DISKONTO, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen DISKONTO i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer et værdipapirs diskonto.

Syntaks

DISKONTO(afregningsdato;udløbsdato;kurs;indløsningskurs;[datotype])

Vigtigt: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer angives som tekst.

Syntaksen for funktionen DISKONTO har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Kurs    Påkrævet. Værdipapirets kurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Indløsningskurs    Påkrævet. Værdipapirets indløsningskurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, mens 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor obligationen udløber. Antag f.eks., at en 30 års obligation udstedes den 1. januar 2008 og erhverves af køber 6 måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være den 1. januar 2008, afregningsdatoen den 1. juli 2008 og udløbsdatoen 1. januar 2038, 30 år efter udstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Afregningsdato, udløbsdato og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er en gyldig dato, returnerer DISKONTO fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis kurs ≤ 0, eller hvis indløsningskurs ≤ 0, returnerer DISKONTO fejlværdien #NUM!.

 • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer DISKONTO fejlværdien #NUM!.

 • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer DISKONTO fejlværdien #NUM!.

 • DISKONTO beregnes således:

  Ligning

  hvor:

  • DÅ = antallet af dage i året, alt efter hvilket basisår der anvendes.

  • DTU = antallet af dage mellem afregningsdato og udløbsdato.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

39107

Afregningsdato

39248

Udløbsdato

97,975

Pris

100

Indløsningskurs

1

Faktisk/faktisk datotype (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DISKONTO(A2;A3;A4;A5;A6)

Obligationens diskontosats med det ovenfor gældende

0,0524202

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×