et område for at få vist siden Områdeegenskaber og -regler.

 3. Klik på Skift områdeindstillinger i afsnittet Områdeindstillinger på siden Områdeegenskaber og -regler.

 4. Vælg de visningsgrupper, der skal indeholde dette område, i afsnittet Visningsgruppe på siden Rediger område, og fjern markeringen i dem, der ikke skal indeholde området.

 5. Klik på OK for at gemme dine ændringer.

Toppen af siden

Tildele en visningsgruppe til en områdeliste

Føje en visningsgruppe til områdelisten for en søgeboks for at gøre området tilgængeligt for brugere af et websted.

 1. Log på startsiden på webstedet.

  Bemærk!: En administrator af en gruppe af websteder kan redigere et hvilket som helst websted i gruppen af websteder. En webstedsejer kan redigere alle sider på et enkelt websted.

 2. Åbn den side, der indeholder den områdeliste, du vil ændre. Udvid menuen Webstedshandlinger, og vælg Rediger side.

 3. Flytte markøren til webdelen, udvid menuen Rediger, og vælg Rediger delt webdel.

 4. Klik på plustegnet (+) i værktøjsruden Søgeboks for at udvide afsnittet Diverse.

 5. Rul til boksen Visningsgruppe for område, skriv navnet på den visningsgruppe, der indeholder områder til områdelisten, og klik derefter på Anvend.

 6. Klik på OK for at lukke værktøjsruden.

 7. Hvis din rolle giver dig mulighed for at gøre den nye visningsgruppe for område tilgængelig med det samme, skal du klikke på Udgiv. Klik på Tjek ind for at dele kladde, hvis du først vil gennemgå den ændrede webdel.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×