De grundlæggende opgaver i Visio 2010

Introduktion til Office 2010 Nedenfor finder du nogle grundlæggende opgaver, du kan udføre for at blive fortrolig med Microsoft Visio 2010.

Denne artikel indeholder

Hvad er Visio?

Dataforbundne Visio-diagrammer

Webtegninger med Visio Services

Finde og anvende en skabelon

Oprette et nyt diagram

Åbne et diagram

Gemme et diagram

Tilføje en figur

Tilføje en forbindelse mellem to figurer

Føje tekst til figurer eller siden

Føje tekst til en figur

Føje tekst til siden

Føje data til en figur

Forbinde datakilder til figurer

Formatere diagrammet

Udskrive diagrammet

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hvad er Visio?

Visio 2010 er et grafik‑ og tegneprogram, som du kan bruge til at visualisere, udforske og kommunikere komplekse oplysninger. Med Visio kan du omdanne kompliceret tekst og komplicerede tabeller, der er svære at forstå, til Visio-diagrammer, der videreformidler oplysninger på en meget overskuelig måde.

Visio indeholder moderne figurer og skabeloner til en lang række af forskellige behov i forbindelse med diagramdesign, herunder it-styring, udarbejdelse af processer, oprettelse og arkitektur, design af brugergrænsefladen, personalestyring, projektstyring m.m.

Dataforbundne Visio-diagrammer

I stedet for statiske billeder kan du oprette dataforbundne Visio Professional 2010‑ og Visio Premium 2010-diagrammer, som viser data, er nemme at opdatere og dramatisk øger produktiviteten. Du kan bruge en af de mange diagramskabeloner og stencils i Visio til at forstå, reagere på og dele oplysninger om organisationssystemer, ressourcer og processer på tværs af hele virksomheden.

Du kan integrere data til figurer fra en lang række datakilder i realtid, herunder Excel, Access, SQL, SharePoint-lister eller en hvilken som helst OLEDB‑ eller ODBC-datakilde, med få klik i en dataguide.

Webtegninger med Visio Services

Ud over grundlæggende deling via e-mail eller statiske websider giver de seneste nyheder i Visio 2010 brugerne mulighed for at se flotte visuelle effekter, figurer og processer via browseren – også selvom Visio ikke er installeret. Du kan publicere Visio Professional 2010‑ og Visio Premium 2010-webtegninger ved hjælp af Visio Services, en funktion i SharePoint Server 2010, som gengiver interaktive og databaserede diagrammer. Visio-webtegningerne kan vise data fra en række forskellige kilder, herunder Excel, SQL, SharePoint-lister eller en hvilken som helst OLEDB‑ eller ODBC-datakilde.

Advarsel:  Access Services understøttes ikke til sammenkædning af data i Visio-webtegninger.

Ved at sammenkæde webdiagrammer med kildefiler, der kan opdateres, kan brugerne desuden få vist data i realtid i figurerne, hvilket giver dem et nøjagtigt og opdateret billede.

Toppen af siden

Finde og anvende en skabelon

I Visio 2010 kan du anvende indbyggede skabeloner, anvende dine egne brugerdefinerede skabeloner og søge blandt en række forskellige skabeloner på Office.com. På Office.com findes der et stort udvalg af populære Excel-skabeloner, inklusive procesdiagrammer, netværksdiagrammer og plantegninger.

Benyt følgende fremgangsmåde for at finde og anvende en skabelon i Visio:

 1. Klik på Ny under fanen Filer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Vælg en skabelon:

  • Hvis du vil bruge en af de indbyggede skabeloner, skal du klikke på den relevante kategori under Skabelonkategorier, klikke på den relevante skabelon og derefter klikke på Opret.

  • Hvis du vil genbruge en skabelon, du har brugt for nylig, skal du klikke på den skabelon, du vil bruge, under Senest åbnede skabeloner og derefter klikke på Opret.

  • Hvis du vil bruge din egen skabelon, som du tidligere har oprettet, skal du klikke på Ny ud fra eksisterende under Andre måder at komme i gang på, finde den fil, du vil bruge, og derefter klikke på Opret ny.

