Databaseegenskaber for figuren Enhed (Primær id)

Brug disse indstillinger til at redigere, definere eller slette primære nøgler fra en liste over tilgængelige kolonner og angive, om der skal oprettes et indeks på primære nøgler.

Første gang denne kategori vises, kan du få vist data om primære nøgler i tabellen. Du kan derefter bruge denne kategori til at oprette eller ændre tilstanden for den primære nøgle eller dens fysiske navn samt til at føje et indeks til den primære nøgle.

Tilgængelige kolonner

Viser en liste over alle kolonner i den aktuelle tabel, som du kan bruge til at sammensætte den primære nøgle.

Generer som

Klik på den relevante indstilling for at angive, om kolonnen skal bruges som en primær nøgle, alternativ nøgle eller et ikke-entydigt indeks.

Bemærk: Microsoft Office Visio kræver, at der angives en nøgle, hvis den logiske validering skal bestås. Klik på Ingen nøgle for at tillade, at en model består den logiske validering (som om kolonnen var en nøgle), uden at der skal genereres en nøgle i databasen.

Opret indeks

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere et indeks på den primære nøgle.

De fleste databasesystemer kræver et indeks på hver primær nøgle. Et indeks knyttes ofte til den primære nøgles fysiske navn.

Tilføj >

Klik her for at flytte den markerede kolonne fra listen Tilgængelige kolonner til listen Primære id-kolonner.

< Fjern

Klik her for at flytte den primære nøgles markerede komponent fra listen Primære id-kolonner til listen Tilgængelige kolonner.

Fjern alle

Klik her for at flytte alle den primære nøgles komponenter fra listen Primære id-kolonner til listen Tilgængelige kolonner.

Primære id-kolonner

Opstiller kolonner, der er komponenter af den primære nøgle.

Fysisk navn

Skriv navnet på den primære nøgle, som det kræves af måldatabasen.

Det fysiske navn skal være et generisk navn, f.eks. PrimærNøgle eller PrimærNøgle3. Det er entydigt for måldatabasen og skal opfylde måldatabasens specifikationskrav.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×