Dataanalyse

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

 • Hvis dialogboksen Dataanalyse vises, skal du klikke på det værktøj, du vil bruge, under Analyseværktøj og derefter klikke på OK.

 • Skriv de relevante data, og klik på indstillingerne i dialogboksen for det værktøj, du valgte, og klik derefter på OK.

  Hvis du ønsker en beskrivelse af hvert værktøj og oplysninger om, hvordan du bruger dialogboksen for hvert værktøj, skal du klikke på et værktøjsnavn på listen herunder:

  ANOVA

  Analyseværktøjerne Anova foretager forskellige typer af variansanalyser. Hvilket værktøj, du skal anvende i den konkrete sammenhæng, afhænger af, hvor mange faktorer og hvor mange stikprøver du har fra de populationer, du ønsker at teste.

  Anova: Enkeltfaktor

  Dette analyseværktøj udfører en simpel analyse af varians på data for to eller flere stikprøver. Analysen producerer en test af den hypotese, at hver stikprøve udtrækkes fra den samme underliggende sandsynlighedsfordeling, i forhold til den alternative hypotese, at underliggende sandsynlighedsfordelinger ikke er de samme for alle stikprøver. Hvis der kun er to stikprøver, kan regnearksfunktionen TTEST bruges. Ved mere end to stikprøver er der ingen praktisk generalisering af TTEST, og Anova enkeltfaktormodellen kan bruges i stedet.

  ANOVA: Enkeltfaktor dialogboksen

  Inputområde      Angiv cellereferencen for det dataområde, du vil analysere. Referencen skal bestå af to eller flere tilstødende dataområder, der er opstillet i kolonner eller rækker.

  Grupperet efter      Klik på Rækker eller Kolonner for at angive, om dataene i inputområdet er arrangeret i rækker eller kolonner.

  Etiketter i første række/Etiketter i første kolonne     Hvis den første række i inputområdet indeholder etiketter, skal du markere afkrydsningsfeltet Etiketter i første række. Hvis etiketterne er i den første kolonne i inputområdet, skal du markere afkrydsningsfeltet Etiketter i første kolonne. Afkrydsningsfeltet er ikke markeret, hvis der ikke er nogen etiketter i inputområdet. De relevante dataetiketter for outputtabellen oprettes af Microsoft Office Excel.

  Alpha      Angiv det niveau, der skal bruges til at evaluere kriterieværdier til stikprøvefunktionen F. Alphaniveauet er et signifikansniveau, der relaterer til sandsynligheden for en type I-fejl (afvisning af en ægte hypotese).

  Outputområde      Angiv referencen for den øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet bestemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvis outputtabellen erstatter eksisterende data, eller hvis den går ud over regnearkets grænser.

  Ny regnearksfane      Klik for at indsætte et nyt regneark i den aktuelle projektmappe og indsætte resultaterne fra celle A1 i det nye regneark. Skriv det ønskede navn på regnearket i feltet.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Anova: To-faktor med gentagelse

  Dette analyseværktøj er nyttigt, når data kan klassificeres i to forskellige dimensioner. I en undersøgelse af plantehøjde kan planterne f.eks. tildeles forskellige gødningsmærker (f.eks. A, B, C) og kan også opbevares ved forskellige temperaturer (f.eks. lav og høj). For hver af de 6 mulige par af {gødning, temperatur} findes samme antal observationer af plantehøjde. Med dette Anova-værktøj kan testes:

  • Om plantehøjderne for de forskellige gødningsmærker udtrækkes fra den samme underliggende population. Temperatur ignoreres ved denne analyse.

  • Om plantehøjderne for de forskellige temperaturniveauer udtrækkes fra den samme underliggende population. Gødningsmærke ignoreres ved denne analyse.

   Uanset, om der er redegjort for effekterne af forskelle mellem gødningsmærker, der blev fundet i det første punkt i opstillingen, og forskellen i temperaturer, der blev fundet i det andet punkt i opstillingen, udtrækkes de seks stikprøver, der repræsenterer alle par af {gødning, temperatur}-værdier, fra den samme population. Den alternative hypotese er, at der er effekter, der forårsages af specifikke {gødning, temperatur}-par over og under forskellene, der er baseret på gødning alene eller på temperatur alene.

   Indstilling af inputområde for Anova-analyseværktøj

   ANOVA: To-faktor med gentagelse dialogboksen

   Inputområde      Angiv cellereferencen for det dataområde, du vil analysere. Referencen skal bestå af to eller flere tilstødende dataområder, der er opstillet i kolonner eller rækker.

   Rækker pr. stikprøve      Skriv det antal rækker, der findes i hver stikprøve. Hver stikprøve skal indeholde det samme antal rækker, da hver række repræsenterer en gentagelse af dataene.

   Alpha      Angiv det niveau, der skal bruges til at evaluere kriterieværdier til stikprøvefunktionen F. Alphaniveauet er et signifikansniveau, der relaterer til sandsynligheden for en type I-fejl (afvisning af en ægte hypotese).

   Outputområde      Angiv referencen for den øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet bestemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvis outputtabellen erstatter eksisterende data, eller hvis den går ud over regnearkets grænser.

   Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

   Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

   Anova: To-faktor uden gentagelse

   Dette analyseværktøj er nyttigt, når data er klassificeret i to forskellige dimensioner som i to-faktor-tilfældet med gentagelse. Men for dette værktøj antages, at der kun er en enkelt observation for hvert par (f.eks. hvert {gødning, temperatur}-par i forrige eksempel.

   ANOVA: To-faktor uden gentagelse dialogboksen

   Inputområde      Angiv cellereferencen for det dataområde, du vil analysere. Referencen skal bestå af to eller flere tilstødende dataområder, der er opstillet i kolonner eller rækker.

   Etiketter      Afkrydsningsfeltet er ikke markeret, hvis der ikke er nogen etiketter i inputområdet. De relevante dataetiketter for outputtabellen oprettes af Microsoft Office Excel.

