Office
Log på

CSV-filer til postkasseoverførsel

Du kan bruge kommaseparerede værdi-filer (CSV) til at overføre et stort antal postkasser. Du kan specificere en CSV-fil, når du bruger Exchange Administrationscenteret (EAC) eller New-MigrationBatch cmdletet i Exchange Management Shell til at oprette en Overførselsbatch. Brug af en CSV-fil til at specificere flere brugere at overføre i en overførselsbatch understøttes i de følgende overførselsscenarier:

 • Onboarding og offboarding i Office 365   

  • Fjern-onboardingoverførsel:    I en Exchange-hybridinstallation, kan du flytte postkasser fra en lokal Exchange-organisation til Office 365. Dette er også kendt som en fjern-onboardingoverførsel, fordi du også overfører postkasser til Office 365.

  • Fjern-offboarding overførsel:    Du kan også udføre en fjern-offboardingoverførsel, hvor du i stedet overfører Office 365-postkasser til din lokale Exchange-organisation.

   Bemærk!: Både onboarding- og offboarding-fjernoverførsler bliver initieret af din Office 365-organisation.

  • Faseinddelt Exchange-overførsel:    Du kan også overføre et undersæt af postkasser fra en lokal Exchange-organisation til Office 365. Dette er en anden type onboarding-overførsel. Du kan kun overføre Exchange 2003- og Exchange 2007-postkasser ved hjælp af en faseinddelt Exchange-overførsel. Overførsel af Exchange 2010- og Exchange 2013-postkasser understøttes ikke i en faseinddelt migrering. Inden du kører en faseinddelt migrering, skal du bruge bibliotekssynkronisering eller en anden metode til at gøre brugerne i Office 365-organisation klar til overførslen.

  • IMAP-overførsel:    Denne onboarding-overførselstype overfører postkassedata fra en IMAP-server (herunder Exchange) til Office 365. For at udføre en IMAP-overførsel, skal du klargøre postkasserne i Office 365. Før du kan overføre postkassedata.

Bemærk!: En komplet Exchange-migrering understøtter ikke brugen af en CSV-fil, da alle lokale postkasser bliver overført til Office 365 i et enkelt batch.

Understøttede attributter for CSV-filer for masseflytninger eller -overførsler.

Den første række eller kolonneoverskrift i CSV-filen, der bruges til overførsel af brugere, viser navnene på de attributter eller felter, som er angivet i de efterfølgende rækker. Hvert attributnavn er adskilt af et komma. Hver række under kolonneoverskriften repræsenterer en enkelt bruger, og leverer de obligatoriske oplysninger for overførslen. Attributterne i hver enkelt brugerrække skal være i samme rækkefølge som attributnavnene i kolonneoverskriften. Hver attributværdi er adskilt af et komma. Hvis attributværdien for en bestemt post er null, skal du ikke skrive noget for den attribut. Husk dog, at medtage kommaet for at adskille null-værdien fra den næste attribut.

Attributværdier i CSV-filen tilsidesætter værdien af det tilsvarende parameter, når det samme parameter bruges, til at oprette en overførselsbatch med EAC eller Shell. Find flere oplysninger og eksempler i afsnittet, Attributværdierne i CSV-filen tilsidesætter værdierne for overførselsbatchen.

Tip!: Du kan bruge ethvert tekstredigerinsprogram, til at oprette csv-filen, men med et program som f.eks. Microsoft Excel er det lettere at importere data, konfigurere og organisere CSV-filer. Sørg for, at gemme CSV-filer som en .csv- eller .txt-fil.

De følgende afsnit beskriver de understøttede attributter for kolonneoverskriften af en CSV-fil for hver overførselstype. Hvert afsnit indeholder en tabel, der viser hver understøttet attribut. Uanset om det er påkrævet, findes der et eksempel på en værdi til at bruge attributten og en beskrivelse.

Bemærk!: I de følgende afsnit angiver kildemiljø den aktuelle placering af en brugerpostkasse eller en database. Målmiljø angiver den placering, som postkassen bliver overført til. Eller den database postkassen flyttes til.

