CSV-filer til School Data Sync

Du kan bruge CSV-filer (med kommasepareret værdi) med Skoledatasynkronisering (SDS) til at synkronisere dit skoleinformationssystem (SIS – School Information System) med Office 365. Hvis du benytter dig af denne metode, skal du bruge seks separate CSV-filer til at konfigurere synkroniseringsprofilen inde i SDS. I dette emne beskrives CSV-filerne og den formatering, der er nødvendig.

Påkrævede CSV-filer til School Data Sync

Når SDS konfigureres ved hjælp af CSV-filer, skal administratorer samle seks individuelle CSV-filer, der indeholder alle de påkrævede attributter beskrevet herunder. Du kan også medtage en af de valgfrie attributter i de seks CSV-filer. Du finder en detaljeret vejledning i, hvordan du konfigurerer en synkroniseringsprofil med CSV-filer i SDS under Sådan installerer du Skoledatasynkronisering ved hjælp af CSV-filer. Du finder et eksempel med et sæt CSV-filer, som indeholder eksempeldata med relevante attributværdier og formatering under SDS GitHub-lager.

De krævede attributter til CSV-filerne afhænger af de valgte indstillinger for synkroniseringsprofilen under konfiguration af SDS-synkroniseringprofilen. Hvis Office 365-lejeren befinder sig i Storbritannien, er der nogle helt særlige krav til de seks CSV-filer og de krævede attributter, som de indeholder. Se afsnittet CSV-filer i Storbritannien i dette dokument for flere detaljer om krav i Storbritannien, eller se de engelske eksempelfiler i SDS GitHub-lager.

Bemærk: Kontrollér, at dine CSV-filer ikke indeholder ugyldige tegn. CSV-filer må derudover ikke indeholde mere end 500.000 rækker med data. Hvis du overskrider 500.000 rækker, skal du opdele de ekstra rækker i et andet sæt af 6 CSV-filer og oprette en ekstra synkroniseringsprofil for at overføre og synkronisere dem.

De seks påkrævede CSV-filer er:

Bemærk: Disse CSV-filer skal være navngivet nøjagtigt som vist, og de skal alle være placeret i den samme mappe eller det samme bibliotek på den lokale computer. Der bør ikke være nogen andre filer i denne mappe. Hvert attributnavn, der er vist nedenfor for hver CSV-fil, vil også blive konfigureret som et sidehoved i hver af de respektive CSV-filer.

Alle CSV-filer skal findes i den samme mappe

School.csv

Filen School.csv skal indeholde de krævede attributter. Dette er minimumskravet til nødvendige attributter for at oprette og synkronisere en skole inde i SDS. Hvis du ikke medtager disse attributter, kan filen måske ikke overføres, eller skolen oprettes eller synkroniseres ikke korrekt, hvilket medfører en fejl, som medtages i fejlrapporten for synkroniseringsprofilen.

 • SIS-id   – Skolens SIS-id.

 • Navn   – Skolens navn.

Valgfri attributter for School.csv

School.csv-filen kan indeholde en hvilken som helst af disse valgfrie attributter. Under konfiguration af din synkroniseringsprofil kan du tilføje en af nedenstående valgfrie attributter, men hver valgt attribut skal derefter medtages i den tilsvarende CSV-fil som en kolonneoverskrift. Disse attributter skal svare nøjagtigt til de navne, der er beskrevet nedenfor, herunder stavning, store bogstaver og syntaks. Mens SDS ikke kræver disse felter, kan alle programmer, som udnytter SDS-synkroniserede data, bruge disse attributter. Sørg for at medtage eventuelle/alle attributter, der er nødvendige for en optimal appoplevelse. For at få oplysninger om, hvilke af disse attributter der bruges i de respektive programmer, skal du rette henvendelse til appleverandøren. Du kan altid redigere og føje valgfrie attributter til en synkroniseringsprofil i SDS på et senere tidspunkt, hvis det er nødvendigt.

 • Skolenummer

 • Skolens NCES_ID

 • Id for delstat

 • Karakter lav

 • Karakter høj

 • Skoleinspektørens SIS-id

 • Skoleinspektørens navn

 • Skoleinspektørens sekundære mail

 • Adresse

 • By

 • Delstat

 • Land

 • Postnummer

 • Telefon

 • Zone

I skærmbilledet nedenfor fra guiden til konfiguration af SDS synkroniseringsprofiler er de nedtonede attributter påkrævede, og de resterende attributter, der vises, er valgfrie.

Section.csv

Filen Section.csv skal indeholde de påkrævede attributter. Dette er minimumskravet til påkrævede attributter for at oprette og synkronisere en sektion inde i SDS. Hvis du ikke medtager disse attributter, kan filen måske ikke overføres, eller sektionen oprettes eller synkroniseres ikke korrekt, hvilket medfører en fejl, som medtages i fejlrapporten for synkroniseringsprofilen.

