De 10 største fordele ved Microsoft Office PerformancePoint Server 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Microsofts performancestyring gør det muligt for virksomheder at overvåge, analysere og planlægge deres forretninger og sikre optimeringer, ansvarsbevidsthed og handlingsorienteret indsigt på tværs af hele organisationen.

Office PerformancePoint Server 2007-server:

  • Giver virksomhedsledere mulighed for at sikre ansvarsbevidsthed og optimeringer på tværs af samt op og ned gennem organisationen.

  • Vidensmedarbejdere kan overvåge, analysere og planlægge performancestyringsaktiviteter med en integreret samarbejdsløsning.

  • IT-chefer kan sikre, at brugerne i højere grad tager ny teknologi til sig og overholder reglerne, ved at give virksomhederne mulighed for at koble business intelligence og virksomhedens performancestyring sammen.

Med Office PerformancePoint Server 2007 kan alle brugere bedre forstå forskellene på planer og faktiske værdier, analysere dybereliggende årsager i en fart og ændre planer uden problemer, når det er nødvendigt.

Fordel 1

Komplet og integreret anvendelse af performancestyring.

Office PerformancePoint Server 2007 er et enkelt, integreret performancestyringsprogram, der indeholder omfattende funktioner, bl.a. overvågning, analyse, og planlægning. Office PerformancePoint Server 2007 er designet til at forbedre driftsresultater og økonomiske resultater i alle dele af virksomheden på tværs af afdelinger og på alle niveauer i organisationen. Med Office PerformancePoint Server 2007 kan brugerne overvåge fremdrift, analysere, hvad der skaber afvigelser, og planlægge deres forretningsaktiviteter i samme program.

Fordel 2

Performancestyring til alle virksomhedsbrugere.

Office PerformancePoint Server 2007 er designet til at nå ud til alle virksomhedsbrugere ved at levere en brugeroplevelse i det velkendte og brugervenlige Microsoft Office-system, bl.a. med Microsoft Office Excel, Office Outlook og Office SharePoint. Gennem skalerbarheden og den høje ydeevne på Microsoft SQL Server Business Intelligence-platformen har organisationer desuden råd til at levere den rigtige information til det største mulige antal medarbejdere, så de kan træffe bedre, hurtigere og mere relevante beslutninger.

Fordel 3

Overvågning, analyse og planlægning på tværs af alle forretningsaktiviteter.

Office PerformancePoint Server 2007 gør det muligt for alle medarbejdere – direktører, ledere og kunderettede medarbejdere – at tilpasse deres aktiviteter til virksomhedens overordnede strategi. Alle medarbejdere kan bruge målepunkter, KPI'er, rapporter, der sendes til alle computere via intuitive scorecards og dashboards, samt det velkendte og brugervenlige Microsoft Office-miljø til at få overblik over forretningsforståelsen for, hvordan deres arbejde passer ind i deres egne og afdelingens mål.

Fordel 4

Avancerede analyse- og visualiseringsmuligheder.

Analyse er en vigtig del af performancestyringscyklussen, og en organisation bliver ledt bedre på vej, hvis dens virksomhedsbrugere kan udføre analyse, som hjælper dem med at eksekvere bedre i forhold til virksomhedens mål. Med Office PerformancePoint Server 2007 Analytics får kunderne glæde af en enkelt datamodel, der deles på tværs af overvågnings-, analyse- og planlægningsaktiviteter. Office PerformancePoint Server 2007 Analytics leder vidensmedarbejdere på vej, så de kan overvåge data i den rette kontekst samt analysere og forstå komplekse oplysninger hurtigere. Alle brugere kan nemt få øje på tendenser og salgsmuligheder og planlægge deres forretningsaktiviteter bedre.

Fordel 5

Tilpasset og integreret virksomhedsplanlægning.

Office PerformancePoint Server 2007 har solide funktioner til planlægning, budgettering og udarbejdelse af prognoser. Centralstyret administration giver budgetanalytikere mulighed for at opbygge modeller, der indeholder forretningsreglerne, forudsætninger, beregninger og andre virksomhedskarakteristika, der sætter rammen for planer og budgetter på alle niveauer af organisationen. Disse modeller samkører budgetformularer baseret på Microsoft Office Excel, så linjeledere kan angive deres data. Disse modeller sikrer, at forretningsreglerne anvendes ensartet, og at der arbejdes med forudsætninger, der er tilpasset virksomhedens overordnede mål.