   Alpha      Angiv det niveau, der skal bruges til at evaluere kriterieværdier til stikprøvefunktionen F. Alphaniveauet er et signifikansniveau, der relaterer til sandsynligheden for en type I-fejl (afvisning af en ægte hypotese).

   Outputområde      Angiv referencen for den øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet bestemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvis outputtabellen erstatter eksisterende data, eller hvis den går ud over regnearkets grænser.

   Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

   Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Korrelation

  Regnearksfunktionerne CORREL og PEARSON beregner begge korrelationskoefficienten mellem to målingsvariabler, når målinger på hver variabel observeres for hver af N-emnerne. (En eventuel manglende observation for et emne forårsager, at emnet ignoreres i analysen). Analyseværktøjet Korrelation er særligt nyttigt, når der er mere end to målingsvariabler for hvert af N-emnerne. Det indeholder en outputtabel, en korrelationsmatrix, der viser værdien af CORREL (eller PEARSON) anvendt på hvert muligt par målingsvariabler.

  Korrelationskoefficienten er ligesom kovariansen et mål for, hvor meget to målingsvariabler “varierer sammen”. I modsætning til kovariansen skaleres korrelationskoefficienten, så dens værdi er uafhængig af de enheder, de to målingsvariabler udtrykkes i. (Hvis f.eks. de to målingsvariabler er vægt og højde, er værdien af korrelationskoefficienten uændret, hvis vægt konverteres fra pund til kilogram). Værdien af en korrelationskoefficient skal være mellem -1 og +1 inklusive.

  Du kan bruge analyseværktøjet Korrelation til at undersøge hvert par målingsvariabler for at bestemme, om de to målingsvariabler har tendens til at bevæge sig sammen  – dvs., om store værdier af den ene variabel har tendens til at være forbundet med store værdier af den anden (positiv korrelation), om små værdier af den ene variabel har tendens til at være forbundet med store værdier af den anden (negativ korrelation), eller om værdier af begge variabler har tendens til ikke at være relateret (korrelation nær 0 (nul)).

  Korrelation

  Inputområde      Angiv cellereferencen for det dataområde, du vil analysere. Referencen skal bestå af to eller flere tilstødende dataområder, der er opstillet i kolonner eller rækker.

  Grupperet efter      Klik på Rækker eller Kolonner for at angive, om dataene i inputområdet er arrangeret i rækker eller kolonner.

  Etiketter i første række/Etiketter i første kolonne     Hvis den første række i inputområdet indeholder etiketter, skal du markere afkrydsningsfeltet Etiketter i første række. Hvis etiketterne er i den første kolonne i inputområdet, skal du markere afkrydsningsfeltet Etiketter i første kolonne. Afkrydsningsfeltet er ikke markeret, hvis der ikke er nogen etiketter i inputområdet. De relevante dataetiketter for outputtabellen oprettes af Microsoft Office Excel.

  Outputområde      Angiv referencen for den øverste venstre celle i outputtabellen. I Excel udfyldes kun halvdelen af tabellen, da korrelationen mellem to områder af data er uafhængig af den rækkefølge, som områderne behandles i. De celler i outputtabellen, der har matchende række- og kolonnekoordinater, indeholder værdien 1, da hvert datasæt svarer nøjagtigt til sig selv.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Kovarians

  Værktøjerne Korrelation og Kovarians kan begge bruges med samme indstilling, når du har N forskellige målingsvariabler, der er observeret på et sæt individer. Værktøjerne Korrelation og Kovarians giver hver en outputtabel, en matrix, der viser henholdsvis korrelationskoefficienten eller kovariansen mellem hvert par målingsvariabler. Forskellen er, at korrelationskoefficienter skaleres til at ligge mellem -1 og +1 inklusive. Kovarianser, der svarer til hinanden, skaleres ikke. Både korrelationskoefficienten og kovariansen er mål for, hvor meget to variabler “varierer sammen”.

  Værktøjet Kovarians beregner værdien af regnearksfunktionen COVAR for hvert par målingsvariabler. (Direkte brug af COVAR frem for værktøjet Kovarians er et fornuftigt alternativ, når der kun er to målingsvariabler, dvs. N=2). Posten på diagonalen i værktøjet Kovarians' outputtabel i række i, kolonne i er kovariansen af den i. målingsvariabel med sig selv. Dette er blot populationsvariansen for denne variabel, som den er beregnet af regnearksfunktionen VARP.

  Du kan bruge værktøjet Kovarians til at undersøge hvert par målingsvariabler for at bestemme, om de to målingsvariabler har tendens til at bevæge sig sammen  – dvs., om store værdier af den ene variabel har tendens til at være forbundet med store værdier af den anden (positiv kovarians), om små værdier af den ene variabel har tendens til at være forbundet med store værdier af den anden (negativ kovarians), eller om værdier af begge variabler har tendens til ikke at være relateret (kovarians nær 0 (nul)).

  Kovarians

  Inputområde      Angiv cellereferencen for det dataområde, du vil analysere. Referencen skal bestå af to eller flere tilstødende dataområder, der er opstillet i kolonner eller rækker.

  Grupperet efter      Klik på Rækker eller Kolonner for at angive, om dataene i inputområdet skal arrangeres i rækker eller kolonner.

  Etiketter i første række/Etiketter i første kolonne     Hvis den første række i inputområdet indeholder etiketter, skal du markere afkrydsningsfeltet Etiketter i første række. Hvis etiketterne er i den første kolonne i inputområdet, skal du markere afkrydsningsfeltet Etiketter i første kolonne. Afkrydsningsfeltet er ikke markeret, hvis der ikke er nogen etiketter i inputområdet. De relevante dataetiketter for outputtabellen oprettes af Microsoft Office Excel.

