Definere og løse et problem ved hjælp af Problemløser

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Problemløser er en del af en pakke med kommandoer, der ofte kaldes hvad-nu-hvis-analyser funktioner. Med Problemløser, du kan finde den optimale (største eller mindste) værdi for en formel i én celle – kaldet målcellens – underlagt begrænsninger eller begrænsninger på værdierne i andre formel celler i et regneark. Problemløser fungerer med en gruppe af celler, kaldet beslutning variabler eller blot variable celler, i computing formlerne i mål cellerne. Problemløser tilpasser værdierne i de beslutningsvariable celler til at opfylde begrænsninger på betingelsesceller og giver det resultat, du vil bruge til målcellens.

Bemærk!    I tidligere versioner af Problemløser blev destinationscellen kaldt "målcellen", og variable celler blev kaldt "justerbare celler".

Denne artikel indeholder

Oversigt

Definere og løse et problem

Trinvise forsøgsløsninger i Problemløser

Ændre den måde, som Problemløser finder løsninger på

Gemme eller indlæse en problemmodel

Løsningsmetoder, der benyttes af Problemløser

Mere hjælp til brug af Problemløser

Oversigt

Med Problemløser kan du bestemme maksimum- og minimumværdien af én celle ved at ændre andre celler. Du kan f.eks. ændre beløbet for de budgetterede reklameudgifter og se, hvordan det påvirker det budgetterede overskud.

Eksempel på en beregning i Problemløser

I følgende eksempel påvirker størrelsen af reklameudgifterne antallet af solgte enheder og bestemmer indirekte indtægterne fra salg, de tilhørende udgifter og fortjenesten. Du kan bruge Problemløser til at ændre kvartalsbudgetterne for reklame (de beslutningsvariable celler B5:C5) op til betingelsen for et totalbudget på kr. 40.000 (celle F5), indtil den samlede fortjeneste (målcellen F7) når det højst mulige beløb. Værdierne i de variable celler anvendes til at beregne fortjeneste pr. kvartal, så de relateres til formlens målcelle F7, =SUM(K1 Fortjeneste:K2 Fortjeneste).

Før beregning i Problemløser

1. Variable celler

2. Betingelsescelle

3. Målcelle

Når du har kørt Problemløser, er de nye værdier som følger:

Efter beregning i Problemløser

Toppen af siden

Definere og løse et problem

 1. Klik på Problemløser i gruppen Analyse under fanen Data.

  Billede af Excel-båndet

  Hvis kommandoen Problemløser eller gruppen Analyse ikke er tilgængelig, skal du indlæse tilføjelsesprogrammet Problemløser.

  Sådan indlæses tilføjelsesprogrammet Problemløser

  1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilføjelsesprogrammer.

  2. Klik på Excel-tilføjelsesprogrammer i feltet Administrer, og klik derefter på .

  3. I feltet Tilgængelige tilføjelsesprogrammer skal du markere afkrydsningsfeltet tilføjelsesprogrammet Problemløser og derefter klikke på OK.

 2. Skriv en cellereference eller et navn til cellen til målsætning i feltet Angiv mål. Cellen til målsætning skal indeholde en formel.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis målcellens værdi skal være så stor som mulig, skal du klikke på Maks.

  2. Hvis målcellens værdi skal være så lille som mulig, skal du klikke på Min.

  3. Hvis målcellen skal have en bestemt værdi, skal du klikke på Værdi af, og skrive værdien i feltet.

 4. Skriv referencen til eller navnet på alle områder med beslutningsvariable celler i feltet Ved ændring af justerbare celler. Adskil referencerne med semikolon. De variable celler skal være direkte eller indirekte relateret til målcellen. Du kan angive op til 200 variable celler.

 5. Skriv eventuelle betingelser, der skal anvendes, i feltet Underlagt betingelserne, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Tilføj i dialogboksen Parametre til Problemløser.

  2. Skriv referencen til eller navnet på det celleområde, hvis værdi skal underlægges en betingelse, i feltet Cellereference.

  3. Klik på den relation ( <=, =, >=, hel, bin eller dif ), der skal være mellem den refererede celle og betingelsen.

   Hvis du klikker på hel, vises heltal i feltet Betingelser. Hvis du klikker på bin, vises binær i feltet Betingelser. Hvis du klikker på dif, vises alldifferent i feltet Betingelser.

  4. Hvis du vælger <=, = eller >= for relationen i feltet Betingelser, skal du skrive et tal, referencen til eller navnet på en celle eller en formel.

  5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik på Tilføj for at godkende betingelsen og tilføje en ny.