 • SIS-id   – Sektionens SIS-id.

 • Skolens SIS-id    – SIS-id for skolen.

 • Sektionsnavn    – Navnet på sektionen.

Valgfri attributter for Section.csv

Section.csv-filen kan indeholde en hvilken som helst af disse valgfrie attributter. Under konfiguration af din synkroniseringsprofil kan du tilføje en af nedenstående valgfrie attributter, men hver valgt attribut skal derefter medtages i den tilsvarende CSV-fil som en kolonneoverskrift. Disse attributter skal svare nøjagtigt til de navne, der er beskrevet nedenfor, herunder stavning, store bogstaver og syntaks. Mens SDS ikke kræver disse felter, kan alle programmer, som udnytter SDS-synkroniserede data, bruge disse attributter. Sørg for at medtage eventuelle/alle attributter, der er nødvendige for en optimal appoplevelse. For at få oplysninger om, hvilke af disse attributter der bruges i de respektive programmer, skal du rette henvendelse til appleverandøren. Du kan altid redigere og føje valgfrie attributter til en synkroniseringsprofil i SDS på et senere tidspunkt, hvis det er nødvendigt.

 • Sektionsnummer

 • SIS-id for semester

 • Semesternavn

 • Startdato for semester

 • Slutdato for semester

 • SIS-id for kursus

 • Kursusnavn

 • Kursusnummer

 • Kursusbeskrivelse

 • Kursusemne

 • Perioder

 • Status

I skærmbilledet nedenfor fra guiden til konfiguration af SDS synkroniseringsprofiler er de nedtonede attributter påkrævede, og de resterende attributter, der vises, er valgfrie.

Student.csv

Filen Student.csv skal indeholde de påkrævede attributter. Dette er minimumskravet til påkrævede attributter for at oprette og synkronisere en studerende inde i SDS. Hvis du ikke medtager disse attributter, kan filen måske ikke overføres, eller den studerende oprettes eller synkroniseres ikke korrekt, hvilket medfører en fejl, som medtages i fejlrapporten for synkroniseringsprofilen.

 • SIS-id    – SIS-id for eleven.

 • Skolens SIS-id    – SIS-id for skolen.

 • Brugernavn– Den studerendes brugernavn 

Hvis du valgte indstillingen Opret og synkroniser nye brugere under konfiguration af SDS-synkroniseringsprofilen, er de tre attributter herunder også nødvendige. Hvis du vælger Synkroniser eksisterende brugere, er de tre attributter ikke påkrævet, og SDS kan ikke overskrive attributterne i Azure, som allerede findes i brugerobjektet.

 • Fornavn   – Den studerendes fornavn.

 • Efternavn   – Den studerendes efternavn.

 • Adgangskode   – Den studerendes adgangskode. Adgangskoder skal overholde politikken for adgangskoder til brugerkonti i Azure AD.

Valgfri attributter for Student.csv

Student.csv-filen kan indeholde en hvilken som helst af disse valgfrie attributter. Under konfiguration af din synkroniseringsprofil kan du tilføje en af nedenstående valgfrie attributter, men hver valgt attribut skal derefter medtages i den tilsvarende CSV-fil som en kolonneoverskrift. Disse attributter skal svare nøjagtigt til de navne, der er beskrevet nedenfor, herunder stavning, store bogstaver og syntaks. Mens SDS ikke kræver disse felter, kan alle programmer, som udnytter SDS-synkroniserede data, bruge disse attributter. Sørg for at medtage eventuelle/alle attributter, der er nødvendige for en optimal appoplevelse. For at få oplysninger om, hvilke af disse attributter der bruges i de respektive programmer, skal du rette henvendelse til appleverandøren. Du kan altid redigere og føje valgfrie attributter til en synkroniseringsprofil i SDS på et senere tidspunkt, hvis det er nødvendigt.

 • Id for delstat

 • Sekundær mail

 • Elevnummer

 • Karakter

 • Status

 • Postadresse

 • By, postadresse

 • Delstat, postadresse

 • Postnummer, postadresse

 • Breddegrad, postadresse

 • Længdegrad, postadresse

 • Land, postadresse

 • Bopælsadresse

 • By, bopælsadresse

 • Delstat, bopælsadresse

 • Postnummer, bopælsadresse

 • Breddegrad, bopælsadresse

 • Længdegrad, bopælsadresse

 • Land, bopælsadresse

 • Køn

 • Fødselsdato

 • ELL-status

 • FederalRace

 • Dimissionsår

I skærmbilledet nedenfor fra guiden til konfiguration af SDS synkroniseringsprofiler er  de nedtonede attributter nødvendige , og de resterende attributter, der vises, er valgfrie.