  Outputområde      Angiv referencen for den øverste venstre celle i outputtabellen. I Excel udfyldes kun halvdelen af tabellen, da kovariansen mellem to områder af data, er uafhængige af den rækkefølge, som områderne behandles i. Tabellens diagonal indeholder variansen for hvert område.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Beskrivende statistik

  Analyseværktøjet Beskrivende statistik genererer en rapport, der indeholder statistik med én variabel for dataene i inputområdet samt oplysninger om dataenes overordnede tendens og afvigelse.

  Dialogboksen Beskrivende statistik

  Inputområde      Angiv cellereferencen for det dataområde, du vil analysere. Referencen skal bestå af to eller flere tilstødende dataområder, der er opstillet i kolonner eller rækker.

  Grupperet efter      Klik på Rækker eller Kolonner for at angive, om dataene i inputområdet er arrangeret i rækker eller kolonner.

  Etiketter i første række/Etiketter i første kolonne     Hvis den første række i inputområdet indeholder etiketter, skal du markere afkrydsningsfeltet Etiketter i første række. Hvis etiketterne er i den første kolonne i inputområdet, skal du markere afkrydsningsfeltet Etiketter i første kolonne. Afkrydsningsfeltet er ikke markeret, hvis der ikke er nogen etiketter i inputområdet. De relevante dataetiketter for outputtabellen oprettes af Microsoft Office Excel.

  Konfidensniveau for middelværdi      Marker denne indstilling, hvis der skal medtages en række i outputtabellen til konfidensniveauet for middelværdien. Skriv det ønskede konfidensniveau i boksen. En værdi på 95% beregner f.eks. konfidensniveauet for middelværdien med en signifikans på 5%.

  K'te største      Marker denne indstilling, hvis der skal medtages en række i outputtabellen til den k'te største værdi for hvert dataområde. Skriv det tal, der skal bruges som værdi for k, i boksen. Hvis k er 1, indeholder denne række datasættets maksimum.

  K'te mindste      Marker denne indstilling, hvis der skal medtages en række i outputtabellen til den k'te mindste værdi for hvert dataområde. Skriv det tal, der skal bruges som værdi for k, i boksen. Hvis k er 1, indeholder denne række datasættets minimum.

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Dette værktøj opretter to kolonner med oplysninger til hvert datasæt. Venstre kolonne indeholder statistiketiketter, og højre kolonne indeholder statistikkerne. Der oprettes automatisk en statistiktabel med to kolonner for hver kolonne eller række i inputområdet, afhængigt af de markerede indstillinger under Grupperet efter.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Resumestatistik      Marker denne indstilling, hvis der skal oprettes et felt for hver af følgende statistikker i outputtabellen: Middelværdi, Standardfejl (for middelværdien), Median, Tilstand, Standardafvigelse, Varians, Kurtosis, Skævhed, Område, Minimum, Maksimum, Sum, Tæl, Største (#), Mindste (#) og Konfidensniveau.

  Eksponentiel udglatning

  Analyseværktøjet Eksponentiel udglatning forudsiger en værdi, der er baseret på prognosen fra den forrige periode afstemt efter fejl i denne forrige prognose. Værktøjet benytter en udglatningskonstant, a, hvis størrelse bestemmer, hvor meget prognosen ændres som følge af fejl i den forrige prognose.

  Bemærk!: Værdier mellem 0,2 og 0,3 er egnede som udglatningskonstanter. Værdierne angiver, at den aktuelle prognose skal korrigeres for fejl med 20% til 30% i forhold til den foregående prognose. Større konstanter giver et hurtigere svar, men kan frembringe fejlagtige prognoser. Mindre konstanter kan resultere i, at prognoseværdierne ændres længe efter, at de faktiske værdier ændres.

  Dialogboksen eksponentiel udjævner

  Inputområde      Angiv cellereferencen for det dataområde, du vil analysere. Området skal omfatte en enkelt kolonne eller række med mindst fire celler med data.

  Dæmpningsfaktor      Skriv den dæmpningsfaktor, der skal bruges som eksponentiel udglatningskonstant. Dæmpningsfaktoren er en udglatningsfaktor, som minimerer ustabiliteten af de data, der er indsamlet ud fra en population. Standardværdien for dæmpningsfaktoren er 0,3.

  Bemærk!: Værdier mellem 0,2 og 0,3 er egnede som udglatningskonstanter. Værdierne angiver, at den aktuelle prognose skal korrigeres for fejl med 20% til 30% i forhold til den foregående prognose. Større konstanter giver et hurtigere svar, men kan frembringe fejlagtige prognoser. Mindre konstanter kan resultere i, at prognoseværdierne ændres længe efter, at de faktiske værdier ændres.

  Etiketter      Marker denne indstilling, hvis første række og kolonne i inputområdet indeholder etiketter. Fjern markeringen, hvis inputområdet ikke indeholder etiketter. Derefter oprettes der automatisk dataetiketter til outputtabellen.

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Hvis afkrydsningsfeltet Standardfejl er markeret, oprettes der automatisk en outputtabel med to kolonner med standardfejlværdier i højre kolonne. Hvis der ikke er nok historiske værdier til at forudsige en prognose eller beregne en standardfejl, returneres fejlværdien #I/T.

  Bemærk!: Outputområdet skal være i det samme regneark som de data, der er anvendt i inputområdet. Derfor er indstillingerne Ny regnearksfane og Ny projektmappe ikke tilgængelige.

  Diagramoutput      Marker denne indstilling, hvis der automatisk skal oprettes et integreret diagram for de aktuelle værdier og prognoseværdierne sammen med outputtabellen.

  Standardfejl      Marker denne indstilling, hvis du vil medtage en kolonne, der indeholder standardfejlværdier, i outputtabellen. Fjern markeringen, hvis du vil have en outputtabel med en enkelt kolonne uden standardfejlværdier.

