CHI2.INV.RT, funktionen

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling.

Hvis sandsynlighed = CHI2.FORD.RT(x;...), er CHI2.INV.RT(sandsynlighed;...) = x. Du kan bruge denne funktion til at sammenligne observerede resultater med forventede resultater og dermed afgøre, om den oprindelige hypotese er korrekt.

Syntaks

CHI2.INV.RT(sandsynlighed;frihedsgrader)

Syntaksen for funktionen CHI2.INV.RT har følgende argumenter:

  • Sandsynlighed     Påkrævet. Sandsynligheden knyttet til chi2-fordelingen.

  • Frihedsgrader     Påkrævet. Antallet af frihedsgrader.

Bemærkninger

  • Hvis et af argumenterne er ikke-numerisk, returnerer CHI2.INV.RT fejlværdien #VÆRDI!.

  • Hvis sandsynlighed < 0 eller sandsynlighed > 1, returnerer CHI2.INV.RT fejlværdien #NUM!.

  • Hvis frihedsgrader ikke er et heltal, afkortes det.

  • Hvis frihedsgraden er < 1, returnerer CHI2.INV.RT fejlværdien #NUM!

Når der er givet en værdi for sandsynlighed, søger CHI2.INV.RT denne værdi x, så CHI2.FORD.RT(x, frihedsgrader) = sandsynlighed. Præcisionen af CHI2.INV.RT afhænger dermed af præcisionen af CHI2.FORD.RT. CHI2.INV.RT bruger en iterativ søgeteknik. Hvis søgningen ikke har konvergeret efter 64 gentagelser, returnerer funktionen fejlværdien #I/T.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,050001

Sandsynligheden, der er knyttet til chi2-fordelingen.

10

Frihedsgrader

Formel

Beskrivelse

Resultat

=CHI2.INV.RT(A2;A3)

Den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling.

18,306973

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×