  • Hvis du vil finde en skabelon på Office.com, skal du klikke på Skabeloner på Office.com under Andre måder at komme i gang på, markere den skabelon, du vil bruge, og derefter klikke på Hent for at hente skabelonen fra Office.com til computeren.

Bemærk:  Du kan også søge efter skabeloner på Office.com fra Visio. Hvis du vil søge efter skabeloner på Office.com, skal du klikke på Skabeloner på Office.com under Andre måder at komme i gang på. Skriv et eller flere søgeord i feltet Søg efter skabeloner, og klik derefter på knappen for at søge.

Toppen af siden

Oprette et nyt diagram

 1. Klik på fanen Filer. Dette åbner Backstage-visningen.

  Bemærk:  Du er i Backstage-visningen, lige når du åbner Visio. Hvis du lige har åbnet Visio, skal du fortsætte til næste trin.

 2. Klik på Ny.

 3. Klik på Tom tegning under Andre måder at komme i gang på under Vælg en skabelon.

 4. Klik på Opret.

Når diagramskabelonen åbnes, er det meste af pladsen udfyldt af en tom diagramside. Langs siden ses vinduet Figurer, der indeholder flere forskellige stencils fyldt med figurer.

Stencilen Afdeling i vinduet Figurer

De enkelte stencils identificeres ved titellinjer øverst i vinduet Figurer. Du skal muligvis rulle i ruden med titellinjen for at se dem alle. Når du klikker på titellinjen til en stencil, vises figurerne i ruden nedenfor.

Toppen af siden

Åbne et diagram

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Åbn.

 2. Klik på det drev eller den mappe, der indeholder tegningen, i den venstre rude af dialogboksen Åbn.

 3. Åbn den mappe, der indeholder det ønskede dokument, i den højre rude af dialogboksen Åbn.

 4. Klik på tegningen, og klik derefter på Åbn.

Toppen af siden

Gemme et diagram

Du kan gemme diagrammet som en standard-Visio-fil, som du kan dele med andre, der har Visio. Derudover er der mange forskellige formater, du kan gemme diagrammet i direkte fra dialogboksen Gem som.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som, og vælg derefter et format på listen Filtype.

De forskellige formater kan bruges til forskellige måder at bruge eller dele diagrammet på.

 • Standardbilledfil    herunder JPG‑, PNG‑ og BMP-formater.

 • Webside    i HTM-format. Billedfiler og andre ressourcefiler gemmes i en undermappe til den placering, hvor du gemmer HTM-filen.

 • PDF‑ eller XPS-fil   

 • AutoCAD-tegning     i DWG‑ eller DXF-format.

Toppen af siden

Tilføje en figur

 1. Klik og hold den figur, du vil bruge, i vinduet Figurer.

 2. Træk figuren til diagramsiden.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer figurer, i afsnittene Brug af vinduet Figurer til at organisere og finde figurer og Finde flere figurer og stencils.

Toppen af siden

Tilføje en forbindelse mellem to figurer

Benyt følgende fremgangsmåde for at føje en figur til tegningssiden, så der automatisk oprettes forbindelse til den, når den føjes til siden:

 1. Træk den første figur over på tegningssiden.

 2. Hold markøren over den figur, der allerede findes på siden. Bemærk, at små blå pile vises på alle fire sider af figuren. Disse pile af typen Opret automatisk forbindelse kan du bruge til at forbinde figurer.

  Figur med pile af typen Opret automatisk forbindelse

    Figuren Tjenesteanmodning med pilene af typen Opret automatisk vist.

 3. Flyt markøren, så den dækker en af pilene.

  En miniværktøjslinje med fire figurer vises, og der vises muligvis også et figureksempel på siden. Når du flytter markøren hen over figurerne på miniværktøjslinjen, vises figureksempler. Figurerne på værktøjslinjen er de fire øverste figurer fra området Hurtige figurer.