  F-Test: dobbelt-stikprøve for varians

  Analyseværktøjet F-test: Dobbelt-stikprøve for varians udfører en F-test med dobbelt stikprøve for at sammenligne varianser i to populationer.

  Du kan f.eks. bruge værktøjet F-Test på stikprøver af tider ved et svømmestævne for hvert af de to hold. Værktøjet indeholder resultatet af en test af den null-hypotese, at disse to stikprøver kommer fra fordelinger med lige varians i forhold til alternativet, at varianserne ikke er lig med hinanden i de underliggende fordelinger.

  Værktøjet beregner værdien f for en F-stikprøvefunktion (eller et F-forhold). En værdi af f, der er tæt på 1, er et tegn på, at de underliggende populationsvarianser er lig med hinanden. Hvis f < 1, giver “P(F <= f) en-sidet” i outputtabellen sandsynligheden for at observere en værdi af F-stikprøvefunktionen, der er mindre end f, når populationsvarianser er lig hinanden, og “F kritisk en-sidet” giver den kritiske værdi mindre end 1 for det valgte signifikansniveau Alpha. Hvis f > 1, giver “P(F <= f) en-sidet” sandsynligheden for at observere en værdi af F-stikprøvefunktionen, der er større end f, når populationsvarianser er lig med hinanden, og “F kritisk en-sidet” giver den kritiske værdi større en 1 for Alpha.

  F-Test: dobbelt-stikprøve for varians dialogboksen

  Område for variabel 1      Skriv referencen til den første kolonne eller række med data, der skal analyseres.

  Område for variabel 2      Skriv referencen til den anden kolonne eller række med data, der skal analyseres.

  Etiketter      Marker afkrydsningsfeltet, hvis den første række eller kolonne i inputområdet indeholder etiketter. Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet, hvis inputområderne ikke indeholder etiketter. De relevante dataetiketter for outputtabellen oprettes af Microsoft Office Excel.

  Alpha      Angiv signifikansniveauet for testen. Værdien skal være i intervallet 0...1. Alphaniveauet er et signifikansniveau, der relaterer til sandsynligheden for en type I-fejl (afvisning af en ægte hypotese).

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet fastsættes automatisk. Hvis eksisterende data overskrives eller går ud over regnearkets grænser, vises der en meddelelse.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Fourier-analyser

  Analyseværktøjet Fourier-analyse løser problemer i lineære systemer og analyserer periodiske data ved hjælp af Fast Fourier Transform-metoden (FFT) til at transformere data. Med dette værktøj understøttes også inverse transformationer, hvor det omvendte af de transformerede data returnerer de oprindelige data.

  Input- og outputområder for Fourier-analyser

  Dialogboksen Fourier-analyser

  Inputområde      Skriv referencen til det område med reelle eller komplekse data, der skal transformeres. Komplekse data skal enten have formatet x+yi eller x+yj. Antallet af værdier for inputområdet skal være en lige potens af 2. Hvis x er et negativt tal, skal der sættes en apostrof ( ' ) foran. Det maksimale antal værdier er 4096.

  Etiketter i første række      Marker denne indstilling, hvis første række og kolonne i inputområdet indeholder etiketter. Fjern markeringen, hvis inputområdet ikke indeholder etiketter. Derefter oprettes der automatisk dataetiketter til outputtabellen.

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet fastsættes automatisk. Hvis eksisterende data overskrives eller går ud over regnearkets grænser, vises der en meddelelse.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Invers      Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, antages det, at inputområdet er transformeret, og der udføres en invers transformation, hvor de oprindelige data returneres. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, transformeres inputområdets data i outputtabellen.

  Histogram

  Analyseværktøjet Histogram beregner individuelle og kumulative hyppigheder for et celleområde, der består af data og dataklasser. Værktøjet genererer data for antallet af forekomster af en værdi i et datasæt.

  Du kan bruge Histogram, hvis du f.eks. vil kende fordelingen af resultater, opdelt efter karakterer, i en klasse med 20 elever. En histogramtabel viser grænserne for hver karakter samt antallet af resultater, der ligger mellem den nedre grænse og den aktuelle grænse. Det resultat, der forekommer hyppigst, er celleområdets typeværdi.

  Dialogboksen Histogram

  Inputområde      Skriv referencen til det dataområde, der skal analyseres.

  Intervalområde (valgfrit)      Skriv et celleområde med et valgfrit sæt grænseværdier, der definerer intervalområderne. Disse værdier skal være i stigende rækkefølge. Antallet af datamærker tælles mellem det aktuelle intervaltal og et eventuelt efterfølgende højere intervaltal. Et tal medtages i et bestemt interval, hvis det er lig med eller mindre end intervaltallet, indtil det laveste intervaltal nås. Alle værdier under den første intervalværdi og over den sidste intervalværdi tælles.

  Hvis du udelader intervalområdet, oprettes der en mængde ligeligt fordelte intervaller mellem dataenes minimum- og maksimumværdier.

  Etiketter      Marker dette afkrydsningsfelt, hvis første række og kolonne i inputområdet indeholder etiketter. Fjern markeringen, hvis inputområdet ikke indeholder etiketter. Der oprettes automatisk dataetiketter til outputtabellen.

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet fastsættes automatisk. Hvis eksisterende data overskrives eller går ud over regnearkets grænser, vises der en meddelelse.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Pareto (sorteret histogram)      Marker denne indstilling for at få vist data i outputtabellen i faldende rækkefølge. Hvis markeringen er fjernet, vises dataene i stigende rækkefølge, og de tre yderste højre kolonner, der indeholder de sorterede data, udelades.

  Kumulativ frekvens      Marker denne indstilling for at oprette en kolonne i outputtabellen til kumulative procenter og medtage en kumulativ procentkurve i histogrammet. Fjern markeringen for at udelade de kumulative procenter.

  Diagramoutput      Marker denne indstilling, hvis der skal oprettes et integreret histogram sammen med outputtabellen.

