Create or delete a member set

PerformancePoint Forretningsplanlægningsmodel kan du administrere dimensioner ved at organisere dimensionsmedlemmer i medlemssæt. Ved brug af medlemssæt kan du gruppere medlemmer i logiske sæt og oprette et medlemshierarki.

Vigtigt: I Forretningsplanlægningsmodel skal medlemmer af et medlemssæt tilhøre den samme dimension og det samme hierarki. Hvis du forsøger at oprette et medlemssæt, der indeholder medlemmer fra forskellige dimensioner eller forskellige hierarkier, vil medlemssættet ikke være gyldigt, og der vil opstå en fejl.

Hvad ønsker du at gøre?

Oprette et medlemssæt

Slette et medlemssæt

Oprette et medlemssæt

 1. Klik på Dimensioner i ruden Browser til arbejdsområdet. Derved vises alle dimensioner for det aktuelle program.

 2. Klik på navnet på en dimension i arbejdsområdet for at åbne den i arbejdsområdet.

 3. Klik på Tjek ud i ruden Dimensionsopgaver.

 4. Klik på Opret et medlemssæt i ruden Dimensionsopgaver for at starte guiden Opret et medlemssæt.

 5. Angiv værdier for Navn, Etiket og Beskrivelse for det nye medlemssæt på siden Angiv navn på medlemssæt, etiket og beskrivelse. Du kan finde flere oplysninger om reserverede ord og begrænsede tegn for navne og etiketter under Om navne og etiketter.

 6. Klik på Næste for at gå til siden Vælg oprettelsesindstillinger for medlemssæt. Vælg derefter en af følgende valgmuligheder for at oprette et medlemssæt.

   Oprette et nyt, tomt medlemssæt

  Vælg indstillingen Opret et tomt medlemssæt for at oprette et nyt, tomt medlemssæt, og klik på Næste.

   Oprette et medlemssæt, der er baseret på egenskaber

  Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette et medlemssæt, der er baseret på egenskaber:

  1. Vælg indstillingen Opret et medlemssæt på basis af egenskaber, og klik derefter på Næste.

  2. (Valgfrit) Grupper medlemmer til det nye medlemssæt ved at vælge en egenskab, der er vist i boksen Tilgængelige egenskaber, og føj derefter egenskaben til boksen Grupper medlemmer efter. Du kan oprette flere niveauer af grupper.

  3. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Inkluder NONE-medlem for at medtage NONE-medlemmet i det hierarki, der oprettes.

   NONE-medlemmet er et specialiseret medlem af en dimension. Forretningsplanlægningsmodel benytter NONE-medlemmet, når det foretager systemdefinerede beregninger, og når et medlem af en dimension skal vælges til en systemproces. I foruddefinerede dimensioner er NONE-medlemmet ofte dimensionens standardmedlem. Du kan finde flere oplysninger under Om NONE-medlemmet.

   Oprette et medlemssæt ved at kopiere medlemmer

  Sådan oprettes et medlemssæt ved at kopiere medlemmer fra et eksisterende medlemssæt:

  1. Vælg indstillingen Opret et medlemssæt ved at kopiere fra et eksisterende medlemssæt.

  2. Vælg det medlemssæt, der skal kopieres, på rullelisten, og klik derefter på Næste.

   Oprette et medlemssæt ved at indlæse data

  Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette et medlemssæt ved at indlæse data fra en CSV-fil:

  1. Vælg Indlæs medlemssæt fra CSV-fil.

  2. Klik på Gennemse for at finde og vælge CSV-filen, og klik derefter på Næste.

   Vigtigt: Hvis du vil indlæse medlemmer fra en CSV-fil, skal du som minimum have læseadgang til CSV-filen.

   Du kan finde flere oplysninger om krav til brug af CSV-filer under Indlæse dimensionsmedlemmer og medlemssæt fra en CSV-fil.

 7. Gennemgå valgene i forbindelse med medlemssættet på siden Gennemse og opret, og klik på Udfør for at oprette medlemssættet. Hvis du har brug for at foretage ændringer, skal du klikke på Tilbage for at vende tilbage til de forrige sider.

 8. Klik på Tjek ind i ruden Dimensionsopgaver for at tjekke dimensionen ind.

Vigtigt:  Når du har angivet eller ændret medlemssæt, skal du installere modelwebstedet for at opdatere dimensionen i databasen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør dette, under Installere en model.

Toppen af siden

Slette et medlemssæt

Du kan slette et medlemssæt fra en dimension.

Bemærk:  Inden du sletter et medlemssæt, skal du være sikker på, at medlemssættet ikke benyttes af en anden model. Når du sletter et medlemssæt, sletter Forretningsplanlægningsmodel øjeblikkeligt medlemssættet uden at kontrollere, om der findes nogen model til model-tilknytninger, som er afhængige af medlemssættet.
Hvis du vil se, om medlemssættet benyttes af en anden model, skal du vælge medlemssættet under fanen Oversigt i arbejdsområdet Dimension. Hvis andre modeller bruger det valgte medlemssæt, vises ruden Brug af modellen. Ruden Brug af modellen indeholder en liste over andre modeller, der bruger det valgte medlemssæt.

Når du har bekræftet, at medlemssættet ikke bruges af en anden model, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at slette medlemssættet.

 1. Klik på Dimensioner i ruden Browser til arbejdsområdet.

 2. Klik på et dimensionsnavn i arbejdsområdet Dimensioner for at åbne en dimension.

 3. Hvis du endnu ikke har tjekket dimensionen ud, skal du klikke på Tjek ud i ruden Modelopgaver.

 4. Klik på fanen Medlemsvedligeholdelse for at åbne det pågældende arbejdsområde.

 5. Vælg et medlemssæt på rullelisten Medlemssæt på værktøjslinjen i arbejdsområdet. Medlemssættet vises.

 6. Klik på Slet aktuelt medlemssæt i ruden Dimensionsopgaver. Du kan også klikke på Slet aktuelt medlemssæt i menuen Handlinger.

 7. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen for at slette medlemssættet og få vist de eventuelt resterende medlemssæt i arbejdsområdet.

Vigtigt:  Når du har angivet eller ændret medlemssæt, skal du installere modelwebstedet for at opdatere dimensionen i databasen. Du kan finde en vejledning under Installere en model.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×