 4. Klik på en af figurerne på miniværktøjslinjen for at tilføje den på siden.

Benyt følgende fremgangsmåde for automatisk at forbinde to figurer, når du trækker den anden figur til siden:

 1. Træk en figur til tegningssiden.

 2. Træk en anden figur til tegningssiden, og hold den, så den dækker den første figur, men slip den ikke endnu. Bemærk, at pilene af typen Opret automatisk forbindelse vises.

  Forbinde figurer ved at slippe en figur på pilen Opret automatisk forbindelse i en anden figur

    Figuren Analysér placeres på den nederste pil af typen Opret automatisk i figuren Tjenesteanmodning .

 3. Flyt den anden figur hen over den pil af typen Opret automatisk, som peger i den retning, du vil bruge, og slip den på pilen.

  To forbundne figurer

  Figuren Analysér placeres med en standardafstand fra figuren Tjenesteanmodning og forbindes automatisk.

Benyt følgende fremgangsmåde for at forbinde to figurer, der allerede findes på siden:

 1. Hold markøren over en af de figurer, du vil oprette en forbindelse for.

 2. Når pilen Opret automatisk vises, skal du flytte markøren over en pil, der peger mod den anden figur, du vil oprette forbindelse til.

 3. Klik og hold pilen Opret automatisk, og træk derefter en forbindelse fra den til midten af den anden figur.

  Når pilen er over midten af den anden figur, vises en rød kant omkring figuren. Slip forbindelsen for at knytte, eller "fastklæbe", den til figuren.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du forbinder figurer, i afsnittet Forbinde figurer ved hjælp af Opret automatisk forbindelse eller værktøjet Forbindelse.

Toppen af siden

Føje tekst til figurer eller siden

Føje tekst til en figur

 1. Markér den figur, du vil føje tekst til.

 2. Skriv den ønskede tekst.

  Når du begynder at skrive, skifter den markerede figur til tekstredigeringstilstand. Du kan tilføje en ny linje tekst ved at trykke på Enter.

 3. Klik på et tomt område på siden, eller tryk på Esc, når du er færdig.

 4. Markér figuren igen. Et lille gult justeringshåndtag vises i tekstområdet. Træk det gule justeringshåndtag for at flytte teksten.

Toppen af siden

Føje tekst til siden

 1. Klik på værktøjet Tekst i gruppen Funktioner under fanen Startside.

 2. Klik på et tomt område på siden. Et tekstfelt vises.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Klik på Pegeværktøj i gruppen Funktioner under fanen Startside for at stoppe med at bruge værktøjet Tekst.

Tekstfeltet har nu egenskaberne for andre figurer. Du kan markere den og skrive for at ændre teksten, du kan trække den til et andet sted på siden, og du kan formatere teksten ved hjælp af grupperne Skrifttype og Afsnit under fanen Startside. Derudover vises pile af typen Opret automatisk forbindelse, når du holder markøren over teksten, så du kan forbinde teksten med andre figurer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer tekstblokke, i afsnittet Tilføje, redigere, flytte eller rotere tekst og tekstblokke.

Toppen af siden

Føje data til en figur

Benyt følgende fremgangsmåde for at angive data i en dataegenskab eller et ‑felt, som en figur allerede indeholder:

 1. Markér en figur på tegningssiden.

 2. Højreklik på figuren, og klik på Figurdata.

 3. Angiv data i den relevante egenskabsrække i vinduet Figurdata.

Benyt følgende fremgangsmåde for at angive en ny dataegenskab eller et nyt datafelt for en figur:

 1. Markér en figur på tegningssiden.

 2. Højreklik på figuren, og klik derefter på Definer figurdata.

 3. Klik på Ny i dialogboksen Definer figurdata.

 4. Slet standardteksten, og skriv et navn på egenskaben i feltet Etiket.

 5. Markér den type data, der skal angives i egenskaben, på listen Type.

  Tip:  Hvis der skal kunne angives tekst i egenskaben, f.eks. et navn på en person, som typen af data, skal du vælge Streng.