Faseinddelt Exchange-overførsel

Du skal bruge en CSV-fil til at identificere gruppen af brugere til en Overførselsbatch, hvis du vil bruge en faseinddelt Exchange-migrering til at overføre Exchange 2003 og Exchange 2007 lokale postkasser til Office 365. Der findes ikke nogen grænse for antallet af postkasser, du kan overføre til skyen ved hjælp af en faseinddelt Exchange-migrering. Men en enkelt CSV-fil til en overførselsbatch kan maksimalt indeholde, 2.000 rækker. For at overføre mere end 2.000 postkasser, skal du oprette flere CSV-filer og derefter bruge hver af dem til at oprette en ny overførselsbatch. Du kan finde flere oplysninger om faseinddelte Exchange-overførsler i Hvad du bør vide om en faseinddelt mailoverførsel til Office 365.

I følgende tabel beskrives de understøttede attributter for en CSV-fil til en faseinddelt Exchange-migrering.

Attribut

Nødvendig eller valgfri

Accepterede værdier

Beskrivelse

Mailadresse

Påkrævet

SMTP-adressen for brugeren

Specificerer mailadressen på den mailaktiverede bruger (eller en postkasse, hvis du forsøger overførslen for anden gang) i Office 365, der er svarerende til den lokale brugerpostkasse, der overføres. Mailaktiverede brugere oprettes i Office 365 som et resultat af bibliotekssynkronisering eller en anden klargøringsproces. Mailadressen på den mailaktiverede bruger, skal stemme overens med WindowsEmailAddress-egenskaberne for de tilsvarende lokale postkasse.

Adgangskode

Valgfrit

En adgangskode skal minimum have otte tegn, og opfylde de eventuelle adgangskodebegrænsninger der gælder for din Office 365-organisation.

Adgangskoden er angivet på brugerkontoen, når den tilsvarende mailaktiverede bruger i Office 365 konverteres til en postkasse under overførslen.

GennemtvingÆndringAfAdgangskode

Valgfrit

True eller False

Angiver, om en bruger skal ændre adgangskoden første gang, der logges på den nye Office 365-postkasse.

Bemærk!: Hvis du har implementeret en løsning med enkeltlogon (SSO), ved at udrulle Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0) i din lokale organisation. Skal du bruge False som værdi for denne attribut.

IMAP-overførsler

En CSV-fil til en IMAP-overførselsbatch kan have op til 50.000 rækker. Det er dog en god ide, at overføre brugere i flere mindre batches. Du kan finde flere oplysninger om IMAP-overførsler under følgende emner:

I følgende tabel beskrives de understøttede attributter for en CSV-fil til en IMAP-overførsel.

Attribut

Nødvendig eller valgfri

Accepterede værdier

Beskrivelse

Mailadresse

Påkrævet

SMTP-adressen for brugeren.

Specificerer bruger-id'et for brugerens Office 365-postkasse.

BrugerNavn

Påkrævet

Streng der identificerer brugeren på IMAP meddelelsessystemet, i et format der understøttes af IMAP-serveren.

Specificerer logonnavnet til brugerens konto i IMAP-meddelelsessystemet (kildemiljøet). Ud over brugernavnet, kan du bruge legitimationsoplysninger for en konto der har fået tildelt de nødvendige tilladelser, til at få adgang til postkasser på IMAP-serveren. Du kan finde flere oplysninger i CSV-filer til IMAP-overførselsbatches.

Adgangskode

Påkrævet

Adgangskodestreng.

Specificerer adgangskoden for den brugerkonto, der er angivet af attributten BrugerNavn.

Attributværdier i CSV-filen tilsidesætter værdierne for overførselsbatchen

Attributværdier i CSV-filen tilsidesætter værdien af det tilsvarende parameter, når det samme parameter bruges, til at oprette en overførselsbatch med EAC eller Shell. Hvis du vil have,at overførselsbatchværdien skal anvendes på en bruger. Skal du lade den pågældende celle i CSV-filen være tom. På den måde kan du blande og sammensætte visse attributværdier for udvalgte brugere i en overførselsbatch.

I dette eksempel opretter du f.eks. en batch til en fjern-onboardingoverførsel i en hybridinstallation, for at flytte arkivpostkasser til Office 365 med følgende New MigrationBatch-kommando.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Men du vil også flytte de primære postkasser for udvalgte brugere, så en del af filen OnBoarding1.csv til denne overførselsbatch vil se således ud:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Fordi værdien for en postkassetype i CSV-filen tilsidesætter værdierne for MailboxType-parameret i kommandoen til at oprette batchen. Er det kun arkivpostkassen for bruger 1 og bruger 2, der bliver overflyttet til Office 365. Men den primære postkasse og arkivpostkassen for bruger 3 og bruger 4 flyttes til Office 365.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×