CSV-filer til School Data Sync

Bemærk: Dette emne er foreløbig dokumentation og kan uden varsel ændres i fremtidige udgaver.

Du kan bruge CSV (kommasepareret værdi)-filer med School Data Sync (SDS) til at synkronisere brugerne i dit elevinformationssystem (SIS) med Office 365. Hvis du bruger denne metode, skal du bruge seks separate CSV-filer til at konfigurere synkroniseringsprofilen. I dette emne beskrives de CSV-filer, der er nødvendige, samt de oplysninger, der skal medtages i hver af dem.

Du skal medtage de påkrævede attributter for de påkrævede CSV-filer til School Data Sync, og du kan også medtage valgfri attributter i hver CSV-fil.

Påkrævede CSV-filer til School Data Sync

CSV-import kræver, at administratoren leverer seks CSV-filer, der indeholder de påkrævede og valgfri attributter for SDS. Du kan finde detaljerede trin til at udføre synkroniseringen i Sådan installerer du School Data Sync ved hjælp af CSV-filer.

School Data Sync indeholder en række påkrævede attributter, der skal medtages, når du klargør brugere i Classroom. Der er også en række valgfri attributter for School.csv, Section.csv, Student.csv og Teacher.csv, som du kan vælge at importere, men som ikke er påkrævet til klargøring af Classroom.

De påkrævede attributter til School Data Sync varierer baseret på de installationsindstillinger, du vælger, når du opretter synkroniseringsprofilen.

Bemærk: Kontrollér, at dine CSV-filer ikke indeholder ugyldige tegn. CSV-filer må derudover ikke indeholde mere end 550.000 rækker med data. Hvis du overskrider 550K rækker, skal du opdele de ekstra rækker i et andet sæt af 6 CSV-filer og oprette en ekstra synkroniseringsprofil for at overføre og synkronisere dem.

Du kan oprette CSV-filer manuelt, udtrække dem fra SIS-databasen eller oprette dem med hjælp fra SIS-leverandøren. CSV-indhold og -formatering skal være det samme, uanset hvordan du opretter filerne. Hvis du har brug for hjælp med udtrækning af data, kan du kontakte SIS-udbyderen for at få support.

De seks påkrævede CSV-filer er:

Bemærk: Disse CSV-filer skal være navngivet nøjagtigt som vist, og de skal alle være placeret i den samme mappe eller det samme bibliotek på den lokale computer. Der bør ikke være nogen andre filer i denne mappe. Hvert attributnavn, der er vist nedenfor for hver CSV-fil, vil også blive konfigureret som et sidehoved i hver af de respektive CSV-filer.

Alle CSV-filer skal findes i den samme mappe

School.csv

Filen School.csv skal indeholde disse attributter med tilsvarende værdier:

 • SIS-id   – Skolens SIS-id. Denne værdi skal være entydig

 • Navn   – Skolens navn.

Et eksempel på en School.csv-fil

Valgfri attributter for School.csv

Ud over de påkrævede attributter, der er angivet ovenfor, kan School.csv indeholde alle de valgfri attributter, der er angivet nedenfor. Mens disse attributter ikke er nødvendige for SDS, giver de yderligere detaljer om identitet i Azure AD for hver af de respektive objekttyper. Når du konfigurerer din synkroniseringsprofil, vil du kunne vælge og fravælge alle de valgfri attributter nedenfor. Alle de valgfri attributter, der er valgt i synkroniseringsprofilen, skal afspejles i den tilsvarende CSV-fil som en kolonneoverskrift, og der skal også være nøjagtig overensstemmelse mellem stavning og syntaksen (herunder mellemrum samt små og store bogstaver).

De valgfri attributter er:

 • Skolenummer

 • Skolens NCES_ID

 • Id for delstat

 • Karakter lav

 • Karakter høj

 • Skoleinspektørens SIS-id

 • Skoleinspektørens navn

 • Skoleinspektørens sekundære mail

 • Adresse

 • By

 • Delstat

 • Land

 • Postnummer

 • Telefon

 • Zone

I følgende eksempelfigur afspejler de attributter, der er markeret med gråt, de påkrævede attributter. De valgfri attributter er markeret med blåt:

Valgfri attributter for School.csv

Section.csv

Filen Section.csv skal indeholde disse attributter med tilsvarende værdier:

 • SIS-id    – Sektionens SIS-id. Denne værdi skal være entydig, må ikke indeholde mellemrum og må kun indeholde alfanumeriske tegn. Det eneste tilladte specialtegn i dette felt er bindestreg (-).