 6. Skriv værdien for dataene i feltet Værdi.

 7. Klik på OK.

 8. Højreklik på figuren igen, peg på Data, og klik denne gang på Figurdata.

Vinduet Figurdata åbnes og viser alle de data, der er defineret til figuren. Hvis alle figurerne indeholder specifikke oplysninger, kan du lade vinduet Figurdata være åbent og klikke på de figurer, du er interesseret i, for at se de data, de indeholder.

Toppen af siden

Forbinde datakilder til figurer

Når du tilføjer figurdata manuelt, kan du tilføre dit diagram en ekstra værdi, men hvis dataene findes i en database eller en Excel-projektmappe, kan du trække dataene ind i diagrammet automatisk og forbinde rækkerne af data med bestemte figurer.

Brug guiden Datavælger til at importere dataene til vinduet Eksterne data.

De data, der vises i vinduet Eksterne data, er et øjebliksbillede af kildedataene på importtidspunktet. Du kan opdatere dataene i tegningen, så de svarer til ændringerne i kildedataene, ved at klikke på Opdater alt under fanen Data.

 1. Klik på Kæd data til figurer i gruppen Eksterne data under fanen Data.

 2. Vælg på den første side i guiden Datavælger, hvilken af følgende typer datakilder der har de data, du bruger:

  • Microsoft Office Excel-projektmappe

  • Microsoft Office Access-database

  • Microsoft Windows SharePoint Services-liste

  • Microsoft SQL Server-database

  • Andre OLEDB- eller ODBC-datakilder

 3. Gennemfør resten af guiden.

Når du har klikket på Udfør på den sidste side i guiden Datavælger, vises vinduet Eksterne data med de importerede data i et gitter. Træk en række data hen på en figur for at føje dataene til figurens Figurdata automatisk. Du kan også markere en figur i vinduet Figurer, som skal indeholde dataene, og derefter trække en række data og slippe dem på et tomt område på siden. Den markerede figur føjes til siden og forbindes med dataene.

Toppen af siden

Formatere diagrammet

Benyt følgende fremgangsmåde for at anvende en baggrund på tegningen:

 1. Klik på fanen Design.

 2. Klik på Baggrunde i gruppen Baggrunde.

 3. Klik på den baggrund, du vil bruge. En ny baggrundsside føjes til diagrammet, som du kan se på sidefanerne nederst i diagramområdet.

Benyt følgende fremgangsmåde for at anvende en kant eller titel på tegningen:

 1. Klik på Kanter og titler under fanen Design.

 2. Klik på den ønskede titel.

  Titlen og kanten føjes til baggrundssiden (kaldes som standard VBaggrund-1). Hvis du vil ændre titlen og anden tekst, skal du foretage ændringerne på baggrundssiden. Du kan ikke ændre titlen på nogen andre sider.

 3. Klik på fanen VBaggrund-1 nederst i diagramområdet.

  Sidefaner med siden VBaggrund

 4. Klik på titelteksten. Hele kanten markeres, men hvis du begynder at skrive, ændres titlens standardtekst.

 5. Skriv den ønskede titel.

 6. Hvis du vil redigere en anden tekst i kanten, skal du først markere hele kanten og derefter klikke på den tekst du vil ændre, og begynde at skrive.

Benyt følgende fremgangsmåde for at anvende et samlet farveskema og anden formatering:

 1. Hold markøren over de forskellige temaer i gruppen Temaer under fanen Design. Der vises et temaeksempel på siden.

  Hvis du vil se andre temaer, du kan bruge, skal du klikke på Mere Knappen Mere .

 2. Klik på det tema, du vil anvende på diagrammet.

Toppen af siden

Udskrive diagrammet

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Udskriv.

 2. Klik på Udskriv for at udskrive diagrammet.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Udskriv:

  • Markér den printer, du vil bruge, i feltet Navn.

  • Angiv under Sideområde de sider i tegningen, du vil udskrive.

  • Angiv det antal kopier, der skal udskrives, under Kopier.

 4. Klik på OK, når du er klar til at udskrive.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×