Fordel 6

Kortere cyklusser og bredere bidrag.

Office PerformancePoint Server 2007 indeholder effektive funktioner til at sikre bedre arbejdsgange og samarbejde. Funktionerne sikrer, at der bruges mindre tid på planlægning, budgettering og udarbejdelse af prognoser. Office PerformancePoint Server 2007 gør det muligt for virksomhedsbrugere at konfigurere regler, der administrerer processer som f.eks. at tildele opgaver, styre oprettelse af budgetter, overvåge status for anmodninger samt godkendelser. Office PerformancePoint Server 2007 forenkler konsolideringen af flere angivne budgetter i et samlet budget for hele virksomheden, hvilket er med til at forkorte den tid, der bruges på performancestyring. Takket være den tætte integration med Microsoft Office hjælper Office PerformancePoint Server 2007 også organisationer med at levere mere fyldestgørende data til planer, budgetter og prognoser.

Fordel 7

Fra modeller med et enkelt niveau til virksomhedsmodeller med mange niveauer.

Office PerformancePoint Server 2007 anvender en modeldrevet fremgangsmåde, som hjælper brugerne med at oprette virksomhedsmodeller til scorecards, analyser og planer. Disse modeller sikrer maksimal fleksibilitet, og de kan tilpasses til de unikke performancestyringskrav i de enkelte afdelinger. Hierarkiske modellers strukturer kan inkorporere unikke forretningsmodeller fra enkelte afdelinger, der synkroniseres med modellerne over og under dem i organisationsstrukturen, på tværs af afdelinger og helt op på direktionsniveauet. Det sikrer en ensartet visning af organisationens resultater.

Fordel 8

Visning på tværs af hele virksomheden.

Office PerformancePoint Server 2007 giver et komplet overblik over forretningsresultaterne på tværs af virksomhedsfunktioner som f.eks. økonomi, drift, salg og HR. Office PerformancePoint Server 2007 bruger Business Intelligence-platformen Microsoft SQL Server 2005 til at integrere oplysninger fra forskellige forretningssystemer og -funktioner. Det giver alle brugere et mere strategisk og fremsynet overblik over virksomheden. Model-til-model-funktionaliteten i Office PerformancePoint Server 2007 hjælper kunderne med at tilknytte forskellige forretningsmodeller i den samme virksomhed, så organisationer kan drive deres forretning med større fleksibilitet.

Fordel 9

Bedre samarbejde mellem IT og forretningen.

Office PerformancePoint Server 2007 Business Modeler er en unik design- og modelleringskomponent, der forbedrer samarbejdet mellem IT- og forretningsanalytikere. Mens IT leverer infrastruktur og sikkerhed til vigtige forretningsprogrammer, giver Office PerformancePoint Server 2007 Business Modeler forretningsanalytikere mulighed for at bruge deres indsigt og viden om forretningen til at styre roller, arbejdsprocesser, forretningsregler og oplysninger. Office PerformancePoint Server 2007 har også et brugervenligt design og brugervenlige guider, som forretningsfolk kan bruge til at implementere deres egne forretningsdefinitioner, køre forespørgsler og oprette personligt tilpassede scorecards uden behov for IT-support.

Fordel 10

Baseret på Business Intelligence-platformen Microsoft SQL Server 2005.

Office PerformancePoint Server 2007 udnytter pålideligheden for virksomheder, den høje ydeevne og skalerbarheden i Business Intelligence-platformen SQL Server 2005. SQL Server 2005 leverer omfattende funktioner til dataintegration af og transformation (Integration Services), analyseforespørgsler, beregninger og datasøgninger (Analysis Services) samt rapportering (Reporting Services). Disse funktioner giver brugere på alle niveauer i organisationen mulighed for at ændre separate virksomhedsdata til fælles oplysninger, som de kan bruge til at træffe beslutninger og udføre handlinger, der forbedrer forretningsresultaterne.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×