Datatyper til Access-databaser på computeren

Når du opretter tabeller i Access, skal du vælge datatype for hver kolonne med data. Datatypen Kort tekst er et populært valg, fordi den giver mulighed for at angive næsten alle tegn (bogstaver, symboler eller tal). Hvis du er omhyggelig med at vælge datatyper, kan du få mere ud af flere Access-funktioner (f.eks. datavalidering og funktioner), og det øger nøjagtigheden af de oplysninger, du gemmer. Tabellen nedenfor giver et overblik over de mulige datatyper i Access-databaser på computeren (.accdb). Hvis du vil have mere at vide om datatyper i Access-apps, skal du se Datatyper til Access-apps.

Datatype

Anvendelse

Størrelse

Kort tekst (tidligere kaldet "Tekst")

Alfanumeriske data (navne, titler osv.)

Op til 255 tegn.

Lang tekst (tidligere kaldet "Notat")

Store mængder alfanumeriske data: sætninger og afsnit.

Op til ca. 1 gigabyte (GB), men kontrolelementer til visning af en lang tekst er begrænset til de første 64.000 tegn.

Tal

Numeriske data.

1, 2, 4, 8 eller 16 byte.

Date/Time

Datoer og klokkeslæt.

8 byte.

Valuta

Pengedata gemmes med 4 decimalers nøjagtighed.

8 byte.

AutoNumber

Entydig værdi genereret af Access for hver ny post.

4 byte (16 byte for Replikerings-id).

Yes/No

Booleske (sand/falsk) data. Access lagrer den numeriske værdi nul (0) for falsk og -1 for sand.

1 byte.

OLE-objekt

Billeder, grafer eller andre ActiveX-objekter fra andre Windows-baserede programmer.

Op til omkring 2 GB.

Link

En linkadresse til et dokument eller en fil på internettet, på et intranet, i et lokalnetværksmiljø (LAN) eller lokalt på din computer

Op til 8.192 (hver del af datatypen Link kan indeholde op til 2.048 tegn).

Vedhæftet fil

Du kan vedhæfte filer som f.eks. billeder, dokumenter, regneark eller diagrammer. Hvert felt til vedhæftede filer kan indeholde et ubegrænset antal vedhæftede filer pr. post op til lagergrænsen på størrelsen af en databasefil.

Op til omkring 2 GB.

Beregnet

Du kan oprette et udtryk, som anvender data fra ét eller flere felter. Du kan angive forskellige resultatdatatyper ud fra udtrykket.

Afhængigt af datatypen for egenskaben for resultattypen. Resultater af datatypen Kort tekst kan have op til 243 tegn. Lang tekst, Tal, Ja/Nej og Dato/klokkeslæt skal stemme overens med de respektive datatyper.

Guiden Opslag

En indtastning via guiden Opslag i kolonnen Datatypen i Designvisning er ikke en egentlig datatype. Når du vælger denne indtastning, åbnes en guide, som hjælper dig med at angive enten et simpelt eller et komplekst opslagsfelt. Et simpelt opslagsfelt anvender indholdet af en anden tabel eller liste med værdier til at validere indholdet af en enkelt værdi pr. række. Et komplekst opslagsfelt gør det muligt at lagre flere værdier af den samme datatype i hver række.

Afhængigt af datatypen i opslagsfeltet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×