Teacher.csv

Filen Teacher.csv skal indeholde de påkrævede attributter. Dette er minimumskravet til påkrævede attributter for at oprette og synkronisere en lærer inde i SDS. Hvis du ikke medtager disse attributter, kan filen måske ikke overføres, eller læreren oprettes eller synkroniseres ikke korrekt, hvilket medfører en fejl, som medtages i fejlrapporten for synkroniseringsprofilen.

 • SIS-id    – SIS-id for læreren.

 • Skolens SIS-id    – SIS-id for skolen.

 • Brugernavn– Lærerens brugernavn

Hvis du valgte indstillingen Opret og synkroniser nye brugere under konfiguration af SDS-synkroniseringsprofilen, er de tre attributter herunder også nødvendige. Hvis du vælger Synkroniser eksisterende brugere, er de tre attributter ikke påkrævet, og SDS kan ikke overskrive attributterne i Azure, som allerede findes i brugerobjektet.

Valgfri attributter for Teacher.csv

Teacher.csv-filen kan indeholde en hvilken som helst af disse valgfrie attributter. Under konfiguration af din synkroniseringsprofil kan du tilføje en af nedenstående valgfrie attributter, men hver valgt attribut skal derefter medtages i den tilsvarende CSV-fil som en kolonneoverskrift. Disse attributter skal svare nøjagtigt til de navne, der er beskrevet nedenfor, herunder stavning, store bogstaver og syntaks. Mens SDS ikke kræver disse felter, kan alle programmer, som udnytter SDS-synkroniserede data, bruge disse attributter. Sørg for at medtage eventuelle/alle attributter, der er nødvendige for en optimal appoplevelse. For at få oplysninger om, hvilke af disse attributter der bruges i de respektive programmer, skal du rette henvendelse til appleverandøren. Du kan altid redigere og føje valgfrie attributter til en synkroniseringsprofil i SDS på et senere tidspunkt, hvis det er nødvendigt.

 • Id for delstat

 • Lærernummer

 • Status

 • Sekundær mail

 • Titel

 • Kvalifikation

I skærmbilledet nedenfor fra guiden til konfiguration af SDS synkroniseringsprofiler er  de nedtonede attributter nødvendige , og de resterende attributter vist i blå er valgfrie.

StudentEnrollment.csv

Filen StudentEnrollment.csv skal indeholde de påkrævede attributter. Dette er minimumskravet til nødvendige attributter for at føje en studerende til en sektion  inde i SDS. Hvis du ikke medtager disse attributter, kan filen måske ikke overføres, eller Studentenrollment-tilknytningen  oprettes eller synkroniseres ikke korrekt, hvilket medfører en fejl, som medtages i fejlrapporten for synkroniseringsprofilen.

 • Sektionens SIS-id    – SIS-id for sektionen.

 • SIS-id    – SIS-id for eleven.

TeacherRoster.csv

Filen TeacherRoster.csv skal indeholde de påkrævede attributter. Det er minimumskravet til påkrævede attributter for at føje en  lærer til en sektion inde i SDS. Hvis du ikke medtager disse attributter, kan filen måske ikke overføres, eller  TeacherRoster-tilknytningen oprettes eller synkroniseres ikke korrekt, hvilket medfører en fejl, som medtages i fejlrapporten for synkroniseringsprofilen.

 • Sektionens SIS-id    – SIS-id for sektionen.

 • SIS-id    – SIS-id for læreren.

Engelske CSV-filer

Hvis du aktiverer Synkronisering af skoledata ved hjælp af CSV-filer for en Office 365-lejer, der befinder sig i Storbritannien, er der nogle forskelle mellem de krævede attributter, der er nævnt ovenfor, og de krævede attributter for CSV-filer i Storbritannien. Oversigten nedenfor viser detaljeret alle de attributter, der er nødvendige for CSV-filer i Storbritannien. Alle de frivillige attributter, der nævnes ovenfor, er de samme i skemaet for Storbritannien.

School.csv

 • DfE- nummer   – Skolens DfE- nummer

 • Navn   – Skolens navn

Section.csv

 • ID   – Sektionens id

 • Skole DfE- nummer   – Skolens DfE- nummer

 • Sektionsnavn – Navnet på sektionen.

Student.csv

 • Id   – Id for den studerende

 • Skole ​​​​​​​DfE- nummer   – Skolens DfE- nummer

 • Brugernavn   – Den studerendes brugernavn

Teacher.csv

 • Id   – Lærerens id

 • Skole ​​​​​​​DfE- nummer   – Skolens DfE- nummer

 • Brugernavn   – Lærerens brugernavn

StudentEnrollment.csv

 • Sektions-id   – Id for sektionen

 • Id   – SIS-id for læreren

TeacherRoster.csv

 • Sektions-id   – Id for sektionen

 • Id   – Lærerens id

Relaterede emner

Oversigt over Skoledatasynkronisering og Klasseværelse

Sådan installerer du Skoledatasynkronisering ved hjælp af CSV-filer

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×