Office
Log på

CSV-filer til IMAP-overførselsbatches

CSV-filen (kommaseparerede værdier), som du bruger til at overføre indholdet af brugernes postkasser i en IMAP-overførsel, indeholder en række for hver bruger. Hver række indeholder oplysninger om brugerens Office 365- og IMAP-postkasse, og Office 365 bruger disse oplysninger til at behandle overførslen.

Indhold   

Påkrævede attributter

CSV-filformat

Opdele en stor overførsel i flere batches

Angive slutbrugerens eller administratorens legitimationsoplysninger

Formatere administratorens legitimationsoplysninger for forskellige IMAP-servere

Bruge den valgfrie attribut UserRoot

Påkrævede attributter

Her er de påkrævede attributter for hver bruger:

  • EmailAddress angiver bruger-id'et for brugerens Office 365-postkasse.

  • UserName angiver brugerlogonnavnet til brugerens postkasse på IMAP-serveren. Du kan bruge formatet brugernavn eller domæne\brugernavn. For eksempel hollyh eller contoso\hollyh.

  • Password er adgangskoden til brugerens konto i IMAP-meddelelsessystemet.

Overførslen kan ikke udføres, hvis en af disse attributter ikke er inkluderet i kolonneoverskriften i CSV-filen. Desuden skal du sørge for at skrive attributterne, præcis som de vises. Attributter må ikke indeholde mellemrum. De skal være et enkelt ord. Email Address er f.eks. ugyldig. Du skal bruge EmailAddress.

CSV-filformat

Her er et eksempel på formatet for CSV-filen. I dette eksempel anvendes der brugeroplysninger til at overføre tre postkasser:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

I den første række, eller kolonneoverskriften, i CSV-filen vises navnene på de attributter eller felter, som er angivet i de efterfølgende rækker. Hvert attributnavn adskilles af et komma.

Hver række under kolonneoverskriften repræsenterer én bruger og angiver de oplysninger, der skal bruges til at overføre brugerens postkasse. Attributværdierne i hver række skal stå i samme rækkefølge som attributnavnene i kolonneoverskriften. Hver attributværdi adskilles af et komma.

Brug en teksteditor eller et program, som f.eks. Microsoft Excel, til at oprette CSV-filen. Gem filen som en .csv- eller .txt-fil.

Tip!: Hvis CSV-filen indeholder specialtegn eller tegn, som ikke er ASCII-tegn, skal du gemme CSV-filen med UTF-8-kodning eller en anden Unicode-kodning. Afhængigt af programmet kan det være nemmere at gemme CSV-filen med UTF-8-kodning eller en anden Unicode-kodning, når systemets landestandard på computeren stemmer overens med det sprog, der bruges i CSV-filen.

Opdele en stor overførsel i flere batches

CSV-filen kan indeholde op til 50.000 rækker, én række for hver bruger, og kan fylde op til 10 MB. Det er dog en god ide at overføre brugere i flere mindre batches.

Hvis du planlægger at overføre mange brugere, skal du beslutte, hvilke der skal medtages i hvert batch. Hvis du f.eks. skal overføre 10.000 konti, kan du køre fire batches med 2.500 brugere hver. Du kan også opdele batches alfabetisk: efter brugertype, f.eks fakultetsmedarbejdere, studerende og alumni, efter klasse, f.eks studerende på første år eller studerende, som skriver speciale, eller på andre måder, der passer til organisationens behov.

Tip!: Én strategi er at oprette Office 365-postkasser og overføre mails for den samme gruppe af brugere. Hvis du importerer 100 nye brugere til din Office 365-organisation, kan du f.eks. oprette et overførselsbatch for netop disse 100 brugere. Det er en effektiv metode til at organisere og administrere din overførsel fra et lokalt meddelelsessystem til Office 365.

Angive slutbrugerens eller administratorens legitimationsoplysninger

I CSV-filen skal du angive brugernavnet og adgangskoden for brugerens lokale konto. Det giver overførslen adgang til kontoen. Der er to måder at gøre det på:

  • Anvend brugeroplysninger.      Det kræver, at du får brugernes adgangskoder, eller at du ændrer deres adgangskoder til en værdi, som du kender, så du kan medtage den i CSV-filen.