  Bevægeligt gennemsnit

  Analyseværktøjet Bevægeligt gennemsnit beregner værdier i prognoseperioden på grundlag af variablens gennemsnitsværdi i et bestemt antal foregående perioder. Et bevægeligt gennemsnit frembringer tendensoplysninger, som ikke kan aflæses ud fra et simpelt gennemsnit af alle historiske data. Brug dette værktøj til at oprette prognoser for salg, lagerbeholdning eller tendenser. Hver enkelt prognoseværdi er baseret på nedenstående formel.

  Formel til beregning af bevægeligt gennemsnit

  hvor:

  • N er antallet af foregående perioder, der skal indgå i det bevægelige gennemsnit

  • Aj er den faktiske værdi på tidspunktet j

  • Fj er prognoseværdien på tidspunktet j

   Glidende gennemsnit dialogboksen

   Inputområde      Skriv referencen til det dataområde, der skal analyseres. Området skal omfatte én kolonne eller række med mindst fire celler, der indeholder data.

   Etiketter i første række      Marker denne indstilling, hvis første række og kolonne i inputområdet indeholder etiketter. Fjern markeringen, hvis inputområdet ikke indeholder etiketter. Der oprettes automatisk dataetiketter til outputtabellen.

   Interval      Skriv det antal værdier, der skal medtages i det bevægelige gennemsnit. Standardintervallet er 3.

   Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Hvis afkrydsningsfeltet Standardfejl er markeret, oprettes der automatisk en outputtabel med to kolonner med standardfejlværdier i højre kolonne. Hvis der ikke er nok historiske værdier til at forudsige en prognose eller beregne en standardfejl, returneres fejlværdien #I/T.

   Outputområdet skal være i det samme regneark som de data, der er anvendt i inputområdet. Derfor er indstillingerne Ny regnearksfane og Ny projektmappe ikke tilgængelige.

   Diagramoutput      Marker denne indstilling, hvis der skal oprettes et integreret histogram sammen med outputtabellen.

   Standardfejl      Marker denne indstilling, hvis du vil medtage en kolonne, der indeholder standardfejlværdier, i outputtabellen. Fjern markeringen, hvis du vil have en outputtabel med en enkelt kolonne uden standardfejlværdier.

  Generering af tilfældige tal

  Analyseværktøjet Generering af tilfældige tal fylder et område med uafhængige tilfældige tal, der er udtaget fra en af flere fordelinger. Du kan bruge værktøjet til at beskrive emnerne i en population med en sandsynlighedsfordeling. Du kan f.eks. benytte en normalfordeling til at beskrive populationen af højden på mennesker, eller du kan benytte en Bernoulli-fordeling for to mulige udfald til at beskrive den population af resultater, der fremkommer, når der slås plat og krone.

  Dialogboksen tilfældige generering tal

  Antal variabler      Skriv det antal kolonner med værdier, som skal placeres i outputtabellen. Hvis du ikke skriver et tal, udfyldes alle de kolonner i outputtabellen, du angiver.

  Antal tilfældige tal      Skriv det antal datapunkter, der skal vises. Hvert datapunkt vises i en række i outputtabellen. Hvis du ikke skriver et tal, udfyldes alle de rækker i outputområdet, du angiver.

  Fordeling      Klik på den fordelingsmetode, du vil bruge til at oprette tilfældige værdier.

  Jævn      Kendetegnes ved nedre og øvre grænser. Variabler hentes med ens sandsynlighed fra alle værdier i området. Et almindeligt program benytter en jævn fordeling i området 0...1.

  Normal      Kendetegnes ved en middelværdi og en standardafvigelse. Et almindeligt program bruger en middelværdi på 0 og en standardafvigelse på 1 til standardnormalfordelingen.

  Bernoulli      Kendetegnes ved et sandsynlighedsresultat (p-værdi) for et givet forsøg. Tilfældige Bernoulli-variabler har værdien 0 eller 1. Du kan f.eks. udtage en jævn tilfældig variabel i området 0...1. Hvis variablen er mindre end eller lig med sandsynlighedsresultatet, tildeles den tilfældige Bernoulli-variabel værdien 1. Ellers tildeles den værdien 0.

  Binomial      Kendetegnes ved et sandsynlighedsresultat (p-værdi) for et antal forsøg. Du kan f.eks. oprette tilfældige Bernoulli-variabler for et antal forsøg, hvis sum er en tilfældig binomial-variabel.

  Poisson      Kendetegnes ved hjælp af en værdi-lambda, der er lig med 1/middelværdi. Poisson-fordelingen bruges ofte til at beskrive det antal begivenheder, der sker pr. tidsenhed, f.eks. det gennemsnitlige antal biler, som kører igennem et betalingsanlæg.

  Patterned      Beskrives ved hjælp af en nedre og øvre grænse, et trin, en gentagelseshyppighed for værdier og en gentagelseshyppighed for rækkefølgen.

  Diskret      Kendetegnes ved en værdi og det associerede sandsynlighedsområde. Området skal indeholde to kolonner. Venstre kolonne skal indeholde værdier, og højre kolonne skal indeholde de sandsynligheder, der er forbundet med værdien i rækken. Summen af sandsynligheder skal være 1.

  Parametre      Angiv værdier, der kendetegner den valgte fordeling.

  Tilfældige basistal      Skriv en valgfri værdi, der skal genereres tilfældige tal fra. Du kan benytte denne værdi til at frembringe det samme tilfældige tal på et senere tidspunkt.