   • Klik på OK for at godkende betingelsen og vende tilbage til dialogboksen Problemløserparametre.

    Bemærk!    Du kan kun anvende relationerne hel, bin og dif i betingelser til beslutningsvariable celler.

    Du kan ændre eller slette en eksisterende begrænsning ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  6. Klik på den betingelse, du vil ændre eller slette, i dialogboksen Parametre til Problemløser.

  7. Klik på Rediger, og udfør ændringerne, eller klik på Slet.

 6. Klik på Problemløser, og gør ét af følgende:

  1. Klik på Behold løsning i Problemløser i dialogboksen Resultater fra Problemløser for at placere løsningsværdierne i regnearket.

  2. Hvis du vil gendanne de værdier, du havde, før du klikkede på Løs, skal du klikke på Gendan oprindelige værdier.

   Bemærk!   

  3. Du kan afbryde løsningsprocessen ved at trykke på Esc. Regnearket genberegnes med de seneste værdier, der findes i de beslutningsvariable celler.

  4. Hvis du vil oprette en rapport, der er baseret på din løsning, når Problemløser har fundet en løsning, kan du klikke på en rapporttype i feltet Rapporter og derefter klikke på OK. Rapporten oprettes i et nyt regneark i projektmappen. Hvis Problemløser ikke finder en løsning, er det kun visse rapporter eller ingen rapporter, der er tilgængelige.

  5. Hvis du vil gemme de beslutningsvariable celleværdier som et scenario, du kan få vist senere, skal du klikke på Gem scenario i dialogboksen Resultat fra Problemløser og derefter skrive et navn til scenariet i feltet Scenarienavn.

Toppen af siden

Trinvise forsøgsløsninger i Problemløser

 1. Når du har defineret et problem, skal du klikke på Indstillinger i dialogboksen Problemløserparametre.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis gentagelsesresultater i dialogboksen Indstillinger for at få vist værdierne for hver løsning, og klik derefter på OK.

 3. Klik på Løs i dialogboksen Problemløserparametre.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vis løsningen Forsøg:

  • Hvis du vil standse løsningsprocessen for at få vist dialogboksen Problemløserresultater, skal du klikke på Stop.

  • Hvis du vil fortsætte løsningsprocessen for at få vist den næste forsøgsløsning, skal du klikke på Fortsæt.

Toppen af siden

Ændre den måde, som Problemløser finder løsninger på

 1. Klik på Indstillinger i dialogboksen Problemløserparametre.

 2. Vælg eller angiv værdier for indstillinger under fanerne Alle metoder, GRG ikke-lineær og Evolutionær i dialogboksen.

Toppen af siden

Gemme eller indlæse en problemmodel

 1. Klik på Indlæs/gem i dialogboksen Parametre til Problemløser.

 2. Angiv et celleområde for modelområdet, og klik enten på Gem eller Indlæs.

  Når du gemmer en model, skal du skrive referencen til den første celle i et lodret område med tomme celler, hvor problemmodellen skal placeres. Når du indlæser en model, skal du skrive referencen til hele det celleområde, der indeholder problemmodellen.

  Tip!    Du kan gemme de seneste markeringer i dialogboksen Parametre til Problemløser sammen med et regneark ved at gemme projektmappen. Der kan være forskellige markeringer for Problemløser for de enkelte regneark i en projektmappe, og de gemmes alle. Du kan også definere flere problemer i samme regneark ved at klikke på Indlæs/gem, hvis du vil gemme problemerne hver for sig.

Toppen af siden

Løsningsmetoder, der benyttes af Problemløser

Du kan vælge en af følgende tre algoritmer eller metoder til problemløsning i dialogboksen Parametre til Problemløser:

 • GRG (Generalized Reduced Gradient) ikke-lineær    Bruges til problemer, der er jævne og ikke-lineære.

 • LP Simplex    Bruges til problemer, der er lineære.

 • Evolutionær    Bruges til problemer, der er ikke-jævne.

Du kan få oplysninger om disse metoder ved at kontakte:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Websted: http://www.solver.com
E-mail: info@solver.com

Dele af programkoden til Problemløser er underlagt copyrightrettigheder fra 1990-2009 tilhørende Frontline Systems, Inc. Andre dele er underlagt copyrightrettigheder fra 1989 tilhørende Optimal Methods, Inc.

Toppen af siden

Mere hjælp til brug af Problemløser

Du kan få mere detaljerede oplysninger om Problemløser fra Frontline Systems ved at gå til hjælp til Problemløser på www.solver.com.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×