Create or modify member properties

Egenskaber for dimensionsmedlemmer består af identifikationsoplysninger og beskrivende oplysninger om dimensionsmedlemmer i PerformancePoint Forretningsplanlægningsmodel. Nogle egenskaber, f.eks. navn, etiket og beskrivelse, er påkrævet, og defineres automatisk, når der oprettes en dimension. I de fleste tilfælde har dimensionsmedlemmer også andre egenskaber, der definerer aspekter af medlemmernes adfærd og karakteristika. Eksempel:

 • Balancemedlemmer i den foruddefinerede dimension Konto har en medlemsegenskab af typen Debet/Kredit, der identificerer, om kontoen er en debit- eller kreditpost.

 • En virksomhed, som ejer tv-stationer, kan oprette en egenskab for dimensionsmedlemmer med navnet Stationsformat. Analytikere kan bruge denne egenskab til at spore det broadcastformat, som en station benytter, f.eks. netværkstilknytning, nyheder, uddannelse eller myndigheder.

Hvad ønsker du at gøre?

Få mere at vide om de forskellige typer egenskaber for dimensionsmedlemmer

Oprette en ny egenskab for dimensionsmedlemmer

Redigere en systemdefineret egenskab

Redigere en brugerdefineret egenskab

Få mere at vide om de forskellige typer egenskaber for dimensionsmedlemmer

Egenskaber for dimensionsmedlemmer kan være systemdefinerede eller brugerdefinerede.

Systemdefinerede medlemsegenskaber

Forretningsplanlægningsmodel defineres automatisk tre medlemsegenskaber for alle dimensionsmedlemmer, når dimensionen oprettes: Navn, Etiket og Beskrivelse.

 • Navn     Hvert dimensionsmedlem tildeles et brugervenligt navn, når det oprettes. Forretningsplanlægningsmodel tildeler dette navn til de dimensionsmedlemmer, som det opretter, men du skal angive et navn for hvert dimensionsmedlem, du opretter.

 • Etiket     Hvert dimensionsmedlem tildeles en etiket, når det oprettes. Forretningsplanlægningsmodel tildeler denne etiket til de dimensionsmedlemmer, som det opretter, men du skal angive en etiket for hvert dimensionsmedlem, du opretter. Du kan finde oplysninger om ord og tegn, der ikke kan bruges i navne og etiketter, under Om navne og etiketter.

 • Beskrivelse    Hvert dimensionsmedlem tildeles en beskrivelsesegenskab, når det oprettes. Denne egenskab skal ganske vist være til stede, men du behøver ikke at indtaste en beskrivelse. Hvis du beslutter at indtaste en beskrivelse, må den højst bestå af 512 tegn, og den skal starte med et bogstav. Beskrivelsen må indeholde symboler, tegnsætningstegn og alfanumeriske tegn.

Udover de tre medlemsegenskaber, der er påkrævet for alle dimensionsmedlemmer, definerer Forretningsplanlægningsmodel egenskaber for dimensionsmedlemmer for de systemdefinerede eller foruddefinerede dimensioner. Du kan finde flere oplysninger om disse systemdefinerede egenskaber under Dimensioner og medlemmer i Forretningsplanlægningsmodel

Brugerdefinerede medlemsegenskaber

Brugerdefinerede dimensionsmedlemmer kan svare til alle de personer, organisationer, enheder, produkter, konti, omkostninger eller tidsrammer, som en forretning skal gøre rede for. Du kan anvende brugerdefinerede egenskaber for dimensionsmedlemmer til at registrere dimensionsmedlemmers adfærd eller karakteristika. En virksomhed, der producerer sportstøj, kan f.eks. have en dimension af typen Produkt med egenskaben Køn for at registrere, hvilket køn produktets målgruppe er, f.eks. Mænd, Kvinder og Unisex.

Vigtigt: Du kan ikke slette brugerdefinerede egenskaber for dimensionsmedlemmer, når de er oprettet og gemt.

Toppen af siden

Oprette en ny egenskab for dimensionsmedlemmer

 1. Klik på Dimensioner i ruden Browser til arbejdsområdet.

 2. Klik på en dimension i arbejdsområdet Dimensioner for at åbne den.

 3. Klik på Tjek ud i ruden Dimensionsopgaver, hvis du vil tjekke dimensionen ud.

 4. Klik på Opret medlemsegenskab i ruden Dimensionsopgaver.

 5. Indtast en etiket til den nye medlemsegenskab i boksen Etiket. Du kan finde oplysninger om ord- og tegnbegrænsninger for navne og etiketter under Om navne og etiketter.