 • Skolens SIS-id    – SIS-id for skolen.

 • Sektionsnavn    – Navnet på sektionen.

Et eksempel på en Section.csv-fil

Valgfri attributter for Section.csv

Ud over de påkrævede attributter, der er angivet ovenfor, kan Section.csv indeholde alle de valgfri attributter, der er angivet nedenfor. Mens disse attributter ikke er nødvendige for SDS, giver de yderligere detaljer om identitet i Azure AD for hver af de respektive objekttyper. Når du konfigurerer din synkroniseringsprofil, vil du kunne vælge og fravælge alle de valgfri attributter nedenfor. Alle de valgfri attributter, der er valgt i synkroniseringsprofilen, skal afspejles i den tilsvarende CSV-fil som en kolonneoverskrift, og der skal også være nøjagtig overensstemmelse mellem stavning og syntaksen (herunder mellemrum samt små og store bogstaver).

De valgfri attributter er:

 • Sektionsnummer

 • SIS-id for semester

 • Semesternavn

 • Startdato for semester

 • Slutdato for semester

 • SIS-id for kursus

 • Kursusnavn

 • Kursusnummer

 • Kursusbeskrivelse

 • Kursusemne

 • Perioder

 • Status

I følgende eksempelfigur afspejler de attributter, der er markeret med gråt, de påkrævede attributter. De valgfri attributter er markeret med blåt:

Valgfri attributter for Section.csv

Student.csv

Filen Student.csv skal indeholde disse attributter med tilsvarende værdier:

 • SIS-id    – SIS-id for eleven. Denne værdi skal være entydig.

 • Skolens SIS-id    – SIS-id for skolen.

 • Fornavn    – Kan ikke bruges, hvis en af indstillingerne for synkroniseret identitet er valgt ved oprettelsen af profilen.

 • Efternavn    – Kan ikke bruges, hvis en af indstillingerne for synkroniseret identitet er valgt ved oprettelsen af profilen.

 • Brugernavn    – Skal matche attributten Alias eller UserPrincipalName, der er baseret på den indstilling, der er valgt for synkroniseringsprofil. Se Sådan installerer du School Data Sync ved hjælp af CSV-filer for at få mere at vide om den rette værdi at bruge. Da match sker på UserPrincipalName, skal denne værdi være entydig, hvis den er indstillet til UserPrincipalName. Hvis denne værdi er udfyldt med Alias, skal den alias + domæne-matchningslogik, der danner det tilsvarende UserPrincipalName i Azure Active Directory, være entydig.

 • Adgangskode    – Kan ikke bruges, hvis en af indstillingerne for synkroniseret identitet er valgt ved oprettelsen af profilen. Adgangskoder i CSV-filer skal overholde kravene til Azure AD-adgangskoder, som er defineret i artiklen om adgangskodepolitikker for skybrugerkonti.

Et eksempel på en Student.csv-fil

Valgfri attributter for Student.csv

Ud over de påkrævede attributter, der er angivet ovenfor, kan Student.csv indeholde alle de valgfri attributter, der er angivet nedenfor. Mens disse attributter ikke er nødvendige for SDS, giver de yderligere detaljer om identitet i Azure AD for hver af de respektive objekttyper. Når du konfigurerer din synkroniseringsprofil, vil du kunne vælge og fravælge alle de valgfri attributter nedenfor. Alle de valgfri attributter, der er valgt i synkroniseringsprofilen, skal afspejles i den tilsvarende CSV-fil som en kolonneoverskrift, og der skal også være nøjagtig overensstemmelse mellem stavning og syntaksen (herunder mellemrum samt små og store bogstaver).