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet fastsættes automatisk. Hvis eksisterende data overskrives eller går ud over regnearkets grænser, vises der en meddelelse.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Rang og fraktil

  Analyseværktøjet Rang og fraktil frembringer en tabel, der indeholder rangen for hver værdi i et datasæt udtrykt i ordenstal og procent. Du kan benytte værktøjet til at analysere den relative placering af værdier i et datasæt. Dette værktøj bruger regnearksfunktionerne PLADS og PROCENTPLADS. PLADS redegør ikke for bundne værdier. Hvis du vil redegøre for bundne værdier, skal du bruge regnearksfunktionen PLADS sammen med den korrektionsfaktor, der foreslås i Hjælp-filen for RANK.

  Dialogboksen rang og fraktil

  Inputområde      Skriv referencen til det dataområde i det regneark, der skal analyseres.

  Grupperet efter      Klik på Rækker eller Kolonner for at angive, om dataene i inputområdet skal arrangeres i rækker eller kolonner.

  Etiketter i første række/Etiketter i første kolonne     Hvis du klikker på Kolonner, og den første række i inputområdet indeholder etiketter, skal du markere afkrydsningsfeltet Etiketter i første række. Hvis du klikker på Rækker, og den første kolonne i inputområdet indeholder etiketter, skal du markere afkrydsningsfeltet Etiketter i første kolonne. Fjern markeringen, hvis inputområdet ikke indeholder etiketter. Der oprettes automatisk række- og kolonneetiketter til outputtabellen.

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Der oprettes en outputtabel for hvert datasæt i inputområdet. Hver outputtabel indeholder fire kolonner: datamærketallet, datamærkeværdien, datamærkerangen og datamærkeprocenten. Hver outputtabel sorteres i stigende rangrækkefølge.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Simple lineære regression

  Analyseværktøjet Regression udfører en lineær regressionsanalyse ved at benytte metoden "mindste kvadrater" til at definere en linje gennem et sæt observationer. Du kan analysere, på hvilken måde en enkelt afhængig variabel påvirkes af værdier fra en eller flere uafhængig variabler. Du kan f.eks. analysere, på hvilken måde en sportsudøvers resultater påvirkes af faktorer som alder, højde og vægt. Du kan tilskrive en vis del af den samlede præstation til hver af disse tre faktorer på grundlag af et sæt præstationsdata og derefter anvende resultaterne til at forudsige præstationerne for en ny, ikke-testet sportsudøver.

  Værktøjet Regression bruger regnearksfunktionen LINREGR.

  Dialogboksen regression

  Input for Y-område      Skriv en reference til området med afhængige data. Området skal bestå af én enkelt kolonne med data.

  Input for X-område      Skriv en reference til området med uafhængige data. Uafhængige data opstilles i stigende rækkefølge fra venstre mod højre. Det maksimale antal inputområder er 16.

  Etiketter      Marker denne indstilling, hvis første række og kolonne i inputområdet indeholder etiketter. Fjern markeringen, hvis inputområdet ikke indeholder etiketter. Derefter oprettes der automatisk dataetiketter til outputtabellen.

  Konfidensniveau      Marker denne indstilling, hvis du vil medtage et ekstra niveau i resumeoutputtabellen. Skriv det konfidensniveau, der skal anvendes i stedet for standardkonfidensniveauet på 95%, i boksen.

  Konstant er nul      Marker denne indstilling for at tvinge regressionslinjen til at krydse udgangspunktet.

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Der skal bruges mindst syv kolonner til resumeoutputtabellen, som indeholder en Anova-tabel, koefficienter, et standardfejlestimat for y, R2-værdier, antal observationer og standardfejl for koefficienter.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Residualer      Marker denne indstilling for at medtage residualer i residualoutputtabellen.

  Standardiserede residualer      Marker denne indstilling for at medtage standardiserede residualer i residualoutputtabellen.

  Residualplot      Marker denne indstilling for at oprette et diagram for hver uafhængig variabel, der skal sammenlignes med residualen.

  Linjetilpasningsplot      Marker denne indstilling for at oprette et diagram for de beregnede værdier, der skal sammenlignes med de observerede værdier.

  Plot af normal sandsynlighed      Marker denne indstilling for at oprette et diagram, der afbilder et normalsandsynlighedsplot.

  Udvalg

  Analyseværktøjet Stikprøve tager en stikprøve fra en population ved at behandle inputområdet som en population. Hvis populationen er for stor til at kunne bearbejdes eller blive vist i et diagram, kan du benytte en repræsentativ stikprøve. Du kan også tage en stikprøve, der kun indeholder værdierne fra en bestemt del af en cyklus, hvis du mener, at inputdataene er periodiske. Hvis inputområdet f.eks. indeholder kvartalsvise salgstal, vil en stikprøve med en periodisk frekvens på 4 placere værdierne fra samme kvartal i outputtabellen.

  Dialogboksen udvalg

  Inputområde      Skriv referencerne til den datablok, som indeholder den population af værdier, der skal tages en stikprøve fra. Der tages stikprøver fra første kolonne, derefter fra anden kolonne osv.

  Etiketter      Marker denne indstilling, hvis første række og kolonne i inputområdet indeholder etiketter. Fjern markeringen, hvis inputområdet ikke indeholder etiketter. Derefter oprettes der automatisk dataetiketter til outputtabellen.

  Stikprøvemetode      Klik på Periodisk eller Tilfældig for at angive det ønskede stikprøveinterval.

  Periode      Skriv det periodiske interval, hvor der skal foretages stikprøver. Periodeværdien i inputområdet og alle efterfølgende periodeværdier kopieres til outputkolonnen. Stikprøvetagningen stopper, når slutningen af inputområdet er nået.

  Antal stikprøver      Skriv det antal tilfældige værdier, som skal placeres i outputkolonnen. Hver værdi hentes fra en tilfældig placering i inputområdet, og et tal kan markeres mere end én gang.