    Tip!: Hvis du bruger denne indstilling, kan du forhindre brugerne i at ændre deres adgangskoder til deres lokale konti. Hvis brugerne ændrer deres adgangskoder efter den indledende overførsel, mislykkes de efterfølgende synkroniseringer mellem postkasserne på IMAP-serveren og Office 365-postkasserne.

  • Brug superbrugerens eller administratorens legitimationsoplysninger.      Det kræver, at du bruger en konto i dit IMAP-meddelelsessystem, der har de nødvendige rettigheder til at få adgang til alle brugernes postkasser. I CSV-filen bruger du legitimationsoplysningerne til denne konto for hver række. Du kan finde oplysninger om, hvorvidt IMAP-serveren understøtter denne fremgangsmåde, og hvordan du aktiverer den, i dokumentationen til IMAP-serveren.

    Bemærk!: Det er en god ide at bruge administratorens legitimationsoplysninger, fordi de ikke påvirker eller ulejliger brugerne. Det betyder f.eks. ikke noget, hvis brugerne ændrer deres adgangskoder efter den indledende overførsel.

Formatere administratorens legitimationsoplysninger for forskellige IMAP-servere

Du kan anvende brugernavnet og adgangskoden til en administratorkonto i felterne UserName og Password for hver række i CSV-filen. Brugernavnet for administratorens legitimationsoplysninger er en kombination af brugernavnet for den person, hvis mail der bliver overført, og brugernavnet på en administratorkonto, som har tilladelse til at få adgang til alle brugernes postkasser. Det understøttede format for administratorens legitimationsoplysninger er forskellig fra den IMAP-server, du overfører mail fra. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger administratorens legitimationsoplysninger, i dokumentationen til IMAP-serveren.

Bemærk!: Når du sender en ny anmodning om overførsel, uploades CSV-filen til Microsofts datacenter over en SSL-forbindelse (Secure Sockets Layer). Oplysningerne fra CSV-filen krypteres og gemmes på Microsoft Exchange-serverne i Microsofts datacenter.

I følgende afsnit beskrives det, hvordan du formaterer administratorens legitimationsoplysninger i CSV-filen, som du bruger til at overføre mail fra forskellige typer IMAP-servere.

Microsoft Exchange

Hvis du overfører mail fra IMAP-implementeringen til Microsoft Exchange, skal du bruge formatet Domain/Admin_UserName/User_UserName for attributten UserName i CSV-filen. Lad os antage, at du overfører mail fra Exchange for Terry Adams, Ann Beebe og Paul Cannon. Du har en administratorkonto til mail, hvor brugernavnet er mailadmin og adgangskoden er P@ssw0rd. Her kan du se, hvordan CSV-filen vil se ud:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

For IMAP-servere, som understøtter SASL (Simple Authentication and Security Layer), f.eks en Dovecot IMAP-server, skal du bruge formatet User_UserName*Admin_UserName , hvor stjernen (*) er et skilletegn, der kan konfigureres. Lad os antage, at du overfører de samme brugeres mail fra en Dovecot IMAP-server ved hjælp af administratorens legitimationsoplysninger mailadmin og P@ssw0rd. Her kan du se, hvordan CSV-filen vil se ud:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

Hvis du overfører mail fra Mirapoint Message Server, skal du bruge formatet #user@domain#Admin_UserName# for administratorens legitimationsoplysninger. Hvis du vil overføre mails fra Mirapoint ved at bruge administratorens legitimationsoplysninger, mailadmin og P@ssw0rd, vil din CSV-fil se sådan ud:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

Bruge den valgfrie attribut UserRoot

Nogle IMAP-servere, f.eks. Courier IMAP, understøtter ikke brug af administratorens legitimationsoplysninger til at overføre postkasser til Office 365. Hvis du vil bruge administratorens legitimationsoplysninger til at overføre postkasser, kan du konfigurere din IMAP-server til at bruge virtuelle delte mapper. Med virtuelle delte mapper kan administratorer bruge administratorens legitimationsoplysninger til at få adgang til brugerpostkasser på IMAP-serveren. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer virtuelle delte mapper til Courier IMAP, i Delte mapper.

Hvis du vil overføre postkasser, efter at du har konfigureret virtuelt delte mapper på din IMAP-server, er du nødt til at medtage den valgfri attribut UserRoot i CSV-filen. Denne attribut angiver placeringen af hver enkelt brugers postkasse i strukturen for den virtuelle delte mappe på IMAP-serveren.

Her er et eksempel på en CSV-fil, som indeholder attributten UserRoot:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×