 6. Indtast en beskrivelse af egenskaben for dimensionsmedlemmer i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen kan indeholde op til 512 tegn.

 7. Vælg den datatype, som egenskaben skal indeholde, på listen Datatype. I følgende tabel beskrives de gyldige datatyper.

Datatype

Beskrivelse af medlemsegenskab

Tekst (streng)

Alle værdier, der består af alfanumeriske tegn og tegnsætningstegn. Teksten må højst bestå af 512 tegn.

Hel (heltal)

En værdi, der består af et positivt eller negativt helt tal (et heltal).

Dato

En dato. Den skal være i dato/klokkeslæt-format.

Sand/falsk (boolesk)

En af to værdier: Sand eller Falsk.

Dimensionsmedlem

Et medlem af en dimension. Hvis du vælger denne værdi, vises listen Dimension, så du kan vælge dimensionen. Klik på ellipseknappen (…) for at åbne dialogboksen Medlemsvælger, og vælg derefter et medlem til den nye medlemsegenskab.

Vigtigt: Dette valg angiver standardegenskabsværdien i den refererede dimension. Hvis det valgte medlem slettes fra den refererede dimension, kan der opstå fejlbetingelser.

 1. Angiv den værdi, du vil bruge som standardværdi for egenskaben, i boksen Værdi. I følgende tabel vises acceptable intervaller for hver datatype.

Egenskabens datatype

Interval for standardværdien

Tekst (streng)

Kan indeholde alfanumeriske tegn, symboler eller tegnsætningstegn, men må ikke bestå af mere end 2.048 tegn.

Hel (heltal)

Et heltal i intervallet –2 [31] og 2 [31].

Dato

Vælg en dato fra kalenderobjektet til programmet.

Sand/falsk (boolesk)

Vælg Sand eller Falsk.

 1. Klik på OK i dialogboksen Opret medlemsegenskab for at oprette den nye medlemsegenskab.

Toppen af siden

Redigere en systemdefineret egenskab

Du kan ændre medlemsegenskaber for et individuelt medlem i arbejdsområdet Medlemsvedligeholdelse eller i arbejdsområdet Vedligeholdelse af medlemssæt.

 1. Klik på Dimensioner i ruden Browser til arbejdsområdet.

 2. Klik på en dimension i arbejdsområdet Dimensioner for at åbne den. .

 3. Klik på Tjek ud i ruden Modelopgaver.

 4. Klik på fanen Medlemsvedligeholdelse eller fanen Vedligeholdelse af medlemssæt for at åbne et arbejdsområde, og vælg derefter et medlem på listen over medlemmer.

  Bemærk:  I arbejdsområdet Vedligeholdelse af medlemssæt redigeres medlemsegenskaber i ruden Destinationsmedlemssæt.

 5. Vælg et medlem på listen over medlemmer, og klik derefter på cellen i kolonnen for den egenskab, du vil redigere.

 6. Når du har foretaget ændringerne, skal du klikke på Gem denne dimension i ruden Dimensionsopgaver.

  Bemærk:  Ruden Dimensionsopgaver vises ikke i arbejdsområdet Vedligeholdelse af medlemssæt. Klik på fanen Oversigt eller fanen Medlemsvedligeholdelse for at få vist ruden Dimensionsopgaver.

Toppen af siden

Redigere en brugerdefineret egenskab

 1. Klik på Dimensioner i ruden Browser til arbejdsområdet.

 2. Klik på en dimension i arbejdsområdet Dimensioner for at åbne den. .

 3. Hvis du endnu ikke har tjekket dimensionen ud, skal du klikke på Tjek ud i ruden Modelopgaver.

 4. Klik på fanen Medlemsvedligeholdelse for at åbne det pågældende arbejdsområde.

 5. Vælg et medlem på listen over medlemmer.

 6. Klik på Opdater medlemsegenskaben i ruden Dimensionsopgaver.

 7. Vælg den egenskab, du vil redigere, på rullelisten Etiket.

 8. Rediger tekstboksen Beskrivelse og tekstboksen Værdi for at foretage ændringer. Du kan ikke ændre datatypen.

 9. Hvis egenskaben er af datatypen Medlem af dimension, skal du klikke på ellipseknappen (…) ud for feltet Værdi. Derved åbnes dialogboksen Tilføj eller fjern medlemmer for at inkludere dem i markeringen i. Vælg det medlem, der har den egenskab, du vil ændre, i dialogboksen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×