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Data skrives i en enkelt kolonne under outputområdet. Hvis du markerer Periodisk, er antallet af værdier i outputtabellen lig med antallet af værdier i inputområdet divideret med stikprøveværdien. Hvis du markerer Tilfældig, er antallet af værdier i outputtabellen lig med antallet af stikprøver.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  t-Test

  Analyseværktøjet T-test med to stikprøver tester for lighed af den populationsmiddelværdi, der ligger under hver stikprøve. De tre værktøjer anvender forskellige forudsætninger: at populationsvarianserne er lig med hinanden, at populationsvarianserne ikke er lig med hinanden, og at de to stikprøver repræsenterer før og efter behandlingsobservationer for de samme emner.

  For alle tre værktøjer nedenfor gælder det, at en t-statistik-værdi, t, beregnes og vises som “t Stat” i outputtabellerne. Afhængig af dataene kan denne værdi, t, være negativ eller ikke-negativ. Under forudsætning af ens underliggende populationsmiddelværdier gælder det, at hvis t < 0, giver “P(T <= t) en-sidet” sandsynligheden for, at der observeres en værdi af t-statistik, der er mere negativ end t. Hvis t >=0, giver “P(T <= t) en-sidet” sandsynligheden for, at der observeres en værdi af t-statistik, der er mere positiv end t. “t kritisk en-sidet” giver skæringsværdien, så sandsynligheden for at observere en værdi af t-statistik, der er større end eller lig med “t kritisk en-sidet”, er Alpha.

  “P(T <= t) to-sidet” giver sandsynligheden for, at der observeres en værdi af t-statistik, der er større i absolut værdi end t. “P kritisk to-sidet” giver skæringsværdien, så sandsynligheden for en observeret t-statistik, der er større i absolut værdi end “P kritisk to-sidet”, er Alpha.

  T-test: Parvis dobbelt stikprøve for middelværdi

  Du kan bruge en parvis test, når observationerne i stikprøverne danner naturlige par, f.eks. når en stikprøvegruppe testes to gange,  dvs. før og efter et forsøg. Dette analyseværktøj og den tilhørende formel udfører en parvis T-test med dobbelt stikprøve for at fastlægge, om de observationer, der er foretaget før en behandling, og de observationer, der er foretaget efter en behandling, med sandsynlighed kommer fra fordelinger med ens populationsmiddelværdier. Denne form af t-testen forudsætter ikke, at varianserne for begge populationer er ens.

  Bemærk!: Blandt de resultater, der genereres af dette værktøj, er puljevarians, der er en akkumuleret måling af dataspredningen omkring middelværdien, og som opnås ved at bruge følgende formel:

  Formel til beregning af puljevarians

  t-Test: parvis dobbelt stikprøve for middelværdi dialogboksen

  Område for variabel 1      Skriv referencen til den første kolonne eller række med data, der skal analyseres. Området skal omfatte én kolonne eller række, der indeholder det samme antal datamærker som det andet område.

  Område for variabel 2      Skriv referencen til den anden kolonne eller række med data, der skal analyseres. Området skal omfatte én kolonne eller række, der indeholder det samme antal datamærker som det andet område.

  Hypotese for forskel i middelværdien      Skriv det tal, som skal gælde for forskellen i stikprøvers middelværdi. En værdi på 0 (nul) angiver, at stikprøvers middelværdi antages at være ens.

  Etiketter      Marker afkrydsningsfeltet, hvis den første række eller kolonne i inputområderne indeholder etiketter. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis inputområderne ikke indeholder etiketter. De relevante dataetiketter for outputtabellen oprettes af Microsoft Office Excel.

  Alpha      Angiv signifikansniveauet for testen. Værdien skal være i intervallet 0...1. Alphaniveauet er et signifikansniveau, der relaterer til sandsynligheden for en type I-fejl (afvisning af en ægte hypotese).

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet fastsættes automatisk. Hvis eksisterende data overskrives eller går ud over regnearkets grænser, vises der en meddelelse.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  T-test: To stikprøver med ens varians

  Dette analyseværktøj udfører en t-test med dobbelt stikprøve. Denne form af t-testen, der kaldes homoscedastisk t-test, forudsætter, at de to datasæt er fra fordelinger med de samme varianser. Du kan bruge denne t-test til at bestemme, om der er sandsynlighed for, at de to stikprøver kommer fra fordelinger med ens populationsmiddelværdier.

  t-Test: to stikprøver med ens varians dialogboksen

  Område for variabel 1      Angiv cellereferencen for det første dataområde, du vil analysere. Området skal bestå af en enkelt kolonne eller række med data.

  Område for variabel 2      Angiv cellereferencen for det andet dataområde, du vil analysere. Området skal bestå af en enkelt kolonne eller række med data.

  Hypotese for forskel i middelværdien      Skriv det tal, som skal gælde for forskellen i stikprøvers middelværdi. En værdi på 0 (nul) angiver, at stikprøvers middelværdi antages at være ens.

  Etiketter      Marker afkrydsningsfeltet, hvis den første række eller kolonne i inputområderne indeholder etiketter. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis inputområderne ikke indeholder etiketter. De relevante dataetiketter for outputtabellen oprettes af Microsoft Office Excel.

  Alpha      Angiv signifikansniveauet for testen. Værdien skal være i intervallet 0...1. Alphaniveauet er et signifikansniveau, der relaterer til sandsynligheden for en type I-fejl (afvisning af en ægte hypotese).

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet fastsættes automatisk. Hvis eksisterende data overskrives eller går ud over regnearkets grænser, vises der en meddelelse.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  T-test: To stikprøver med forskellig varians

  Dette analyseværktøj udfører en t-test med dobbelt stikprøve. Denne form af t-testen, der kaldes heteroscedastisk t-test, forudsætter, at de to datasæt er fra fordelinger med forskellige varianser. Som i det ovenstående tilfælde med ens varianser kan du bruge denne t-test til at bestemme, om der er sandsynlighed for, at de to stikprøver kommer fra fordelinger med ens populationsmiddelværdier. Brug denne test, når der er forskellige emner i de to stikprøver. Brug den parvise test, der er beskrevet i nedenstående eksempel, når der er et enkelt sæt emner, og de to stikprøver repræsenterer målinger for hvert emne før og efter en behandling.