De valgfri attributter er:

 • Id for delstat

 • Sekundær mail

 • Elevnummer

 • Karakter

 • Status

 • Postadresse

 • By, postadresse

 • Delstat, postadresse

 • Postnummer, postadresse

 • Breddegrad, postadresse

 • Længdegrad, postadresse

 • Land, postadresse

 • Bopælsadresse

 • By, bopælsadresse

 • Delstat, bopælsadresse

 • Postnummer, bopælsadresse

 • Breddegrad, bopælsadresse

 • Længdegrad, bopælsadresse

 • Land, bopælsadresse

 • Køn

 • Fødselsdato

 • ELL-status

 • FederalRace

 • Dimissionsår

I følgende eksempelfigur afspejler de attributter, der er markeret med gråt, de påkrævede attributter. De valgfri attributter er markeret med blåt:

Valgfri attributter for Student.csv

Teacher.csv

Filen Teacher.csv skal indeholde disse attributter med tilsvarende værdier:

 • SIS-id    – SIS-id for læreren. Denne værdi skal være entydig.

 • Skolens SIS-id    – SIS-id for skolen.

 • Fornavn    – Kan ikke bruges, hvis en af indstillingerne for synkroniseret identitet er valgt ved oprettelsen af profilen.

 • Efternavn    – Kan ikke bruges, hvis en af indstillingerne for synkroniseret identitet er valgt ved oprettelsen af profilen.

 • Brugernavn    – Skal matche attributten Alias eller UserPrincipalName, der er baseret på den indstilling, der er valgt for synkroniseringsprofil. Se Sådan installerer du School Data Sync ved hjælp af CSV-filer for at få mere at vide om den rette værdi at bruge. Da match sker på UserPrincipalName, skal denne værdi være entydig, hvis den er indstillet til UserPrincipalName. Hvis denne værdi er udfyldt med Alias, skal den alias + domæne-matchningslogik, der danner det tilsvarende UserPrincipalName i Azure Active Directory, være entydig.

 • Adgangskode    – Kan ikke bruges, hvis en af indstillingerne for synkroniseret identitet er valgt ved oprettelsen af profilen. Adgangskoder i CSV-filer skal overholde kravene til Azure AD-adgangskoder, som er defineret i artiklen om adgangskodepolitikker for skybrugerkonti.

Et eksempel på en Teacher.csv-fil

Valgfri attributter for Teacher.csv

Ud over de påkrævede attributter, der er angivet ovenfor, kan Teacher.csv indeholde alle de valgfri attributter, der er angivet nedenfor. Mens disse attributter ikke er nødvendige for SDS, giver de yderligere detaljer om identitet i Azure AD for hver af de respektive objekttyper. Når du konfigurerer din synkroniseringsprofil, vil du kunne vælge og fravælge alle de valgfri attributter nedenfor. Alle de valgfri attributter, der er valgt i synkroniseringsprofilen, skal afspejles i den tilsvarende CSV-fil som en kolonneoverskrift, og der skal også være nøjagtig overensstemmelse mellem stavning og syntaksen (herunder mellemrum samt små og store bogstaver).

De valgfri attributter er:

 • Id for delstat

 • Lærernummer

 • Status

 • Sekundær mail

 • Titel

 • Kvalifikation

I følgende eksempelfigur afspejler de attributter, der er markeret med gråt, de påkrævede attributter. De valgfri attributter er markeret med blåt:

Valgfri attributter for Teacher.csv

StudentEnrollment.csv

Filen StudentEnrollment.csv skal indeholde disse attributter med tilsvarende værdier:

 • Sektionens SIS-id    – SIS-id for sektionen.

 • SIS-id    – SIS-id for eleven.

Et eksempel på en StudentEnrollment.csv-fil

TeacherRoster.csv

Filen TeacherRoster.csv skal indeholde disse attributter med tilsvarende værdier:

 • Sektionens SIS-id    – SIS-id for sektionen.

 • SIS-id    – SIS-id for læreren.

Et eksempel på en TeacherRoster.csv-fil

Se også

Oversigt over School Data Sync og Classroom

Sådan installerer du School Data Sync ved hjælp af CSV-filer

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×