  Den følgende formel bruges til at bestemme den statistiske værdi t.

  Formel til beregning af værdien t

  Følgende formel bruges til at beregne frihedsgraderne, f. Da resultatet af beregningen normalt ikke er et heltal, afrundes værdien af f til det nærmeste heltal for at opnå en kritisk værdi fra t-tabellen. Regnearksfunktionen TTEST i Excel bruger den beregnede f-værdi uden afrunding, da det er muligt at beregne en værdi for TTEST med en f-værdi, som ikke er et heltal. Som en følge af disse forskellige måder til at bestemme frihedsgraderne er resultaterne af TTEST og dette T-test-værktøj forskellige i tilfældet med forskellig varians.

  Formel til beregning af den tilnærmede værdi for frihedsgraden

  t-Test: to stikprøver med forskellig varians dialogboksen

  Område for variabel 1      Angiv cellereferencen for det første dataområde, du vil analysere. Området skal bestå af en enkelt kolonne eller række med data.

  Område for variabel 2      Angiv cellereferencen for det andet dataområde, du vil analysere. Området skal bestå af en enkelt kolonne eller række med data.

  Hypotese for forskel i middelværdien      Skriv det tal, som skal gælde for forskellen i stikprøvers middelværdi. En værdi på 0 (nul) angiver, at stikprøvers middelværdi antages at være ens.

  Etiketter      Marker afkrydsningsfeltet, hvis den første række eller kolonne i inputområderne indeholder etiketter. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis inputområderne ikke indeholder etiketter. De relevante dataetiketter for outputtabellen oprettes af Microsoft Office Excel.

  Alpha      Angiv signifikansniveauet for testen. Værdien skal være i intervallet 0...1. Alphaniveauet er et signifikansniveau, der relaterer til sandsynligheden for en type I-fejl (afvisning af en ægte hypotese).

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet fastsættes automatisk. Hvis eksisterende data overskrives eller går ud over regnearkets grænser, vises der en meddelelse.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  z-Test

  Analyseværktøjet Z-test: To stikprøver for middelværdi udfører en Z-test med dobbelt stikprøve for middelværdier med kendte varianser. Værktøjet bruges til at undersøge null-hypotesen, at der ikke er nogen forskel mellem to populationsmiddelværdier i forhold til enten en-sidede eller to-sidede alternative hypoteser. Hvis varianserne ikke kendes, skal regnearksfunktionen ZTEST bruges i stedet.

  Når du bruger værktøjet Z-test, skal du være omhyggelig med at forstå outputtet. “P(Z <= z) en-sidet” er i virkeligheden P(Z >= ABS(z)), sandsynligheden for en z-værdi, der er længere væk fra 0 i den samme retning som den observerede z-værdi, når der ikke er nogen forskel mellem populationsmiddelværdierne. “P(Z <= z) to-sidet” er i virkeligheden P(Z >= ABS(z) eller Z <= -ABS(z)), sandsynligheden for en z-værdi, der er længere værk fra 0 i en af retningerne end den observerede z-værdi, når der ikke er nogen forskel mellem populationsmiddelværdierne. Det to-sidede resultat er blot det en-sidede resultat ganget med 2. Værktøjet Z-test kan også bruges i de tilfælde, hvor null-hypotesen er, at der er en specifik værdi forskellig fra nul for forskellen mellem de to populationsmiddelværdier. Du kan f.eks. benytte denne test til at undersøge forskelle mellem to bilmodellers præstationer.

  z-Test: dobbelt stikprøve for middelværdi dialogboksen

  Område for variabel 1      Angiv cellereferencen for det første dataområde, du vil analysere. Området skal bestå af en enkelt kolonne eller række med data.

  Område for variabel 2      Angiv cellereferencen for det andet dataområde, du vil analysere. Området skal bestå af en enkelt kolonne eller række med data.

  Hypotese for forskel i middelværdien      Skriv det tal, som skal gælde for forskellen i stikprøvers middelværdi. En værdi på 0 (nul) angiver, at stikprøvers middelværdi antages at være ens.

  Varians for variabel 1 (kendt)      Skriv den kendte populationsvarians for inputområdet til variabel 1.

  Varians for variabel 2 (kendt)      Skriv den kendte populationsvarians for inputområdet til variabel 2.

  Etiketter      Marker afkrydsningsfeltet, hvis den første række eller kolonne i inputområderne indeholder etiketter. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis inputområderne ikke indeholder etiketter. De relevante dataetiketter for outputtabellen oprettes af Microsoft Office Excel.

  Alpha      Angiv signifikansniveauet for testen. Værdien skal være i intervallet 0...1. Alphaniveauet er et signifikansniveau, der relaterer til sandsynligheden for en type I-fejl (afvisning af en ægte hypotese).

  Outputområde      Skriv referencen til øverste venstre celle i outputtabellen. Størrelsen på outputområdet fastsættes automatisk. Hvis eksisterende data overskrives eller går ud over regnearkets grænser, vises der en meddelelse.

  Ny regnearksfane      Klik på denne indstilling for at indsætte et nyt regneark i den aktive projektmappe og indsætte resultatet i celle A1 i det nye regneark. Skriv et navn i boksen for at navngive det nye regneark.

  Ny projektmappe      Klik for at oprette en ny projektmappe. Resultaterne føjes til et nyt regneark i projektmappen.

  Bemærkninger!: 

  • Dataanalysefunktionerne kan kun anvendes på ét regneark ad gangen. Når du udfører en dataanalyse på grupperede regneark, vises resultaterne i det første regneark, og tomme, formaterede tabeller vises i de resterende regneark. Hvis du vil udføre en dataanalyse på de resterende regneark, skal du genberegne med analyseværktøjet for hvert regneark.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×